Wyniki badania Mediapanel za sierpień 2021
  • 0
  • 8
6.09.2021

Wyniki badania Mediapanel za sierpień 2021

Mediapanel to badanie cross-mediowe obejmujące pasywny poziom konsumpcji Internetu, telewizji i radia. W jego skład wchodzi badanie Internetu współtworzone przez Gemius i PBI. Poniżej przedstawiono dane za sierpień 2021 r.

Liczba internautów w badaniu Mediapanel za sierpień 2021 r. wyniosła 28,9 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 24,1 mln osób. W tabelach umieszczono szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania Internetu realizowanego od października 2020 r. według nowej metodologii: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz audytowanych aplikacji. Dane w takim formacie są publikowane przez Gemius i PBI systematycznie na początku każdego miesiąca.

Mediapanel to jednoźródłowe badanie cross-mediowe obejmujące pasywny poziom konsumpcji Internetu, telewizji i radia. Jest realizowane przez Gemius, Polskie Badania Internetu oraz Komitet Badań Radiowych. Rozwiązanie stanowi połączenie standardu badania Internetu, standardu pomiaru audytorium stacji radiowych Radio Track oraz danych z jednoźródłowego badania Gemiusa.

Badanie prezentuje dane w podziale na 7 typów mediów:

  • PC home,
  • PC work,
  • phones,
  • tablets,
  • TV in home,
  • TV out of home,
  • radio

w ramach 23 wystandaryzowanych wskaźników.

Wyniki badania pozwalają określić łączny zasięg poszczególnych kanałów mediowych oraz szacować potencjał całych grup mediowych. Dostępne są codziennie za pośrednictwem interfejsu online. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania „Maluchy”.

  • 8
Mediapanel za sierpień 2021

Wyniki badania Mediapanel za sierpień 2021

6 września 2021