Masowo płacimy za subskrypcje, z których nie korzystamy – badanie na zlecenie ING
  • 1
  • 2
18.03.2024

Masowo płacimy za subskrypcje, z których nie korzystamy – badanie na zlecenie ING

Prawie połowa Polaków korzysta z jakiegoś rodzaju subskrypcji. Jednocześnie niemal 40 proc. badanych przyznało, że zdarzyło im się opłacić subskrypcję usługi, z której nie korzystali. Pokazało to badanie wykonane na zlecenie ING Banku Śląskiego.

Najbardziej rozpowszechnione są subskrypcje na treści wideo, muzykę, gry, książki i audiobooki. Popularne są również subskrypcje na usługi e-commerce oraz narzędzia IT (oprogramowanie lub rozwiązanie chmurowe). Już 5 proc. respondentów zadeklarowało, że subskrybuje narzędzia AI.

Badania wskazują, że subskrypcje seriali, muzyki lub platform gamingowych stanowią stały element naszych miesięcznych wydatków. Korzysta z nich już blisko połowa Polaków. Wśród nich 38 proc. zdarzyło się opłacać usługi, których nie używają. Ponad 80 proc. badanych chce natomiast kontrolować wydatki na subskrypcje.

Regularnie z produktów i usług w modelu subskrypcyjnym korzysta obecnie około 46 proc. Polaków

Większość z nich korzysta z wielu tego typu usług. Najczęściej jesteśmy użytkownikami dwóch do trzech (taką liczbę zadeklarowało 42 proc. badanych), ponosząc za nie koszty w granicach 150 zł miesięcznie.

Najważniejszym argumentem za korzystaniem z subskrypcji jest wygoda – wskazało na nią 47 proc. badanych. Najbardziej popularną formą płatności za tego typu abonament jest powiązanie go z kartą bankową, aby cykliczne rozliczenie było automatyczne. W taki sposób swoje zobowiązania za subskrypcje reguluje ponad połowa Polaków.

Badanie pokazało, że taka forma płatności jest szczególnie popularna wśród najmłodszej grupy respondentów. Wybiera ją 69 proc. osób w przedziale wiekowym 18–24 lat. Wraz z wiekiem maleje odsetek osób, które automatyzują swoje cykliczne płatności. Dla kontrastu, osoby ze starszych pokoleń preferują samodzielne opłacanie subskrypcji, np. przelewem. Z takiego rozwiązania korzysta aż 55 proc. osób w wieku 45–60 lat.

Poza wygodą, w subskrypcjach cenimy dostęp do wyjątkowych treści lub produktów (33 proc. odpowiedzi). Część znanych serwisów oferuje swoje autorskie produkty, które nie są dostępne w innych platformach, co może świadczyć o ich przewadze konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest też kwestia oszczędności. Co trzecia badana osoba wskazała, że taka forma korzystania z produktów i usług jest tańsza niż jednorazowa płatność.

22 proc. ankietowanych podkreśla, że nie chce pamiętać o cyklicznych płatnościach za zamawiane produkty czy usługi. Dlatego woli je automatyzować właśnie w formie subskrypcji.

Skłonność do użytkowania subskrypcji jest skorelowana z wiekiem

Najmłodsi respondenci (18–24 lat) korzystają z nich dwa razy częściej niż najstarsza badana grupa (45–60 lat).

W całej badanej populacji wyraźnie widać, że subskrypcjami pierwszego wyboru są platformy streamingowe z wideo (korzysta z nich 75 proc. Polaków). Respondenci z każdej grupy wiekowej deklarują, że jest to najczęściej używana przez nich subskrypcja. W pozostałych typach produktów i usług widać pewne różnice związane z wiekiem użytkowników.

  • Młodzi respondenci chętnie decydują się na subskrypcje narzędzi IT lub rozwiązań AI.
  • Konsumenci z grupy wiekowej 45–60 lat częściej wybierają subskrypcje na czasopisma.
  • W pokoleniu Millenialsów (osoby w wieku 25 do 34 lat) widać największe zróżnicowanie, jeśli chodzi o rodzaj subskrypcji, z których korzystają respondenci. Są one też bardziej specjalistyczne. Przykładowo:
    • 20 proc. badanych (najwięcej ze wszystkich badanych grup) zadeklarowało, że subskrybuje narzędzia IT;
    • Największa jest też w tej grupie liczba użytkowników subskrypcji produktów e-commerce (37 proc.).

Pewną ciekawostką jest to, że stosunkowo mało rozpowszechnione są znane od lat aplikacje sportowe i związane ze zdrowiem czy też mobilne aplikacje edukacyjne. Liczba ich użytkowników jest porównywalna z liczbą osób, które zadeklarowały korzystanie z płatnego dostępu do narzędzi AI. Wśród Millenialsów subskrybuje je 8 proc. badanych.

Zdecydowana większość badanych (84 proc.) deklaruje, że ważne jest dla nich, aby kontrolować wydatki związane z subskrypcjami

Najczęściej robimy to po prostu przeglądając swoje konto bankowe pod kątem wydatków (robi tak 63 proc. posiadaczy subskrypcji). Przeważająca większość użytkowników subskrypcji nie przekracza miesięcznie 150 zł w wydatkach na ten cel. Jednocześnie co dziesiąty badany wskazał, że nie wie, ile dokładnie przeznacza na tę kategorię wydatków.

38 proc. badanych przyznało, że co najmniej raz zdarzyło im się, że opłacili subskrypcję, z której nie korzystali. Najczęściej zdarza się to najmłodszym respondentom. Zadeklarowało to 48 proc. osób w wieku 18–24 lat.

O badaniu

Badanie prowadzono na panelu Ariadna na zlecenie ING Banku Śląskiego między 22 a 27 lutego 2024 r. metodą CAWI. Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie osób.

Funkcję blokowania płatności za subskrypcje bank promuje w ramach kampanii „ING. Twój asystent. Przypomni, podpowie, poinformuje”

Funkcjonalność dostępna w aplikacji Moje ING jest również promowana w telewizji, internecie, a także na wiatach przystanków autobusowych, na siłowniach, uczelniach czy w kinach.

Kreację reklamy przygotowała agencja Brain, obsługą digitalu zajęła się agencja Gong, obsługą PR – Hill+Knowlton Strategies. Zakupu mediów dokonał dom mediowy Mullen Lowe Media Hub.

  • 2
Polacy i subskrypcje – badanie ING

Polacy i subskrypcje – badanie ING

Polacy i subskrypcje – badanie ING

18 marca 2024