Zakupy online zależą od wieku kupującego. Raport „Klikasz i kupujesz. Preferencje zakupowe Polaków generacji X, Y, Z”
  • 0
  • 1
7.01.2020

Zakupy online zależą od wieku kupującego. Raport „Klikasz i kupujesz. Preferencje zakupowe Polaków generacji X, Y, Z”

Rynek e-commerce w Polsce ma się świetnie i z roku na rok rośnie – pokazuje raport „Klikasz i kupujesz. Preferencje zakupowe Polaków generacji X, Y, Z”, wydany przez Digitree Group. Okazuje się, że różne grupy wiekowe inaczej robią zakupy online. Punktem wspólnym jest natomiast ogólny wzrost świadomości i wyedukowania e-klienta. Tendencja ta jest zauważalna u wszystkich, bez względu na wiek.

96,3% pytanych osób robiło zakupy w Internecie. Z tej grupy najaktywniejszymi kupującymi są przedstawiciele pokolenia Y. Może wynikać to z faktu samej aktywności życiowej: założenie rodziny, budowanie domu, urządzanie się. Na drugiej pozycji plasują się Zetki.

Najmniej aktywnymi kupującymi są przedstawiciele pokolenia X, co zresztą wydaje się zrozumiałe. Jest to grupa, która wciąż w najmniejszym stopniu porusza się w internetowej przestrzeni.

Godzina jest ważna
Z punktu widzenia planowania kampanii promocyjnych bardzo wartościową informacją jest preferowana godzina dokonywania zakupów online. Zdecydowana większość badanych, niezależnie wieku, wybiera porę od 16:00 do 20:00.

Może to być wskazówka, aby wysyłać e-mailingi, SMS-y bądź powiadomienia push z promocjami czy informacjami właśnie w tym przedziale czasowym, ewentualnie niewiele przed nim.

Motywacja do e-zakupów
Do najistotniejszych czynników, które motywują do zakupu produktów i usług przez Internet, należą:

  • dostawa do domu (64,3%),
  • ceny atrakcyjniejsze niż w sklepach stacjonarnych (63,2%),
  • brak konieczności dojazdu do sklepu (40,6%).

Ankietowani, niezależnie od wieku, wskazywali na te same odpowiedzi. Co ciekawe, można zauważyć, że pokolenia X i Y zwracają większą uwagę na cenę produktów. Ich przedstawiciele są świadomi tego, że cena za daną rzecz różni się w zależności od miejsca sprzedaży.

Preferujemy e-maile i SMS-y  
Co sprawia, że niektóre z oferowanych nam okazji odrzucamy, a z innych korzystamy? Znaczna większość ankietowanych chce otrzymywać powiadomienia o zniżkach drogą e-mailową (80,7%) oraz za pomocą SMS (56,9%). 17,8% ankietowanych nadal docenia ulotki i inne formy papierowe.

W jaki sposób poszczególne generacje różnią się pod tym względem? Otrzymywanie powiadomień w aplikacji mobilnej preferują pokolenia Z (37,1%) oraz Y (31,7%). Wynika to być może z faktu, że większość osób w wieku 39–54 lata nie używa tak wielu aplikacji w telefonie, jak młodsze osoby.

Co nas zniechęca?
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wyróżnić trzy główne czynniki, które zniechęcają klientów do kupowania w sklepach internetowych. Mowa tutaj o:

  • wysokich kosztach dostawy (62,2%),
  • natrętnych reklamach (44,8%),
  • braku możliwości zobaczenia produktu na żywo (42,0%).

Waga tych czynników zmienia się w zależności od wieku badanych.

Wysokie koszty dostawy w największym stopniu zniechęcają osoby w wieku 18–23 lata (66,1%). Może to wynikać z ograniczonego dostępu do środków finansowych pokolenia Z. Natrętne reklamy również w znacznym stopniu zniechęcają tę grupę do finalizacji zakupów w Sieci.

Brak możliwości darmowego zwrotu towaru budzi frustrację głównie wśród przedstawicieli generacji X (29,9%) oraz Y (28,1%). W znacznie mniejszym stopniu przeszkadza Zetkom (16,9%).

Więcej danych można znaleźć w pełnej wersji raportu na stronie www.sare.pl.

O badaniu
Badanie przeprowadzone zostało przez BioStat Centrum Badawczo-Rozwojowe na próbie 1000 respondentów w sierpniu 2019 r. Raport analizuje preferencje zakupowe Polaków z uwzględnieniem podziału na generacje: X (39–54 lata), Y (24–38 lat), Z (18–23 lata).

  • 1
preferencje zakupowe

Jakie są preferencje zakupowe Polaków generacji X, Y, Z online?

7 stycznia 2020