Programy lojalnościowe B2B wciąż cieszą się popularnością. Badanie IRCenter
  • 0
  • 0
10.10.2019

Programy lojalnościowe B2B wciąż cieszą się popularnością. Badanie IRCenter

Chętnie przystępujemy do programów lojalnościowych – tak zadeklarowało 88% osób biorących udział w badaniu „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość”. Z największym entuzjazmem robią to respondenci z branży budowlanej (93%) oraz przedstawiciele sektorów motoryzacja (91%) i OTC (91%). Wyniki badania zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska pokazują, że programy wsparcia sprzedaży nie tracą na znaczeniu.

Dziewięciu na dziesięciu uczestników programów lojalnościowych B2B ma o nich dobre zdanie i chętnie bierze w nich udział. Deklarują tak niezależnie od tego, czy mowa o branży budowlanej, FMCG, motoryzacyjnej, elektronice, RTV i AGD czy OTC.

Osoby czynnie uczestniczące w programach oraz decydujące o dołączeniu do nich znacznie wyżej oceniają takie inicjatywy niż respondenci, którzy decydują się wyłącznie na dołączenie do danych akcji. 1/3 badanych z pierwszej grupy przyznała programom wsparcia sprzedaży najwyższą możliwą ocenę. W gronie osób, które tylko decydują o dołączeniu do projektu, ten odsetek wynosi 13%.

Jasne zasady
Dobrze zaprojektowany program lojalnościowy powinien mieć prosty i przejrzysty mechanizm. Zdaniem ponad połowy respondentów (54%) najbardziej pożądaną formułą takich akcji jest przyznawanie nagród, które są wprost proporcjonalne do wielkości transakcji, np. 1 zł = 1 punkt. Takie rozwiązanie jest najcenniejsze dla branży OTC (82%).

Drugim mechanizmem, który jest pożądany przez 31% badanych, jest nagroda za regularność transakcji. 44% osób, które stawiają na taką formułę, jest związanych zawodowo z branżą budowlaną. Na trzecim miejscu znalazła się gratyfikacja za sprzedaż konkretnego produktu, marki, bądź usługi (11%). Doceniana jest przede wszystkim przez respondentów związanych z sektorem elektronika, RTV i AGD (16%) oraz przez branżę motoryzacyjną (14%).

Atrakcyjne gratyfikacje
Współczesny klient nadal lubi i chce otrzymywać nagrody. Dla ponad połowy respondentów (53%) najcenniejsze są karty przedpłacone z możliwością zrealizowania dowolnej transakcji. Na drugim miejscu znalazła się możliwość wybrania przez siebie bonusów z szerokiego katalogu nagród (48%), na trzecim konkretna gratyfikacja rzeczowa (47%). Wszystkie trzy formy nagradzania są szczególnie pożądane przez branżę budowlaną (kolejno 70%, 70% i 66%).

Osobom związanym z sektorem elektronika, RTV i AGD bardziej niż przedstawicielom innych branż zależy na nagrodach w postaci rabatów na zakupy (80%). Bony do wykorzystania w określonych sklepach lub z szeroką siecią akceptacji są najbardziej doceniane przez badanych związanych zawodowo z branżą budowlaną (60%).

Wymierne korzyści dla obu stron
Według 39% badanych nagrody są głównym czynnikiem motywującym do przystąpienia do danego programu lojalnościowego. Są one najbardziej istotne dla badanych związanych zawodowo z segmentem elektronika, RTV i AGD (56%). 35% wszystkich osób biorących udział w badaniu traktuje program jako podjęcie wyzwania w codziennej pracy. 50% osób, które zgadzają się z tą tezą, jest zatrudnionych w motoryzacji.

Na trzecim miejscu znalazły się pozytywne relacje z kontrahentem, które są budowane dzięki programom lojalnościowym. Taką odpowiedź zaznaczyło 29% badanych, z czego 59% stanowią osoby z branży OTC.

O badaniu
Badanie „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość” zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2019 r. przez niezależną agencję badawczą IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Wzięło w nim udział 300 uczestników programów lojalnościowych z branż FMCG, budowlanej, motoryzacyjnej, elektronicznej oraz OTC.

9 października 2019