60 proc. konsumentów z Polski ocenia, że w ostatnim roku ich sytuacja finansowa się pogorszyła
  • 0
  • 1
18.01.2023

60 proc. konsumentów z Polski ocenia, że w ostatnim roku ich sytuacja finansowa się pogorszyła

Obawy inflacyjne konsumentów w Polsce utrzymują się na poziomie z zeszłego miesiąca – wskazanie w wysokości 60 proc. należy do najniższych spośród ankietowanych państw. Jak wynika z najnowszej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, do 46 proc., a więc o 4 p.p. spadł odsetek ogółu ankietowanych oceniających, że nie może sobie pozwolić na wydatki na przyjemności.

Jednocześnie o tyle samo mniej deklaruje, że sytuacja finansowa nie pozwala im na poniesienie znacznych i niespodziewanych wydatków w najbliższym kwartale.

38. edycja badania Deloitte Global State of the Consumer Tracker, przeprowadzona pod koniec grudnia pokazuje, że utrzymuje się trend przesuwający perspektywę niepokoju w kierunku trosk o bardziej indywidualnym charakterze. Niepokoje społeczne martwią już tylko 21 proc. respondentów z Polski. W poprzedniej edycji ankiety wynosiły 24 proc. w listopadzie i 29 proc. w październiku.

Równie znacząca zmiana dotyczy odpowiedzi na pytania o sytuację geopolityczną. W tym czasie wskazania wynosiły odpowiednio 33 proc., 35 proc i 39 proc. Taka spadkowa tendencja utrzymała się także w obszarze troski o generalny stan gospodarki. Ten niepokoił 27 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 5 p.p. w porównaniu z listopadem i o 6 p.p. w stosunku do października.

Najbardziej zmienił się odsetek wskazań dotyczących obaw o sprawy osobiste i rodzinne

Z poziomu 30–31 proc. deklaracji w poprzednich miesiącach teraz wzrósł aż do 37 proc. W ostatnim badaniu więcej respondentów wspomina też o swoich niepokojach dotyczących kwestii covidowych (18 proc.) czy indywidualnego stanu zdrowia (42 proc.) – w obu przypadkach to wzrost o 1 p.p.

O tyle samo zwiększył się odsetek oceniających, że niepokoi ich własna sytuacja zawodowa. Ale już zagadnienia zmian klimatycznych martwią o 1 p.p. pytanych mniej (24 proc.). Na poziomie identycznym jak w poprzednim badaniu utrzymuje się jedynie poziom troski o osobistą sytuację finansową. Te kwestie ponownie są istotne dla równo połowy pytanych.

Poprawia się ocena indywidualnej i ogólnej kondycji finansowej, ale konsumentom daleko do zadowolenia

Odsetek konsumentów z Polski oceniających, że w ostatnim roku ich sytuacja finansowa się pogorszyła, ponownie zmalał do 60 proc. Podobnie respondenci uważali w październikowym badaniu Deloitte, ale w listopadzie odsetek ten wynosił już 62 proc.

Co więcej, w grudniu o 4 p.p. ankietowanych mniej (46 proc. ogółu ankietowanych) oceniało, że nie może sobie pozwolić na wydatki na przyjemności. Z drugiej strony, to kolejna edycja ankiety, w której utrzymują się wysokie odsetki wskazań dotyczących chęci ponoszenia właśnie takich kosztów. Takie plany ma 81 proc. respondentów.

Ponownie najczęściej najpopularniejszą kategorią są produkty spożywcze i napoje, o których wspomina co trzeci badany (32 proc.). Jednocześnie rzadziej są to towary pozwalające na chwilę relaksu (27 proc. vs 32 proc. w listopadzie), a częściej:

  • oferujące możliwość oderwania się od codziennych obowiązków (28 proc. vs 26 proc. w listopadzie);
  • lepiej znoszące upływ czasu (21 proc. vs 18 proc. w listopadzie).

Także o 4 p.p., do 56 proc. spadł odsetek deklarujących, że nie poradzą sobie z koniecznością poniesienia znacznych i niespodziewanych wydatków w najbliższym kwartale. Utrzymania lub wzrostu poziomu dochodów w ciągu roku nie spodziewało się już tylko 31 proc. respondentów. To spadek o 3 p.p. wobec poprzedniego badania. Mniej jest też zaniepokojonych poziomem zgromadzonych oszczędności. Odsetek takich deklaracji zmalał z 43 do 39 proc.

Polacy spodziewają się wzrostu cen usług gastronomicznych

Niższe niż w Irlandii, Wielkiej Brytanii i RPA obawy inflacyjne nie oznaczają jednak, że konsumenci w Polsce nie spodziewają się wzrostu cen. Po spadku o 2 p.p., do 80 proc. w listopadzie, do poziomu październikowego powróciły prognozy dotyczące wyższych cen usług gastronomicznych. Ponownie wynoszą one 82 proc.

W ostatnim badaniu, tak jak poprzednio, ankietowani wyższych rachunków spodziewają się także w przypadku wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Odsetek takich wskazań wzrósł o dalsze 5 p.p., do 80 proc.

Utrzymuje się natomiast tendencja spadkowa w przypadku prognozowanych przez respondentów wyższych cen:

  • paliw (o dalsze 2 p.p., do 77 proc.);
  • artykułów spożywczych (także o 2 p.p, do 84 proc.);
  • domowych mediów (o 1 p.p., do 82 proc.).

Nie zmieniły się tylko wskazania konsumentów dotyczące cen odzieży i obuwia. Ich wzrostów spodziewa się ponownie 72 proc. pytanych.

Nie COVID, lecz finanse ograniczające dla podróżowania

Badanie Deloitte pokazuje, że 40 proc. respondentów jest skłonnych poświęcić swoje plany na rzecz oszczędności podczas podróży. Zamierza także minimalizować wydatki na cele gastronomiczne na wyjeździe. Z drugiej strony, niewiele mniej (39 proc.) decyduje się na wybór bardziej odległych miejsc urlopowych. Jednocześnie więcej niż co trzeci pytany (36 proc.) wybiera zakwaterowanie budżetowe, a niemal połowa (49 proc.) preferuje loty tanimi liniami.

Nie zmienił się też zasadniczo odsetek badanych, którzy w ogóle nie planują podróży turystycznych, bo nie mają pieniędzy na ten cel. W grudniu tak oceniło 76 proc. pytanych, a w poprzedniej edycji ankiety 77 proc. Drugim najczęstszym powodem jest chęć przeznaczenia tych funduszy na inny cel, ale w tym przypadku odsetek spadł do 21 proc., czyli o 4 p.p. O tyle samo (z 21 do 17 proc.) mniej jest też opinii dotyczących braku zainteresowania podróżowaniem.

O badaniu
Najnowsza fala badania została przeprowadzona pod koniec grudnia 2022 r. Była to 38. edycja przeprowadzona globalnie i 31., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 24 krajów. Oprócz Polski byli to obywatele Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

  • 1
Sytuacja finansowa Polaków

W ostatnim roku sytuacja finansowa 60 proc. konsumentów z Polski się pogorszyła

 

18 stycznia 2023