PBI i IAB Polska integrują rynek online w debacie nad jednoźródłowym badaniem mediów
  • 0
  • 0
5.04.2019

PBI i IAB Polska integrują rynek online w debacie nad jednoźródłowym badaniem mediów

PBI w porozumieniu z IAB Polska wznawia działalność Rady Rynku. Będzie ona przedstawicielem rynku online w zakresie pomiaru jednoźródłowego i poprowadzi bezpośrednią komunikację z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Polskie Badania Internetu (PBI) i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (IAB Polska) zorganizowały spotkanie przedstawicieli rynku online. Głównym tematem było wyłonienie reprezentacji rynku, która skonsultuje projekt jednoźródłowego badania mediów organizowanego przez KRRiT.

Spotkanie miało miejsce 26 marca 2019 r. w siedzibie IAB Polska. Wzięli w nim udział przedstawiciele 28 przedsiębiorstw zrzeszonych w obydwu organizacjach, w tym największych wydawców.

Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele rynku online skupią się w Radzie Rynku, statutowym ciele doradczym PBI, którego działalność zostaje tym samym wznowiona. Radę utworzą przedstawiciele PBI, IAB Polska oraz zainteresowani przedstawiciele rynku online.

Rada będzie konsultować propozycje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie pomiaru jednoźródłowego. Celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska rynku online. Z kolei przewodniczący Rady Rynku i zarazem prezes PBI, Paweł Laskowski, skoordynuje komunikację pomiędzy Radą a KRRiT oraz pozostałymi organizacjami zaangażowanymi w proces. Mowa tu m.in. o SAR i powstającej organizacji nadawców telewizyjnych.

Rada Rynku będzie również:

  • pełnić rolę doradczą w zakresie pomiaru widowni internetowej, prowadzonego przez Polskie Badania Internetu/Gemius,
  • rekomendować dalsze kierunki rozwoju tego badania.

Kolejne kroki, które podejmą PBI i IAB Polska, to wypracowanie struktury Rady Rynku i rozszerzenie jej w taki sposób, aby stanowiła pełną reprezentację rynku online w Polsce. Podmioty zainteresowane udziałem w Radzie proszone są o kontakt pod adresem e-mail biuro@pbi.org.pl.

5 kwietnia 2019