Domy produkcyjne powołują Klub Producentów Reklamowych
  • 0
  • 0
29.01.2018

Domy produkcyjne powołują Klub Producentów Reklamowych

Siedem domów produkcyjnych – Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, Oto, Papaya Films, Tango Production oraz Tank Production – dołączyło do Stowarzyszenia SAR. Budują w jego ramach Klub Producentów Reklamowych. Ma on pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym, ich klientom oraz rynkowi komunikacji marketingowej.

Klub Producentów Reklamowych ustalił kryteria wejścia pomyślane tak, aby promować bezpieczną, wysokiej jakości produkcję. Członkowie KPR muszą spełnić następujące warunki:

  • działać na rynku co najmniej od trzech lat,
  • mieć 5 mln zł rocznego obrotu,
  • stosować specjalistyczne ubezpieczenia produkcyjne i ubezpieczenia działalności gospodarczej,
  • mieć dostęp do instrumentu refinansowania działalności produkcyjnej na minimum milion złotych,
  • wyrażać zgodę na publikację obrotów.

Funkcję dyrektora klubu objął Julian Dworak, doświadczony producent związany dotychczas z Opus Film. Klub Producentów Reklamowych jest otwarty na podmioty spełniające powyższe kryteria i gotowe współdziałać na rzecz rynku komunikacji marketingowej. Klub liczy także na zainteresowanie producentów, którzy obecnie kryteriów nie spełniają, ale są gotowi wprowadzić zmiany w swoich modelach działania i do klubu dołączyć.

Będziemy promować kryteria ustalone przez klub, ponieważ realnie podnoszą bezpieczeństwo i jakość produkcji. Mamy nadzieję na poszerzenie w oparciu o nie składu klubu, aby dostęp do usługi najwyższej jakości w stosunku do ceny był jak najpełniejszy. To realna korzyść dla naszych klientów – podkreśla Julian Dworak.

Powstanie klubu nieprzypadkowo ma miejsce w momencie dynamicznych zmian związanych z rozwojem nowych mediów – tłumaczą twórcy KPR. Rosnące nakłady na Internet przy wciąż mocnej pozycji telewizji oznaczają wzrost zapotrzebowania na nowe treści filmowe.

Ze względu na coraz wyższe wymagania odbiorców i szereg problemów z dotarciem komunikaty te muszą być coraz lepsze, aby były chętnie oglądane. Wiedza producentów w zakresie trendów w produkcji wideo, rynku reżyserów i innych aspektów produkcji wysokiej jakości jest coraz bardziej pożądana, a ich znaczenie rośnie.

Produkcja filmów reklamowych jest bardzo istotnym obszarem dla reklamodawców. Jest tak zarówno ze względu na wielkość, którą stanowi w budżecie marketingowym, jak i na specjalistyczną wiedzę oraz profesjonalizm dostawcy, niezbędne dla realizacji produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości – mówi Agata Królak, category manager procurement marketing, Grupa Żywiec.

Obecnie zmieniają się sposoby zakupu usług produkcji. Model, w którym realizacja jest zlecana domom produkcyjnym przez agencję, stosowany jest coraz rzadziej. Domy produkcyjne często pracują bezpośrednio dla klientów. Ułatwia to transfer wiedzy między realizatorem a zamawiającym usługę, ale stawia przed nimi nowe wyzwania.

Bezpośrednia współpraca na linii producent – klient oczywiście nie wyłącza odpowiedzialności agencji. To zaś niesie konieczność przedefiniowania sposobów współpracy między producentami a agencjami oraz agencjami i klientami. Obecność domów produkcyjnych w SAR bardzo to ułatwi. Warto wprowadzić standardy, które z jednej strony zapewnią przejrzystość, a z drugiej zwiększą wagę kryteriów jakościowych w wyborze partnera do produkcji – zauważa Szymon Gutkowski, prezes SAR.

Powstanie KPR otwiera dla klientów zlecających produkcję nowe możliwości komunikacji z pracującymi dla nich producentami. Rozmowa o standardach i definicji jakości tej kategorii usług wymaga udziału klientów. Klub Producentów Reklamowych może stanowić efektywną platformę takiego dialogu, gdy sam przetarg i realizacja zlecenia nie sprzyjają rozmowie o sprawach generalnych.

Potrzebę takiej komunikacji wykazała inicjatywa dialogu branżowego „Dobry przetarg” zorganizowana przez SAR i PSML. Producenci również zostali do niej zaproszeni.

Doświadczenia dialogu branżowego SAR – PSML pokazały, że jest wiele zagadnień w obszarze produkcji, których pogłębienie czy rozwinięcie jest istotne dla realizowanych produkcji i efektywności współpracy z domami produkcyjnymi na polskim rynku. Mam nadzieję, że Klub Producentów Reklamowych SAR stanie się platformą dla systemowych działań, w tym edukacji zainteresowanych stron i jeszcze większej profesjonalizacji obszaru produkcji reklamowej. Dotyczy to zarówno domów produkcyjnych, jak i działów marketingu i zakupów, które wykorzystują filmy reklamowe w strategii komunikacji swoich marek w telewizji czy w Internecie – dodaje Agata Królak.

Zakończenie prac w kategorii produkcja w ramach dialogu branżowego i publikacja dobrych praktyk przetargowych są

Elementem planowanych przez klub działań na rzecz wypracowywania praktyk korzystnych dla uczestników procesów produkcyjnych są:

  • zakończenie prac w kategorii produkcja w ramach dialogu branżowego,
  • publikacja dobrych praktyk przetargowych.

Obok działań na rzecz poszerzania składu klubu i promocji produkcji reklamowej stanowią one jeden z priorytetów KPR.

27 stycznia 2018

26 stycznia 2018