Polacy jednoczą się w kryzysie, 36% odczuwa poczucie wspólnoty – badanie Dentsu
  • 0
  • 1
22.06.2020

Polacy jednoczą się w kryzysie, 36% odczuwa poczucie wspólnoty – badanie Dentsu

Jakie uczucia towarzyszyły Polakom w ostatnich trzech miesiącach? Czy początkowy brak poczucia bezpieczeństwa udało się zniwelować? Jak mocno doskwiera nam samotność, a na ile sytuacja związana z Covid-19 wzbudza w nas poczucie wspólnoty? Najnowsze badanie Dentsu analizuje wpływ COVID-19 na emocje polskiego społeczeństwa.

Dział analityczny Dentsu przeanalizował wpływ koronawirusa na społeczeństwo pod kątem zmian oraz trwałości i kierunku, w jakim podążają. Badanie przeprowadzone zostało w dwóch falach. Pierwszą falę zrealizowano na początku pandemii w Polsce – 30–31.03.2020 (1000 respondentów). Druga fala badania odbyła się w dniach 27–29.05.2020 (500 respondentów).

Obydwie tury zawierały taki sam zestaw pytań skupionych wokół emocji, finansów, wyzwań, zmian planów zakupowych, podróży. Uzyskane dane mają pomóc łatwiej i szybciej odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

  • W ciągu ostatnich miesięcy samopoczucie Polaków uległo znacznemu pogorszeniu. Wpływ na to mogą mieć m.in.: izolacja i przymusowe siedzenie w domach, brak stabilności, utrata pracy.
  • Zmęczenie Polaków nieznacznie wzrosło na przestrzeni miesięcy.
  • Poczucie spokoju wzrosło wśród ankietowanych.
  • Wzrosło poczucie wspólnoty.

Pierwsza fala badania uwidoczniła wśród społeczeństwa bardzo dużą niepewność oraz strach. Emocje te odczuwało aż 58% respondentów. Negatywne uczucia stanowiły dla większości z nas praktycznie nieodłączny element, towarzyszący w każdym z badanych aspektów.

Czas wpłynął jednak korzystnie i po blisko trzech miesiącach pod pewnymi względami udało nam się przystosować do sytuacji. Koniec maja uwidocznił pewne uspokojenie nastrojów i wzrost pozytywnych emocji. Poczucie bezpieczeństwa wzrosło z 13% do 30% dla ogółu badanych. Poczucie spokoju w maju zadeklarowało 28% badanych (wobec 17% ogółu badanych w marcu).

Wyniki badań dotyczące poczucia przemęczenia, zarówno w fali marcowej, jak i majowej, są na niemal niezmienionym poziomie. W marcu odczuwaliśmy przemęczenie na poziomie 37%, zaś w maju – 38% ogółu badanych. Dane pokazują, że czas nie ma przełożenia na większe odczuwanie spokoju, a sama pandemia jak wymagała, tak w dalszym ciągu wymaga od nas sporo wysiłku.

Przymusowa izolacja dla wielu stała się wyzwaniem. Jak pokazują badania – nawet pomimo dostępności różnych możliwości technologicznych (media społecznościowe, wideorozmowy) odczuwana przez badanych samotność była znacząca. W maju odsetek osób deklarujących poczucie samotności w ciągu ostatniego tygodnia spadł z 33% do 25% ogółu badanych. Mimo przeciwności losu i fizycznej odległości Polacy czują, że są razem w trudnej sytuacji. Poczucie wspólnoty wzrosło z 28% do 36%.

  • 1
Polacy jednoczą się w kryzysie – badanie Dentsu

Polacy jednoczą się w kryzysie – badanie Dentsu

22 czerwca 2020