WFA publikuje przewodnik po zakupach marketingowych opartych na wartościach
  • 0
  • 1
10.07.2020

WFA publikuje przewodnik po zakupach marketingowych opartych na wartościach

World Federation of Advertisers opublikowała przewodnik dotyczący postrzegania działów zamówień marketingowych. Powstał on na podstawie dwóch lat badań. Jego współautorami są liderzy zakupów z wybranych największych firm na świecie.

Raport „Project Spring: rewolucja postrzegania i wkładu zamówień marketingowych” został zainspirowany badaniem WFA z 2018 r. Pokazało ono, że chociaż 87% respondentów nie wyobraża sobie funkcjonowania bez zamówień marketingowych, 92% uważa, że sposób, w jaki organizacja postrzega ten dział, może zostać poprawiony.

Kluczowe obszary podejścia opartego na wartościach przedstawione w „Project Spring” to:

  • Proces. Zamówienia marketingowe wymagają pełnego wglądu w całkowite wydatki marketingowe. Umożliwia to zespołowi zobaczenie inwestycji marketingowych firmy jako całości i zwiększenie wartości, jaką mogą przynieść zamówienia marketingowe. Około połowa globalnych zespołów nie angażuje się w projekty warte mniej niż 75 tys. dol. Obniżenie progu zaangażowania w działania związane z zamówieniami marketingowymi zwiększa jednak interakcję między zespołami marketingu i zamówień. Prowadzi do zacieśnienia współpracy. Prawie jedna trzecia bierze udział w planowaniu budżetu. Badania pokazują wyraźną korelację między momentem, w którym zaangażowany jest zespół ds. zamówień marketingowych, a tym, czy firma postrzega go jako wartość dodaną.
  • Ludzie. Połowa zespołów zamówień marketingowych podlega obszarowi łańcucha dostaw, a 35% obszarowi finansów. Dane pokazują, że zespoły ds. zamówień marketingowych, które podlegają działowi finansów, rzadziej są postrzegane jako wartość dodana dla firmy. Jednakże w miarę jak organizacje przyjmują bardziej elastyczne podejście do zarządzania, znaczenie linii raportowania staje się mniej wyraźne. Zaleca się tworzenie zespołów międzyfunkcyjnych w celu przezwyciężenia tego typu wyzwań. Firmy, które organizują programy szkoleniowe dla interesariuszy, osiągają znacznie lepsze wyniki niż te, które tego nie robią, jeśli chodzi o uznanie ze strony tych interesariuszy. Identyfikowanie luk i dążenie do większych inwestycji w naukę i rozwój dla wszystkich funkcji (marketing, zaopatrzenie, finanse) korelują z lepszym postrzeganiem.
  • Wydajność. Widoczna jest znaczna zależność od redukcji kosztów i unikania kosztów jako podstawowych wskaźników. Zamówienia muszą zapewniać, że ich wskaźniki wykraczają poza cenę i wychwytują szersze, często mniej namacalne korzyści dla przedsiębiorstwa. Chodzi tu o wkład w wyższą sprzedaż, rozwój udanych relacji z agencjami lub ograniczenie ryzyka biznesowego. Wskaźniki działu zakupów nie zawsze rezonują w marketingu, ponieważ wydają się służyć odizolowanym celom. Dane pokazują, że praca nad zlikwidowaniem luk, mówienie wspólnym językiem wydajności i dzielenie się celami biznesowymi znacząco wzmacnia pozytywne postrzeganie zamówień marketingowych. Stworzenie wskaźnika zamówień, który wspiera ogólne wyzwanie biznesowe i napędza znaczące zmiany w branży, zwiększa wiarygodność tej dyscypliny. Może to być wskaźnik oceny zgodności z prawami człowieka w całym łańcuchu dostaw lub kwota wydatków związanych z różnorodnością dostawców.
  • Partnerzy. Niezbędna jest zmiana sposobu postrzegania zamówień marketingowych przez agencje. Te ostatnie nie są prostymi sprzedawcami. Stanowią rozszerzenie wewnętrznego zespołu marketingu i mogą mieć istotny wpływ na KPI firmy. Zamówienia marketingowe powinny odgrywać aktywną rolę w zapewnianiu powodzenia pracy wykonanej przez agencje pracujące na ich rachunek. Dobrze zarządzana agencja stanowi oczywistą przewagę konkurencyjną dla klientów. Odzwierciedla sprawne funkcjonowanie działu zamówień marketingowych, który jest w stanie zorganizować rozmowy korporacyjne na najwyższym szczeblu.

Źródło: www.wfanet.org

  • 1
przewodnik po zakupach marketingowych

WFA prezentuje przewodnik po zakupach marketingowych

10 lipca 2020

9 lipca 2020