Co trzeci Polak nie segreguje śmieci. Badanie ARC Rynek i Opinia oraz FOB
  • 0
  • 2
10.10.2019

Co trzeci Polak nie segreguje śmieci. Badanie ARC Rynek i Opinia oraz FOB

Wprowadzane są kolejne regulacje dotyczące segregowania odpadów. Mimo to sortowanie śmieci deklaruje 66% Polaków – wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Może to mieć związek z niską świadomością na temat selekcji śmieci. Tylko 15% respondentów potrafiłoby poprawnie posegregować przykładowe artykuły podczas wyrzucania.

Edukacja ekologiczna w Polsce wymaga kolejnych inicjatyw i akcji uświadamiających. Do wyzwań w tym zakresie należy kwestia selekcji odpadów. 66% Polaków deklaruje segregację śmieci. Sens w tym działaniu widzi 58% badanych.

15% respondentów odpowiedziało poprawnie na wszystkie pytania odnoszące się do selekcji śmieci (do którego pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę higieniczną, karton po soku i tłusty papierek po maśle). Inną poruszaną kwestią była konieczność mycia opakowań z metali i tworzyw sztucznych przed wyrzuceniem. Łącznie 75% osób nie wiedziało, że nie należy płukać tego typu odpadów.

Wszyscy wiemy, ile jest pojemników i jakie mają kolory. Mniej więcej wiemy też, jak odpady należy segregować, ale diabeł tkwi w szczegółach. Wydaje się, że nasza wiedza dotycząca segregacji odpadów jest zbyt ogólna i powierzchowna.

Pojemniki do segregacji często oznakowane są tylko nazwą surowca głównego, który należy tam wrzucać. Np. na żółtym pojemniku jest często napis plastik, podczas kiedy wrzucamy tam nie tylko plastik, ale i metale, aluminium i opakowania wielomateriałowe. Dobrym przykładem jest również szkło. Dla przeciętnej osoby szkłem jest szklanka, szyba, lustro, butelka i kubek, bo szkło to szkło. Mało kto z nas wie, że do szkła wrzucamy tylko słoik i butelkę.

Problemem jest również mnogość różnorodnych, często wielomateriałowych opakowań. Konsument często nie wie, co z nimi robić – czy wyrzucić do odpadów zmieszanych, czy dzielić na części? Do poprawy tego stanu rzeczy mogłyby się przyczynić wyraźne informacje na pojemnikach: co dokładnie można do nich segregować, a czego nie, a także oznakowanie opakowań – do którego pojemnika można je wrzucić – mówi Jakub Tyczkowski, prezes zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Zwiększanie świadomości ekologicznej oznacza m.in. ukazywanie tego, w jakim zakresie człowiek oddziałuje na otoczenie. Jego wskaźnikiem jest np. ślad węglowy oznaczający sumę gazów cieplarnianych związanych m.in. z cyklem życia produktu (od powstania po utylizację). 76% Polaków nigdy nie słyszało o śladzie węglowym jakiegokolwiek produktu.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety online na ePanel.pl) na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu grupie Polaków w wieku od 18–65 lat, N=1001. Termin realizacji: 7–18.08.2019 r.

Celem badania była charakterystyka postaw Polaków związanych z rozwiązaniami konsumenckimi wspierającymi ochronę środowiska i gospodarką obiegu zamkniętego. Badanie miało również:

  • sprawdzić poziom wiedzy o postawach proekologicznych,
  • sprawdzić wpływ tej wiedzy na podejmowane decyzje,
  • pozyskać informacje na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności korporacji.

10 października 2019

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
10.10.2019

Programy lojalnościowe B2B wciąż cieszą się popularnością. Badanie IRCenter

Chętnie przystępujemy do programów lojalnościowych – tak zadeklarowało 88% osób biorących udział w badaniu „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość”. Z największym entuzjazmem robią to respondenci z branży budowlanej (93%) oraz przedstawiciele sektorów motoryzacja (91%) i OTC (91%). Wyniki badania zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska pokazują, że programy wsparcia sprzedaży nie tracą na znaczeniu.

9 października 2019