5,5 mld fałszywych reklam usuniętych w 2023 r. – „Ads Safety Report” Google
  • 0
  • 1
27.03.2024

5,5 mld fałszywych reklam usuniętych w 2023 r. – „Ads Safety Report” Google

Najnowszy raport Google na temat bezpieczeństwa reklam wskazuje, że w 2023 r. firma usunęła 5,5 mld reklam fałszywych lub naruszających zasady. Jednocześnie zawieszonych zostało 12,7 mln kont reklamodawców stosujących nieuczciwe praktyki reklamowe. To prawie dwa razy więcej niż w 2022 r.

Raport na temat bezpieczeństwa reklam (ang. „Ads Safety Report”) to coroczny raport Google podsumowujący działania, które firma podjęła w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, wydawców i reklamodawców oraz zwalczania nadużyć systemu reklamowego. Do wykrywania naruszeń od wielu lat wykorzystywane są duże modele językowe (LLM). Google w tym obszarze zaczął wdrażać również model Gemini, aby poprawić działania.

W 2023 r. Google zablokował lub usunął ponad 5,5 mld reklam naruszających zasady. To o niemal 300 tys. więcej niż w roku poprzednim. Wyświetlanie reklam zostało zablokowane lub ograniczone na ponad 2,1 mld stron. Szersze działania egzekwujące zasady na poziomie stron objęły ponad 395 tys. witryn wydawców. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu z 2022 r. Ponadto Google zawiesił 12,7 mln kont reklamodawców, prawie dwa razy więcej niż w 2022 r.

  • 206,5 mln usuniętych lub zablokowanych reklam naruszyło zasady dotyczące dezinformacji.
  • 273,4 mln reklam promowało nieuczciwe lub nielegalne usługi finansowe.
  • Liczba reklam zablokowanych za nadużycie sieci reklamowej, np. upowszechniających złośliwe oprogramowanie, wyniosła ponad 1 miliard.

Usuniętych zostało ponad 7,3 mln reklam wyborczych pochodzących od niezweryfikowanych reklamodawców. W systemie reklamowym Google obowiązują zasady weryfikacji tożsamości i przejrzystości dla reklamodawców wyborczych. Wszystkie reklamy wyborcze muszą też zawierać wyraźną informację, przez kogo zostały opłacone.

W 2023 r. system wykrywania naruszeń i fałszywych treści reklamowych wzbogacił system Gemini

W poprzednim roku ponad 90% procesów egzekwowania zasad na poziomie stron wydawców zostało przeprowadzonych z wykorzystaniem najnowszych modeli LLM. Modele te są w stanie szybko przeglądać i interpretować reklamy na dużą skalę, jednocześnie wyłapując ważne niuanse w treści.

Sprawdziły się one szczególnie w przypadku reklam o charakterze usług lub produktów finansowych, promujących szybkie wzbogacenie się. LLM potrafią szybko zidentyfikować wzorce działania takich oszustów i odróżnić legalną firmę od nieuczciwego podmiotu.

Na przełomie 2023 i 2024 r. Google wykrył specjalnie targetowaną kampanię oszustw, opierającą się na podobiznach osób publicznych. Celem tych reklam było wprowadzenie użytkowników w błąd poprzez m.in. użycie fałszywych informacji. Po wykryciu tego zagrożenia specjalny zespół Google do natychmiastowego reagowania zidentyfikował wzorce działania oszustów. Następnie wytrenował zautomatyzowane systemy egzekwowania zasad pod kątem wykrywania podobnych reklam. Doprowadziło to do usuwania ich na szeroką skalę.

Zaktualizowane zostały także zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd. Celem było umożliwienie szybkiego zawieszania kont nieuczciwych podmiotów.

  • 1
„Ads Safety Report” Google

„Ads Safety Report” Google za 2023 r.

27 marca 2024