„Sama wybierz samorząd” – ruszyła kampania profrekwencyjna skierowana do kobiet
  • 1
  • 10
27.03.2024

„Sama wybierz samorząd” – ruszyła kampania profrekwencyjna skierowana do kobiet

Fundacja SPS rozpoczęła kampanię profrekwencyjną pod hasłem „Sama wybierz samorząd”. Jej siłą ma być zaangażowanie znanych kobiet. Mają one zachęcać do wyboru kandydatów, którzy będą pracować na rzecz realizacji spraw ważnych dla kobiet.

W ramach kampanii przygotowano animację i szereg materiałów edukacyjnych, które zobaczyć można w kinach i przestrzeni miejskiej w całej Polsce.

Zaangażowane do kampanii gwiazdy i influencerzy przypominają Polkom, że każdy świadomie oddany w wyborach samorządowych głos ma ogromne znaczenie. Kampania stanowi kontynuację działań prowadzonych przez Fundację SPS (Sukcesu Pisanego Szminką) na rzecz promowania wśród kobiet udziału w wyborach.

Organizacja przeprowadziła w 2023 r. kampanię przed wyborami parlamentarnymi „Wspieram sukces kobiet”.

Plakaty i ulotki można znaleźć na terenie największych miast Polski. Spoty wyświetlane są na ekranach sieci kin Helios i w Kinotece. Grafiki edukacyjne przygotowane na potrzeby kampanii udostępniane są przez gwiazdy i influencerów na ich profilach w mediach społecznościowych.

W ramach przygotowań do kampanii Fundacja SPS przeprowadziła sondaż w internecie

Ankietę przygotowała i opracowała wspierająca fundację Magda Dziewguć, od lat zaangażowana w projekty aktywizacji zawodowej kobiet. W ankiecie wzięło udział ponad 10 tys. kobiet z całej Polski. Z ich odpowiedzi wynika, że kluczowe dla nich są:

  • polityka mieszkaniowa,
  • zdrowie psychiczne,
  • działania na rzecz budowania wspólnoty.

To właśnie ich poziom realizacji oceniono najgorzej.

Ankieta dostarcza ponadto informacji na temat problemów, które ograniczają możliwości rozwoju kobiet.

  • Ponad połowa osób, które udzieliły odpowiedzi, wskazuje na brak miejsc w żłobkach i przedszkolach.
  • 40% respondentów zaznaczyło brak ofert pracy i programów rozwoju kompetencji jako czynniki ograniczające kobiety w rozwoju zawodowym.
  • Ankietowane wymieniają jako istotny problem brak programów wsparcia dla kobiet, które chciałyby prowadzić swój biznes.
  • Kobiety interesują się też sprawami związanymi ze zmianami klimatycznymi i prawami kobiet.
  • 10
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”

Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”

Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”
Kampania profrekwencyjna „Sama wybierz samorząd”

 

27 marca 2024

26 marca 2024