PSPR zgłasza do Rady Etyki PR sprawę informacji podanych w książce „Delfin. Mateusz Morawiecki”
  • 0
  • 0
10.05.2019

PSPR zgłasza do Rady Etyki PR sprawę informacji podanych w książce „Delfin. Mateusz Morawiecki”

Władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wyraziły zaniepokojenie informacjami zamieszczonymi w wydaniu „Super Expressu” z 10 maja na temat książki Piotra Gajdzińskiego. Według dziennikarzy autor opisuje w niej szczegóły z życia prywatnego swojego przełożonego, Mateusza Morawieckiego. PSPR zwróciło się o wydanie opinii w sprawie złamania Kodeksu etyki PSPR.

Na pierwszej stronie gazety ukazał się artykuł informujący o tym, że dwoje najmłodszych dzieci Mateusza Morawieckiego jest adoptowanych. Opisane zdarzenia miały miejsce w czasie, kiedy obecny premier był prezesem Banku Zachodniego WBK. Autor książki zajmował stanowisko dyrektora departamentu PR i rzecznika prasowego tego banku.

PSPR zwróciło się do REPR o sprawdzenie doniesień dziennika. Jeśli zaś informacje się potwierdzą, prosi o wydanie opinii na temat łamania następujących punktów kodeksu:

1. Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich działań.

5. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów swoich działań.

6. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby, których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły, wyrażą na to zgodę.

12. Pracownik public relations, kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego kodeksu.

List podpisali członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations:

  • Luiza Jurgiel-Żyła,
  • Emilia Zakrzewska,
  • Bartosz Milczarczyk,
  • Agnieszka Bednarczyk,
  • Cyprian Maciejewski

oraz Mateusz Witczyński, członek rady nadzorczej PSPR.

Andersen

1 tydzień temu

A potem, jak już uznają, że złamał kodeks ten kodeks, to pogrożą mu palcem?

Bo nic innego nie mogą...

10 maja 2019