„Etyka polskiego PR w 2019 r.” – deklarowana hierarchia wartości. Badania ogólnopolskie
 • 0
 • 1
9.05.2019

„Etyka polskiego PR w 2019 r.” – deklarowana hierarchia wartości. Badania ogólnopolskie

Najważniejszą wartością etyczną w codziennej pracy specjalistów PR jest zgodność informacji przekazywanych w komunikacji z otoczeniem ze stanem rzeczywistym. To główny wniosek z badania „Profesjonalizm public relations w Polsce”, zrealizowanego w lutym i marcu 2019 r.

Hierarchia wartości etycznych wśród praktyków PR to zaledwie jeden z wielu obszarów przeanalizowanych w ramach badania. Rezultaty oraz wnioski mają pomóc w dokonaniu krytycznej oceny aktualnych problemów środowiska zawodowego specjalistów public relations w Polsce, a także zaktualizowania istniejących kodeksów etycznych w kontekście szybko rozwijających się mediów cyfrowych.

Dodatkowo wyniki mogą posłużyć do identyfikacji przyczyn obniżającego się zaufania społecznego do branży public relations. Badania mają charakter pionierski z uwagi na wybór miejsca zatrudnienia specjalistów PR jako kluczowej zmiennej, która może mieć wpływ na bogactwo zakresu pojęcia PR i rolę etycznego zachowania – wyjaśnia prof. dr hab. Jerzy Olędzki, przewodniczący społecznego zespołu ekspertów PR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ankietowani zostali poproszeni o ocenę ważności pięciu wartości etycznych. Za najważniejszą uznana została prawdziwość przekazywanych informacji (4,74 w 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza nieważne, a 5 bardzo ważne).

Na drugim miejscu znalazła się uczciwość w budowaniu relacji z grupami interesariuszy, którzy nie są klientami (4,65). Może to oznaczać, że dla polskich PR-owców najistotniejsza jest budowa wizerunku na bazie rzetelności, szczerości i kompletności informacji. Takie podejście ma pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe danej organizacji, ponieważ jest ona postrzegana jako wiarygodny partner, z którym warto realizować wspólne interesy.

Na trzecim miejscu w hierarchii uplasowała się skuteczność działania specjalisty PR (4,53). Może to wynikać z faktu, że działania o charakterze PR mają mieć przede wszystkim charakter informacyjno-komunikacyjny. Tym samym nie zawsze muszą przekładać się na wzrost słupków sprzedaży lub rozpoznawalności marki, produktu czy organizacji.

Nieco niepokojący zdaniem autorów badania może wydawać się wynik jawności/przejrzystości działań (4,52), a więc wartości, która wydaje się szczególnie ważna w kontekście etyki pracy. Różnica między nią a skutecznością działań jest jednak minimalna.

Lojalność wobec zleceniodawcy/organizacji osiągnęła wartość 4,46, czyli najniżej wśród ocenianych. Dla praktyków PR odgrywa ona jednak także kluczową rolę w ich codziennej pracy.

Pełne wyniki badania „Profesjonalizm public relations w Polsce” wraz z eksperckimi komentarzami są dostępne na stronie internetowej Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

O badaniu
Badanie miało charakter ogólnopolski. Zostało przeprowadzone na grupie 500 specjalistów public relations w celu pozyskania ich opinii na temat funkcjonowania tego środowiska zawodowego w krajowych organizacjach różnego typu. Przebadano osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, agencjach PR oraz organizacjach pozarządowych. W każdej firmie przeprowadzono maksymalnie jedną ankietę.

Pomysłodawcą projektu badawczego jest społeczny zespół ekspertów PR w składzie:

 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Krystyna Wojcik,
 • dr Ewa Hope,
 • dr Jacek Barlik.

Realizacja i koordynacja prac badawczych: dział badań i analiz strategicznych Exacto.

 • 1

9 maja 2019

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
9.05.2019

Zakupy ze smartfonem w ręku – 1/3 klientów e-commerce używa narzędzi cyfrowych podczas tradycyjnych zakupów. Raport Deloitte

Coraz częściej mówi się o wpływie technologii cyfrowych na preferencje zakupowe Polaków zarówno w trakcie zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Obecnie trudno postawić wyraźną granicę między tymi dwoma światami. Raport Deloitte „Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019” pokazuje, że podczas blisko dwóch na trzy wizyty w sklepie klienci wykorzystują urządzenia elektroniczne.