Polacy podczas zakupów nadal preferują gotówkę. Badanie Mobile Institute
  • 0
  • 0
13.06.2018

Polacy podczas zakupów nadal preferują gotówkę. Badanie Mobile Institute

50% ankietowanych najczęściej płaci gotówką w placówkach handlowych. Tego rodzaju transakcje odbywają się przede wszystkim na wsiach oraz w małych miastach. Zwykle uczestniczą w nich konsumenci przed 18. rokiem życia, a także osoby w wieku od 45 do 54 lat. Ponadto tę formę preferują kobiety – pokazuje badanie „Sklepy przyszłości” zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie Grupy AdRetail.

Eksperci przewidują, że udział tradycyjnych pieniędzy w sprzedaży stacjonarnej zmniejszy się o połowę w ciągu następnych dziesięciu lat. W kolejnej dekadzie spadnie zaś do 10%. W dużej części gotówkę zastąpią karty płatnicze, z których obecnie korzysta 40% badanych. 16% respondentów stosuje system Blik, 11% płatności zbliżeniowe smartfonem – NFC/HCE, a 4% Android Pay. Jak wynika z badania, popularność tych rozwiązań również będzie rosła.

Trendy płatnicze
W opinii Katarzyny Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzającej firmy badawczej Mobile Institute, w polskich sklepach zawsze będzie miejsce na tradycyjne transakcje gotówkowe. Do około 2028 r. ich udział spadnie jednak z obecnych 50% do 25%. Za taką prognozą przemawiają m.in. wysokie noty uzyskane przez system Blik i NFC/HCE. Obie metody są jeszcze stosunkowo nowe, zatem ich popularność będzie stale rosła.

Znaczenie lokalizacji
Na wsiach respondenci w pierwszej kolejności wskazali gotówkę (60%). Potem wymieniali karty płatnicze (31%), następnie system Blik (9%), NFC/HCE (6%) i Android Pay (2%). 13% nie podało żadnej metody.

Respondenci z miast liczących poniżej 20 tys. ludności podobnie często wskazywali gotówkę (56%) i karty płatnicze (52%). Mniej osób korzysta z Blika (15%), NFC/HCE (13%) czy Android Pay (2%). Wpływa na to dostęp do sklepów, w których można płacić bezgotówkowo.

Im większa jest miejscowość, tym szerszy wachlarz możliwości oferuje mieszkańcom. W ośrodkach mających 20–50 tys. mieszkańców badani w pierwszej kolejności wskazują karty (45%), potem tradycyjne pieniądze (42%), a następnie Blika (21%), NFC/HCE (15%) i Android Pay (6%).

Wśród osób żyjących w miastach 50–100 tys. mieszkańców także karty płatnicze mają najwięcej wskazań – 42%. Następnie wymieniana jest gotówka – 40%. Blik, NFC/HCE i Android Pay mają zaś łącznie 43%.

W miastach liczących 100–200 tys. mieszkańców na pierwszym miejscu jest gotówka (55%), dopiero potem karta płatnicza (42%). Pozostałe narzędzia, tj. Blik, NFC/HCE, Android Pay, osiągnęły łączny wynik na poziomie 36%.

Tradycyjne pieniądze wiodą też prym w aglomeracjach mających 200–500 tys. ludności (41% wskazań). W drugiej kolejności respondenci wskazują karty (36%), a następnie Blika (34%), NFC/HCE (11%). Android Pay ma udział na poziomie 4%.

Z kolei w miastach mających powyżej 500 tys. ludności zwyciężyły ex aequo karty płatnicze i tradycyjne pieniądze – po 47% wskazań. O drugim miejscu respondenci nie mieli wyrobionego zdania – 22%. Może to wynikać z tego, że na co dzień korzystają w jednakowym stopniu ze wszystkich udogodnień. Ciekawie też wygląda sytuacja z NFC/HCE (18%) i Blikiem (15%).

Preferencje według wieku i płci
Ankietowani poniżej 18. roku życia najczęściej płacą gotówką w sklepach stacjonarnych – 87%. W następnej kolejności korzystają z Blika (21%), a potem dopiero z karty płatniczej (16%). NFC/HCE jest na czwartym miejscu (4%).

Najmłodsi konsumenci najczęściej otrzymują kieszonkowe w tradycyjnej formie. Często nie mają jeszcze swoich kont w bankach. Bardziej świadoma finansowo młodzież zaczyna korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Ten trend zdaniem autorów badania będzie się umacniać.

W grupie wiekowej do 19 do 24 lat gotówkę wskazało 44% konsumentów. Karta płatnicza osiągnęła wynik 39%, Blik 16%, Android Pay i NFC/HCE  po 8%. 15% respondentów nie podało żadnej z wymienionych metod. Z kolei wśród osób mających od 25 do 34 lat prym wiedzie karta (39%). Następnie jest gotówka (34%), Blik (22%), a potem NFC/HCE (18%). Brak zdania wykazuje 13% badanych.

Osoby w wieku od 35 do 44 lat zdecydowanie stawiają na gotówkę (60%), potem na karty płatnicze (42%). Następnie wybierają Blika (16%), NFC/HCE (8%) i Android Pay (3%).

Respondenci, którzy mają od 45 do 54 lat, są jeszcze bardziej przywiązani do tradycyjnych pieniędzy (65%). To wynika z ich wieloletnich przyzwyczajeń, np. do robienia zakupów na targowiskach. Dosyć często przechowują w domu oszczędności. Niemniej w tej grupie karta płatnicza otrzymała 41% wskazań. Blik i NFC/HCE mają po 8%, a Android Pay – 4%.

Badani powyżej 55. roku życia też preferują gotówkę (52%). Następnie wskazują kartę płatniczą (42%). 14% nie podało żadnej opcji. NFC/HCE wymieniło 12%, a Blika 8%.

Z badania wynika również, że kobiety częściej od mężczyzn w pierwszym wyborze deklarowały płatności gotówką (55% vs 45%) i kartą płatniczą (41% vs 37%). W przypadku Blika wskazania były identyczne – po 16%.

Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali NFC/HCE (13% vs 10%), a także Android Pay (4% vs 3%). 9% konsumentek i 14% konsumentów nie miało wyrobionego zdania w powyższej kwestii.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez Mobile Institute na zlecanie Grupy AdRetail. Analitycy zebrali opinie 1627 internautów. Wykorzystali do tego celu responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview), emitowane na stronach internetowych i za pośrednictwem e-maili. Respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi na zadane pytanie.

13 czerwca 2018

12 czerwca 2018