Międzynarodowi reklamodawcy zmieniają relacje z agencjami
  • 0
  • 1
20.07.2022

Międzynarodowi reklamodawcy zmieniają relacje z agencjami

Większość globalnych reklamodawców zmienia lub zamierza zmienić w najbliższej przyszłości sposób współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług marketingowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez World Federation of Advertisers i Observatory International.

Wytłumaczeniem są zmiany wywołane pandemią, transformacją cyfrową i zjawiskami społecznymi. Aż trzy czwarte globalnych firm jest co najwyżej „trochę zadowolonych” ze struktury agencji, z którymi aktualnie współpracują. Z tego 69% zmieniło lub zamierza zmienić sposób współpracy z agencjami. Chcą wypracować model, który będzie lepiej pasował do zmieniającego się otoczenia.

Tylko 25% badanych firm jest „bardzo” lub „niezwykle” zadowolonych z obecnej współpracy z dostawcami usług marketingowych.

Podobne badanie WFA przeprowadziła w 2018 r. Wtedy zmniejszenia liczby agencji obsługujących firmę chciało 60% badanych. Argumentowano, że koordynowanie pracy dużej liczby dostawców usług marketingowych wymaga czasu i zasobów po stronie klienta.

– Istnieje wiele powodów, dla których liczba agencji musi być aktualizowana – mówi Julia Kraft, starszy menedżer, global marketing services w WFA. – Czasami istniejące struktury nie działają z powodu wewnętrznych problemów po stronie klienta. Coraz większa dynamika zmian w zachowaniach konsumentów i transformacja cyfrowa sprawiają jednak, że zasady współpracy z agencjami będą prawdopodobnie cały czas ewoluowały. Marki szukają nowych sposobów na skuteczniejszą komunikację marketingową – dodaje.

Jednym z przejawów tej ewolucji są wewnętrzne agencje tworzone przez firmy (in-house). Aż 80% badanych ma obecnie agencję wewnętrzną, a kolejne 13% twierdzi, że rozważa jej stworzenie. Dla porównania, w 2020 r. wewnętrzną agencję miało tylko 57% badanych firm. Ta zmiana zmieni nie tylko zakres pracy agencji. Będzie wymagała także dodatkowego wysiłku, by zapewnić efektywną współpracę między agencjami zewnętrznymi i działającymi in-house.

Inne ważne wnioski z badania:

  • 90% badanych korzysta z modelu, w którym dział marketingu koordynuje współpracę z wieloma agencjami.
  • Jedna trzecia klientów stwierdziła, że albo nie ma spójnego systemu pomiaru i oceny wydajności agencji, albo go nie używa. Tymczasem skuteczna współpraca wymaga ciągłego procesu oceny i otwartego dialogu. Bez tego niezadowolenie ze współpracy może urosnąć do szkodliwych rozmiarów.

W badaniu „Agency roster transformation” wzięli udział przedstawiciele 32 firm z dziewięciu różnych kategorii produktowych. Wszyscy respondenci w kierownictwie firmy zarządzali agencjami. Z tego 81% w skali globalnej, a pozostali – w regionalnej. Łączne wydatki reklamowe badanych firm wynoszą rocznie ponad 55 mld dol.

  • 1
Międzynarodowi reklamodawcy zmieniają relacje z agencjami marketingowymi

Międzynarodowi reklamodawcy zmieniają relacje z agencjami marketingowymi

 

20 lipca 2022

19 lipca 2022