Espresso

11 stycznia 2016

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
11.01.2016

Różne pokolenia, różne źródła wiedzy o finansach – badanie 4P Research Mix

Pokolenia X i Y szukają informacji o finansach głównie w Internecie. Pokolenie Z w pierwszej kolejności zasięga opinii znajomych, rodziny i przyjaciół. Baby Boomers czerpią informacje z telewizji i radia. Dla wszystkich generacji największym wyzwaniem pozostają zawiłości umów. To wnioski z badania „Pokolenia o finansach”, zrealizowanego przez 4P Research Mix na zlecenie BZ WBK.

Poprzednie Następne