Grupa RMF ogłasza cenniki na styczeń i luty 2022. Będą osobne na każdy dzień tygodnia
  • 0
  • 1
18.11.2021

Grupa RMF ogłasza cenniki na styczeń i luty 2022. Będą osobne na każdy dzień tygodnia

Grupa RMF ogłosiła cenniki reklamowe na sezon zimowy 2022 r. oraz poinformowała o wprowadzeniu kilku zmian w zakresie konstrukcji swoich cenników. Od przyszłego roku kolejne cenniki Grupy RMF na kolejne sezony będą miały inną niż dotychczas konstrukcję – obowiązywać będą osobne ceny na każdy dzień tygodnia. Obecnie dni podzielone były na cztery grupy: poniedziałek – wtorek, środa – piątek, sobota, niedziela.

Obserwujemy wyraźne zróżnicowanie popytu w poszczególne dni i nasz nowy cennik będzie to odzwierciedlał. W dni o mniejszym zapotrzebowaniu na czas reklamowy ceny będą niższe, a w dni o zwiększonym popycie – nieco wyższe. W cenniku na zimę 2022 r. średnia cen zarówno dla dni powszednich, jak i dla całego tygodnia pozostanie niezmienna w stosunku do cen obecnie obowiązujących.

Mając na uwadze stale bardzo wysokie wyniki słuchalności wszystkich rozgłośni Grupy RMF, ale również nieco mniejszy popyt na reklamę radiową, typowy dla początku każdego roku, zdecydowaliśmy o niezmienianiu średnich cen zarówno poszczególnych stacji, jak i pakietów. Nie zdecydowaliśmy się na zmianę cen nawet o wskaźnik inflacji, która obecnie jest bardzo wysoka – mówi Tomasz Ramza, dyrektor generalny działu sprzedaży Grupy RMF.

Według najnowszych danych Radio Track (8–10.2021) słuchalność RMF FM po raz kolejny przekroczyła 30%, osiągając poziom 30,2%. RMF FM jest jedyną stacją, która kiedykolwiek w historii pomiarów słuchalności w Polsce przekroczyła próg 30% udziału. Również wynik sieci RMF Maxxx (łącznie z Radiem Gra) jest rekordowy – drugi najwyższy w historii stacji i wynosi 4,5%. Wynik RMF Classic to obecnie 1,4%.

Od przyszłego roku Grupa RMF w okresach wzmożonego popytu będzie stosowała dopłaty high season do standardowej wartości cen. Takich okresów będzie około 4–6 w roku, m.in. przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą czy Black Friday. Okresy te oraz wysokość dopłaty będą wskazywane wraz z ogłaszaniem cenników obowiązujących na kolejne sezony, zgodnie z dotychczasową praktyką na około 5–6 tygodni przed wejściem cennika w życie. W cenniku na sezon zimowy 2022 r. w okresie przedwalentynkowym – w dniach 7–14 lutego 2022 obowiązywać będzie dopłata w wysokości 3%.

Od 3 stycznia obowiązywać będą też nowe przeliczniki dla najkrótszych kopii spotów: 0,60 dla kopii 5-sekundowych, 0,68 dla 10-sekundowych i 0,78 dla 15-sekundowych.

Wartości te pozostają nadal bardzo konkurencyjne w relacji do praktyk stosowanych przez konkurencję – przekonuje Tomasz Ramza.

Cenniki Grupy RMF na sezon zimowy będą obowiązywać od 3 stycznia do 27 lutego 2022 r.

  • 1
Grupa RMF

Grupa RMF wprowadza zmiany w cenniku

18 listopada 2021