Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej prowadzi badanie na temat współpracy biznesu z nauką
 • 0
 • 1
12.01.2021

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej prowadzi badanie na temat współpracy biznesu z nauką

Czy młodzi adepci sztuki komunikacji marketingowej, wchodząc na rynek, wiedzą, jakie są wobec nich oczekiwania? Czy nauka idzie w parze z praktyką? Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej z początkiem stycznia 2021 r. rozpoczęła badanie, którego wyniki będą podstawą do opracowania analizy aktualnej sytuacji współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

Celem badania jest poznanie opinii i doświadczeń w obszarze współpracy biznesu i edukacji w zakresie kształcenia na rzecz sektora komunikacji marketingowej. Wyniki ankiety posłużą do opracowania raportu prezentującego status współpracy, wskaźniki potencjału oraz bariery kooperacji. Pozwolą także opracować założenia warsztatów dotyczących usprawnienia współpracy.

Ankieta adresowana jest do:

 • przedsiębiorców sektora: agencji reklamowych (o różnym profilu działalności, zakresie świadczonych usług, specjalizacji), domów produkcyjnych, mediowych/agencji mediowych, reklamodawców/marketerów, wydawców, agencji eventowych, nadawców programów ogólnodostępnych, abonamentowych i innych,
 • środowiska akademickiego: wykładowców i władz uczelni.

Sektor komunikacji marketingowej definiowany jest na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem następujących kodów:

 • PKD J58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 • PKD J59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • PKD J60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • PKD M.73.1 – reklama.

Raport z badania będzie dostępny w pierwszym kwartale 2021 r. na stronie internetowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej: www.radasektorowa-komunikacja.pl. Badanie realizowane jest przez radę we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Dane zebrane w trakcie badania są anonimowe, mają charakter poufny i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych. Ankietę można wypełnić do 31 stycznia 2021 r.

 • 1
Sektorowa rada ds. kompetencji sektora komunikacji marketingowej

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej zbada, jak przebiega współpraca biznesu z nauką

11 stycznia 2021

 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
11.01.2021

Polacy najczęściej spośród Europejczyków twierdzą, że radykalnie zmienili styl życia, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Tematem drugiej ankiety EBI dotyczącej klimatu za lata 2020–2021 jest analiza postaw i poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu w szybko zmieniającym się świecie. Jak obywatele zamierzają przeciwdziałać zmianie klimatu w 2021 r.? Z czego gotowi są zrezygnować, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny? Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na ich zwyczaje związane z podróżowaniem i zamiary w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu? To właśnie starano się ustalić w badaniu.