Ruszyła międzynarodowa kampania KE przeciw przemocy „Keep Your Eyes Open”
 • 0
 • 1
27.01.2023

Ruszyła międzynarodowa kampania KE przeciw przemocy „Keep Your Eyes Open”

Komisja Europejska po raz pierwszy prowadzi kampanię informującą o prawach ofiar przemocy. Zjawisko jest powszechne, bo według statystyk co czwarty Europejczyk rocznie pada ofiarą przestępstwa. Celem akcji „Keep Your Eyes Open” jest podniesienie świadomości oraz ułatwienie uzyskania pomocy ofiarom.

Kampania „Keep Your Eyes Open” (w polskiej wersji „Będę mieć oczy szeroko otwarte”) skupia się na:

 • przestępstwach przeciwko dzieciom,
 • aktach nienawiści na tle ksenofobicznym,
 • nienawiści przeciw LGBTIQ,
 • przestępstwach z użyciem przemocy,
 • przemocy na tle płciowym.

Komisja Europejska zainicjowała tę kampanię, aby propagować wśród ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin i przyjaciół świadomość w zakresie dostępności:

 • usług doradczych i pomocowych,
 • miejsc schronienia (np. domów dla dzieci i rodzin),
 • telefonów zaufania,
 • wsparcia emocjonalnego i psychologicznego,
 • pomocy medycznej i pourazowej,
 • innych usług społecznych.

Celem kampanii jest uświadomienie ofiarom przestępstw ich praw

Chodzi o to, aby miały odwagę z nich korzystać i dążyć do sprawiedliwości. Kampania ma również na celu zagwarantowanie ofiarom sprawiedliwego traktowania, z godnością i szacunkiem. Ponadto chce zapewnić, by głosy ofiar były usłyszane, a one same wiedziały, gdzie mogą uzyskać wsparcie.

W ramach polskiej edycji kampanii na jednym z bloków przy ul. Tamka w Warszawie powstał mural. Jednym z jego elementów jest kod QR przekierowujący na stronę internetową kampanii: europa.eu/eyes-open. Można tam znaleźć informacje o typach przestępstw, prawach przysługujących ofiarom i organizacjach pomocowych działających w Polsce.

Akcja promocyjna prowadzona jest w dziesięciu krajach Unii Europejskiej i potrwa 6 tygodni. Za jej realizację w Polsce odpowiada agencja Reprise (grupa Mediabrands) i agencja PR 24/7 Communication. Zakup reklam w mediach koordynuje belgijski oddział agencji mediowej Initiative.

 • 1
Kampania „Keep Your Eyes Open” („Będę mieć oczy szeroko otwarte”)

Kampania „Keep Your Eyes Open” („Będę mieć oczy szeroko otwarte”)

27 stycznia 2023

26 stycznia 2023