Pomimo zmiany prawa rozgłośnie radiowe nie nadają więcej reklam w prime time
  • 0
  • 2
12.01.2022

Pomimo zmiany prawa rozgłośnie radiowe nie nadają więcej reklam w prime time

W listopadzie rozgłośnie radiowe nie nadawały więcej reklam w pasmach najwyższej słuchalności, mimo że nowe prawo na to zezwala. Rozkład reklam w ciągu doby w listopadzie 2021 r. nie zmienił się znacząco ani rok do roku, ani w porównaniu do października – pokazują badania.

Od listopada 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji, która zmieniła limity reklam w ciągu doby. Nie obowiązuje już przepis o maksymalnie 12 minutach reklam w godzinie. Wprowadzono za to zapis, według którego w paśmie 6:00–18:00 nadać można 144 minuty reklam, a w paśmie 18:00–24:00 72 minuty. W nocy nie obowiązują żadne limity. W każdym z tych dwóch pasm można więc nadać średnio 12 minut w godzinie, ale to od nadawcy zależy, jak rozłoży w poszczególnych godzinach liczby spotów.

Pomimo tej możliwości nadawcy w przeważającej większości nie zdecydowali się przesuwać części bloków reklamowych na godziny o wyższej słuchalności, np. z godz. 17:00 na godz. 8:00.

Według monitoringu firmy Kantar Media rozkład wykorzystanego czasu reklamowego w listopadzie 2021 r. pozostał na zbliżonym poziomie, jak rok wcześniej i jak w październiku 2021 r. Najwięcej reklam w dni powszednie pojawiło się w paśmie 8:00–9:00. Stanowiły one 9 proc. wszystkich reklam nadanych w ciągu dnia (w godz. 6:00–18:00).

We wszystkich monitorowanych przez Kantar Media rozgłośniach radiowych w Polsce (152 stacje) od poniedziałku do piątku w pasmie 6:00–18:00 w ciągu godziny nadawano średnio 7 min i 58 s reklam. Rok wcześniej było to 8 min i 7 s, a miesiąc wcześniej 7 min 39 s. Biorąc pod uwagę tylko monitorowane stacje komercyjne (131 stacji), wartość ta wyniosła 8 min i 34 s, czyli 20 s mniej niż rok wcześniej i 21 s więcej niż miesiąc wcześniej.

Radio niezmiennie cieszy się zaufaniem marketerów. Jest trzecim medium reklamowym w Polsce, z udziałem w wydatkach reklamowych na poziomie 7,3 proc. Według najnowszego raportu Publicis Groupe po trzech kwartałach ubiegłego roku wydatki reklamowe netto na radio wyniosły 522 mln zł. Wzrost rok do roku wyniósł 17,2 proc. Radio urosło też nawet względem przedpandemicznego 2019 r. o 3,1 proc.

O badaniu
Analiza została przygotowana na podstawie danych Kantar Media przez zespół porozumienia I Love Radio (www.iloveradio.pl). Jest to platforma wiedzy o rynku i reklamie radiowej, adresowana do specjalistów i profesjonalistów, tworzona przez cztery grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i Grupę ZPR Media.

  • 2
rozgłośnie radiowe

Rozgłośnie radiowe nie zwiększyły ilości nadawanych reklam w prime time

12 stycznia 2022

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
12.01.2022

Peja tatuuje się w kampanii Pyszne.pl, zachęcając do sięgania po dania wegańskie

Z okazji Veganuary 2022 Pyszne.pl mierzy się ze stereotypami dotyczącymi kuchni roślinnej, łącząc siły z rozpoznawalnymi postaciami polskiego show-biznesu. W akcji uczestniczy m.in. Peja stojący na czele tzw. VeGangu, do którego przystępują także: Maria Winiarska, Red Lipstick Monster, Chujowa Pani Domu i Andrzej Wrona. Na znak poparcia dla inicjatywy ambasadorzy pokazują na swoich ciałach podobne tatuaże, polecają ulubione dania i zachęcają do dołączenia.