Na czym będą oszczędzać Polacy? Badanie „EY – Future Consumer Index”
 • 0
 • 3
27.07.2022

Na czym będą oszczędzać Polacy? Badanie „EY – Future Consumer Index”

Polacy mają inne oczekiwania inflacyjne w porównaniu do Europejczyków. W związku z tym przewidują stosunkowo większy wzrost wydatków na świeżą żywność (33% vs. 21%) i środki czystości (24% vs. 15%). W znacznym stopniu zamierzają zaś ograniczyć zakupy napojów alkoholowych (27% vs. 19%). Równocześnie Polacy w zbliżonym stopniu jak Europejczycy (28% i 31%) planują zwiększenie wydatków na wakacje oraz redukcję produktów luksusowych (37% i 30%). Takie wyniki przynosi „EY – Future Consumer Index”.

Z badania wynika, że w wyniku rosnącej inflacji wielu konsumentów – zarówno w Polsce, jak i Europie – zmienia swoje przyzwyczajenia i decyzje zakupowe. Doskonale obrazuje to kategoria świeżej żywności, gdzie aż 33% Polaków przewiduje wzrost swoich wydatków. Jednocześnie jest to aż o 12 punktów procentowych więcej niż w przypadku średniej dla Europy. Różnicę przekraczającą 5 p.p., jeśli chodzi o zwiększenie wydatków, odnotowano w ośmiu z dziewięciu badanych kategorii. Może to wskazywać na różnice w poziomie inflacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Towarzyszą im inne odczucia i oczekiwania związane ze wzrostem cen.

Niemniej wyniki badania wskazują, że segment żywności i napojów może ulec stagnacji. Szczególnie dotyczy to produktów przetworzonych. Więcej konsumentów deklaruje zmniejszenie niż zwiększenie wydatków w kategoriach:

 • mrożonki,
 • przekąski,
 • napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

Na czym będą oszczędzać Polacy?

Polacy w naturalny sposób będą szukać oszczędności w kategoriach, z których najłatwiej zrezygnować lub w których łatwo szukać tańszych zamienników, tj.:

 • zamawianie gotowych posiłków w restauracjach (29%),
 • tytoń (27%),
 • napoje alkoholowe (27%).

Obok mrożonek (12 p.p.) to właśnie w kategorii napojów – zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych – można zaobserwować największe różnice pomiędzy Polakami a pozostałymi krajami Europy. Wynoszą one 8 p.p.

Na czym będą oszczędzać Polacy? EY Future Consumer Index

Inflacja dotyka każdy kraj w Europie. Indywidualne odczucia mieszkańców różnych państw są jednak inne. Wynika to nie tylko z poziomu zamożności, ale i skali wzrostu cen. Polscy konsumenci w ostatnich miesiącach odczuli skutki inflacji i zmian cen szczególnie mocno. Ich przewidywania dotyczące kolejnych tygodni są równie pesymistyczne. Szczególnie widać to w sektorze produktów spożywczych. Idąc do sklepu, nasi rodacy skupiają się na najbardziej niezbędnych produktach. Omijają z kolei artykuły, które kiedyś stanowiły standardowy punkt ich listy zakupów – jak napoje alkoholowe, mrożonki lub przekąski – mówi Łukasz Wojciechowski, partner, dział audytu, lider sektora handlu i produktów konsumenckich EY.

Priorytet – wakacje

Zarówno Polacy, jak i mieszkańcy pozostałych krajów Europy w największym stopniu spodziewają się zwiększenia własnych wydatków na wakacje (odpowiednio 28% i 31%). Zniesienie restrykcji związanych z koronawirusem wiąże się z ogromną chęcią wypoczynku, nawet kosztem nadszarpnięcia domowego budżetu. Jednocześnie znaczny wzrost cen (w porównaniu do okresu sprzed pandemii) sprawia, że koszty wypoczynku zagranicznego często przekraczają możliwości budżetowe Polaków. Dlatego decydują się oni na urlop w kraju. Warto jednak zwrócić uwagę, że odsetek osób dążących do redukcji wydatków w tej kategorii jest równie wysoki (po 25%). Stanowi to bezpośredni efekt wzrostu inflacji na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Procentowo najwięcej Polaków przewiduje, że w najbliższych miesiącach konieczne będzie zwiększenie wydatków na:

 • środki czystości (24%),
 • artykuły higieny osobistej (25%).

Średnia europejska wynosi tu odpowiednio 15% i 14%. Różnice w wysokości 11 p.p. (środki higieny osobistej) i 9 p.p. (środki czystości) mogą wynikać z różnicy w poziomie inflacji. Wiąże się z nim inny poziom odczuwania wzrostu cen w konkretnych kategoriach. Podobne zjawisko dotyczyło wydatków na produkty żywnościowe.

Polacy i Europejczycy są zgodni co do segmentów rynku, w którym będą szukać oszczędności

Są to odpowiednio:

 • artykuły luksusowe (37% i 30%),
 • wartościowe przedmioty (31% i 26%),
 • sprzęt sportowy (30% i 25%),
 • zajęcia rekreacyjne (27% i 26%).

Co ciekawe, jeden z najniższych odsetków wskazań uzyskały subskrypcje i streamingi (22% – Polska, 15% – Europa). Pokazuje to, że nawet w bardziej wymagających czasach konsumenci pragną zachować dostęp do przynajmniej części rozrywek.

Na czym będą oszczędzać Polacy? Wyniki badania EY

W obliczu rosnącej inflacji konsumenci w Polsce oraz Europie zachowują się w podobny sposób. W zbliżonych kategoriach przewidują, że będą wydawać więcej, nawet jeżeli ilość kupowanych dóbr nie będzie się zwiększać. Alternatywnie postarają się ograniczyć wydatki, kupując mniej drożejących dóbr, które nie są dobrami pierwszej potrzeby. Różna jest jednak skala tego zjawiska. W obszarze produktów pierwszej potrzeby przewidywana skala wydatków Polaków będzie wyższa od europejskiej średniej. Bez wątpienia wpływ na to ma inny poziom inflacji w naszym kraju, a także ciągle niższy poziom zarobków.

Należy spodziewać się, że mając świadomość rosnących cen, to właśnie w podstawowych kategoriach konsumenci będą najchętniej szukali zamienników. W innych segmentach, takich jak napoje alkoholowe, wizyty w restauracjach lub sprzęt sportowy, wydatki będą po prostu redukowane – podsumowuje Grzegorz Przytuła, partner EY-Parthenon, ekspert sektora handlu i produktów konsumenckich EY.

O badaniu:

Piąta polska edycja badania „EY – Future Consumer Index”, przygotowana przez EY Polska, została przeprowadzona między 17 a 27 maja 2022 r. na grupie 1000 osób w wieku 18–65 lat.

Badanie objęło cały kraj i wszystkie grupy społeczne. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące:

 • obecnych zachowań zakupowych,
 • nastrojów,
 • przewidywanych postaw w najbliższej przyszłości.
 • 1
Na czym będą oszczędzać Polacy? Badanie „EY – Future Consumer Index”

Na czym będą oszczędzać Polacy? Badanie „EY – Future Consumer Index”

 

27 lipca 2022

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
27.07.2022

Kampania Chivas Regal „Jak w górę, to z Wami!”

Marka whisky Chivas Regal rozpoczęła kampanię „Jak w górę, to z Wami!”. Celem akcji jest pokazanie, że osobiste i zawodowe sukcesy zawdzięczamy nie tylko sobie, ale także pomocy tych, którzy nas wspierają i inspirują. Kampania pokazuje, że na drodze, którą podążamy, ważni są ludzie. Ambasadorką akcji została m.in. Anja Rubik – polska supermodelka i aktywistka. Do kampanii marka zaprosiła także inne znane osobowości. Działania z nimi wystartują jesienią br. Organizatorzy mają w planach również konkursy z nagrodami dla konsumentów.

26 lipca 2022

25 lipca 2022

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
25.07.2022

Podcasty umacniają pozycję w Polsce – raz w tygodniu słucha ich już co piąty internauta

Miesięczny zasięg podcastów wyniósł w 2021 r. ponad 31%. Słucha ich już prawie co trzeci internauta w Polsce. Minimum raz w tygodniu podcasty włącza co piąty polski użytkownik sieci. Audycje internetowe na żądanie wybierane są przez słuchaczy częściej niż w poprzednich latach. Odbiorcy coraz bardziej doceniają ich wartościowe i eksperckie treści. Jednocześnie deklarują wysoką akceptację przekazów reklamowych z nimi związanych. Tandem Media (Grupa Radiowa Agory) prezentuje raport „Słuchacz podcastów w Polsce 2021".