Pandemia skłania do ubezpieczeń – pokazuje badanie
  • 0
  • 1
25.02.2021

Pandemia skłania do ubezpieczeń – pokazuje badanie

21% z nas byłoby skłonnych kupić ubezpieczenie zapewniające pieniądze na leczenie, rehabilitację i utrzymanie w razie ciężkiej choroby – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Avivy. Respondenci wskazywali też ubezpieczenia zapewniające wypłaty w razie śmierci osoby najbliższej oraz trwałej niezdolności do pracy.

Aviva zbadała, jak pandemia koronawirusa wpływa na motywację do kupowania ubezpieczeń. Najwięcej (21%) zapytanych jest skłonnych zdecydować się na polisę, która zapewni pieniądze na leczenie, rehabilitację i utrzymanie w sytuacji ciężkiej choroby, takiej jak nowotwór złośliwy, zawał czy udar.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci najbliższej osoby chciałoby wykupić 18% zapytanych. Podobną grupę osób (17%) motywuje potrzeba zabezpieczenia się na wypadek trwałej niezdolności do pracy. Na kolejnych miejscach znalazły się polisy pokrywające koszty leczenia szpitalnego oraz zapewniające diagnostykę i leczenie w prywatnych przychodniach.

Ciekawy wniosek można też wyciągnąć z odpowiedzi na drugie zadane pytanie – „Jakie okoliczności najbardziej przekonują Cię do zakupu ubezpieczenia na życie i zdrowie?”. Najwięcej respondentów (30%) wskazało opcję „niechęć do obciążania rodziny kosztami mojego leczenia”.

Kolejne sytuacje, które przekonują do zakupu ubezpieczenia, to: śmierć bliskiej osoby (24%), jej ciężka choroba (23%) oraz nieszczęśliwy wypadek (22%). Epidemie i klęski żywiołowe wskazało 13%, a założenie rodziny i narodziny dziecka – 12% badanych.

O badaniu
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie 1066 osób. Dobór próby: losowo-kwotowy. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 22–25 stycznia 2021. Metoda: CAWI.

  • 1
Pandemia skłania do ubezpieczeń – pokazuje badanie

Polacy skłonni wykupić ubezpieczenie

25 lutego 2021