Srebrne tsunami w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+
  • 0
  • 1
26.02.2021

Srebrne tsunami w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+

W grudniu 2020 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji zawodowej osób powyżej 50. roku życia w branży marketingowej. Wielowątkowość badania dotknęła zarówno tematu rynku pracy, jak i kompetencji. Pozwoliła także na zebranie dobrych praktyk oraz wskazanie wyzwań i korzyści płynących z zatrudnienia silversów.

Określenie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+ jest szczególnie istotne, ponieważ w niedalekiej  przyszłości osoby te będą stanowiły ponad połowę populacji. W ciągu ostatnich lat bardzo zmienił się profil osób 50+ zarówno jako pracownika, jak i konsumenta. Ktoś, kto kiedyś pracował „do emerytury”, dziś jest osobą dążącą do dalszego rozwoju zawodowego oraz otwartą na nowe wyzwania.

Potwierdzają to również badania marketingowe – ludzie 50+, tzw. silver surfers, to konsumenci aktywnie żyjący w społeczeństwie, zainteresowani technologią i produktami skierowanymi do swojej grupy wiekowej.

Z moich osobistych doświadczeń pracy w sektorze komunikacji marketingowej wynika, że osoba 50-letnia poszukująca pracy jest uznawana nie tylko za pracownika zdeterminowanego i terminowego, ale również otwartego na zmiany, chętnie uczącego się oraz podejmującego ambitne wyzwania – podkreśla Anna Maciągowska-Rybicka, head of HR, Havas Media Group Poland, członkini rady sektorowej.

Raport ukazuje, że w perspektywie trzydziestu lat nastąpi wzrost liczby ludności w wieku 50+ do 11%. Firmy będą zwiększać działania aktywizujące te osoby jako pracowników i jako klientów. Dla silversów oznacza to konieczność podążania za możliwościami, jakie dają nowe rozwiązania i odejście od starych, często nieaktualnych procesów.

Bardzo ważnym aspektem w branży komunikacji marketingowej jest ciągła styczność z ludźmi młodymi i odpowiednia komunikacja między pokoleniami. W przedsiębiorstwach na ogół występują stanowiska juniorskie i seniorskie. Osoby na nich zatrudnione muszą ze sobą współpracować i nie da się zastąpić jednych drugimi. Dzięki temu też ludzie w tej branży dłużej zachowują młodość – podkreślono.

Najczęściej wymienianą barierą przed zatrudnianiem osób powyżej 50. roku życia jest brak cechy naturalnie występującej u osoby młodej, czyli wyczucia i znajomości mediów społecznościowych. Mimo to dalej osoby te mogą wnieść dużo dobrego do branży. Ich inny punkt widzenia pozwala na wypracowanie lepszych rozwiązań, a wysoko cenione umiejętności miękkie i zarządcze uzupełniają kompetencje zespołowe w niezwykle wymagających czasach.

Badanie ilościowe pokazało, że obecnie mniej niż połowa firm (45%) deklaruje zatrudnianie pracowników 50+ zajmujących się komunikacją marketingową. Średnio w przypadku wszystkich badanych firm co dziesiąty zatrudniony w sektorze komunikacji marketingowej (10%) to osoba powyżej 50. roku życia. W żadnej z badanych firm pracownicy 50+ nie stanowili większości kadry.

Dwa podstawowe obszary zatrudniania silversów to obsługa klienta (65%) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową w tradycyjnym wydaniu (63%). W trzeciej kolejności ex aequo wymieniano analizę danych i zarządzanie zespołem (po 61%). Wśród dwóch najmniej popularnych obszarów znajdują się: kontakt z mediami, public relations (42%) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią digitalową online (48%).

Szczegółowy raport z badania jest dostępny na stronie www.radasektorowa-komunikacja.pl.

O badaniu
Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przez niezależny instytut badawczy SW Research wśród kadry zarządzającej, dyrektorów i kierowników HR. Także wśród innych przedstawicieli firm z sektora komunikacji marketingowej, którzy mają udział w polityce zatrudnieniowej swoich organizacji. Raport z badania składa się z trzech elementów:

  • desk research – analiza materiałów zastanych; przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych,
  • badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców,
  • badanie ilościowe – obejmujące pracodawców (N=231).
  • 1
srebrne tsunami

Srebrne tsunami w sektorze komunikacji marketingowej

26 lutego 2021

25 lutego 2021