Polski rynek opakowań będzie rósł dwukrotnie szybciej niż światowy – prognozuje Equity Advisors (infografika)
  • 0
  • 1
16.02.2017

Polski rynek opakowań będzie rósł dwukrotnie szybciej niż światowy – prognozuje Equity Advisors (infografika)

Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł. W 2020 r. osiągnie jednak wartość 46 mld zł przy rokrocznym wzroście na poziomie około 6,8 proc. – wynika z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010–2016 i prognozy 2017–2020”, przygotowanego przez Equity Advisors. Wyższe tempo wzrostu rynku opakowań będzie determinowane przede wszystkim rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem.

Zgodnie z prognozami ekspertów firmy doradczej specjalizującej się w transakcjach kapitałowych dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016–2020 będzie niemal 2 razy większa niż w przypadku rynku globalnego.

Międzynarodowa firma doradcza Smithers Pira prognozuje, że do 2020 r. światowy sektor opakowań będzie rósł o 3,5 proc. rocznie, aby w tymże roku osiągnąć wartość 1 bln dol. amerykańskich1.

Zmiana zapotrzebowania na opakowania zależy od wielu czynników. Część z nich ma wpływ na branżę tylko przez krótki okres, inne należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Poza gospodarką danego kraju ważne są również czynniki społeczne, takie jak zmiana trybu życia, demograficzne, związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw, marketingowe (coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki), środowiskowe i technologiczne. Zmiany te powodują wzrost zamówień na produkty takie jak żywność, gotowe posiłki czy leki, które wymagają opakowania – podkreśla Dawid Michalik, prezes zarządu Equity Advisors.

Polski rynek opakowań – plastikowy i rozdrobniony
Biorąc pod uwagę główny surowiec, z którego robione są opakowania, na rynku dominuje plastik i tworzywa sztuczne. Ich produkcja jest źródłem prawie 50 proc. przychodów rynku – 16,5 mld zł. Na drugim miejscu, z udziałem na poziomie 25 proc., znalazł się papier, następnie metal (13 proc.) i szkło (10 proc.).

Choć na polskim rynku działają globalne koncerny, większą część przychodów sektora generują mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach. Blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln zł w sumie odpowiada za 77 proc. przychodów branży.

Zdecydowanie mniej jest podmiotów o wyższych przychodach. 59 firm osiąga przychody mieszczące się w przedziale 50–100 mln zł (9 proc. przychodów), a 90 wyższe (14 proc. przychodów). Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez 20 największych przedsiębiorstw stanowią 32 proc. przychodów całego sektora w 2015 r., co świadczy o dużym rozdrobnieniu rynku.

Fuzje i przejęcia – Polska odpowiada za jedną trzecią wartości w CEE
Na polskim rynku opakowań w latach 2010–2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Łączna ujawniona wartość dziewiętnastu z nich wyniosła 374 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji – 19 mln euro – eksperci Equity Advisors oszacowali, że wartość wszystkich 36 fuzji i przejęć wyniosła 599 mln euro.

Najliczniej reprezentowanym sektorem na liście transakcji są producenci opakowań papierowych, którzy byli przedmiotem dziewiętnastu transakcji. W tej branży zrealizowano również największe przejęcie – zakup fabryki papieru w Myszkowie w 2016 r. przez Schumacher Packaging za 100 mln euro. Trzynastu transakcji dokonano w sektorze opakowań plastikowych.

Ogólnym trendem na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest rosnąca liczba konsolidacji, w których to polska firma dokonuje przejęć za granicą. Przykłady takich transakcji znajdujemy także na rynku opakowań. W sierpniu 2016 r. Can Pack z siedzibą w Krakowie ogłosiła uzgodnienie zakupu 100 proc. Cia Metalic do Nordeste, firmy zajmującej się produkcją puszek. Sprzedającym był brazylijski producent stali Cia Siderúrgica Nacional. Cena sprzedaży została ustalona na 98 mln dol. – zauważa Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors.

Na rynku opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2010–2016 zrealizowano 131 transakcji. Do publicznej wiadomości przekazane zostały wartości 57 przejęć znaczących pakietów o łącznej wartości 804 mln euro.

Uwzględniając średnią wartość transakcji na poziomie 13,5 mln euro, firma doradcza szacuje, że łączna wartość wszystkich 131 zrealizowanych transakcji wyniosła około 1774 mln euro. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej silnie reprezentowana jest Polska. Spośród siedemnastu krajów najwięcej transakcji zostało zrealizowanych w Polsce – 27 proc. fuzji i przejęć w CEE. Pod względem wartości transakcji polski rynek odpowiada za jedną trzecią ich łącznej wartości.

37-procentowy wzrost rynku napędzanego konsumpcją i eksportem
Zgodnie z szacunkami Equity Advisors rynek opakowań w Polsce w latach 2016–2020 będzie rósł o 6,8 proc. rocznie. W efekcie do 2020 r. urośnie o 37 proc. w porównaniu do 2015 r. i osiągnie wartość 46 mld zł.

Wzrost ten determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio z wydatkami na konsumpcję. Z danych GUS wynika, że w całym 2016 r. dynamika konsumpcji wyniosła 3,6 proc. rok do roku, co stanowi najlepszy wynik od 2008 r.

Spodziewamy się, że bardzo dobry popyt wewnętrzny, wspierany głównie konsumpcją indywidualną, utrzyma się również w tym roku za sprawą podobnych czynników, jakie oddziaływały na Polaków w ubiegłym roku. Były to: spadające bezrobocie, wzrost płac oraz program „500 Plus”. A im wyższy będzie wzrost wydatków, tym szybciej będzie rósł rynek opakowań – ocenia Błażej Żarna.

Po drugie, prognoza niemal dwukrotnie wyższej dynamiki polskiego rynku opakowań w porównaniu do rynku międzynarodowego to pochodna rosnącego popytu na opakowania w przeliczeniu na osobę.

Zgodnie z wyliczeniami Polskiej Izby Opakowań (PIO) przeciętny konsument pochodzący z krajów wysokorozwiniętych, takich jak USA, Japonia czy państwa Europy Zachodniej, zużywa średnio rocznie opakowania o wartości 300–340 euro. Średnia dla Polski jest o około 100 euro mniejsza. Obrazuje to perspektywy rynku i oznacza, że nasz kraj ma jeszcze sporo do nadrobienia i osiągnięcia – uważają autorzy badania.

Trzecią siłą polskiego rynku opakowań jest eksport. Z jednej strony chodzi o rosnące zamówienia na same opakowania, które przez zagranicznych partnerów są uznawane za towary najwyższej jakości. Wzrost eksportu jest m.in. konsekwencją nadwyżek zdolności produkcyjnych krajowych producentów, które według szacunków PIO wynoszą około 20–25 proc.2.

Z drugiej zaś na wzrost rynku wpływa eksport branż, do których są dostarczane opakowania. Mowa tutaj m.in. o branży spożywczej, samochodowej czy meblarskiej. Z szacunków Banku Zachodniego WBK wynika, że polski eksport ma rosnąć w tempie od 6,9 proc. w 2016 r. do 9,6 proc. w 2018 r. Stąd w podobnym stopniu będzie rosło wykorzystanie opakowań przeznaczonych dla produktów eksportowanych z Polski3.

W związku z dominującymi trendami największy udział we wzroście rynku w najbliższych latach będzie mieć produkcja opakowań papierowych i tekturowych. Drugim surowcem, którego dynamika przekroczy przeciętny wzrost całego rynku, jest plastik – mówi Dawid Michalik.

O badaniu
Raport „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010–2016 i prognozy 2017–2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy” był opracowywany przez ekspertów Equity Advisors w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.

Do analiz i obliczeń dotyczących rynku opakowań w Polsce wykorzystano dane finansowe 638 przedsiębiorstw, które zgodnie z PKD są producentami opakowań papierowych (PKD 17.21.Z), plastikowych (PKD 22.22.Z), szklanych (PKD 23.13.Z), metalowych (PKD 25.92.Z, 25.91.Z) bądź drewnianych (PKD 16.24.Z). Były to dane za lata 2012–2015.

Lista ta została uzupełniona i rozszerzona o podmioty, które należą do stowarzyszeń producentów opakowań, ich nazwy pojawiły się w opracowaniach branżowych lub też zamieściły one materiały reklamowe w mediach.

Następnie była ona weryfikowana na podstawie sprawozdań, raportów spółek oraz informacji na temat działalności zawartych na firmowych stronach internetowych. Celem tego było sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo jest tylko producentem opakowań, czy też prowadzi inną działalność.

W drugim przypadku przychody przedsiębiorstwa były korygowane proporcjonalnie do szacowanego udziału przychodów z działalności w zakresie produkcji opakowań. Na tej podstawie wyodrębniono 638 przedsiębiorstw i poddano je dalszej analizie.

1 Źródło: „The Future of Global Packaging to 2020”, www.smitherspira.com.
2 Źródło: „Przemysł i rynek opakowań w Polsce” – raport PIO, www.oohmagazine.pl.
3 Źródło: „Branża opakowań – sukces do rozpakowania, BZ WBK szacuje wzrost krajowego sektora na 20 proc. do 2018 r.”, www.bzwbk.pl.

  • 1

16 lutego 2017

Reklama
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
16.02.2017 Artykuł sponsorowany

Jak tworzyć przekaz kierowany do klienta? Skuteczna komunikacja i promocja marki w nowym numerze „Marketera+”

John D. Rockefeller powiedział: „Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej niż za jakikolwiek inny”. Te słowa powinny stanowić dla marketerów naturalną motywację do ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją z klientami.
(Informacja promocyjna)

Reklama