Wpływ makrotrendów na organizacje – raport CGI
 • 0
 • 1
19.01.2024

Wpływ makrotrendów na organizacje – raport CGI

Liderzy biznesu jako największe wyzwanie wskazują zachowanie równowagi pomiędzy rosnącymi kosztami prowadzenia działalności a wydajnością operacyjną. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową CGI.

Cykliczne, globalne badania CGI są oparte na wywiadach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, odpowiadającą w firmach za decyzje biznesowe i technologiczne. Ich wyniki wskazują najnowsze trendy i wyzwania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w obecnym czasie.

Aż 72 proc. badanych stwierdziło w ostatniej edycji, że digitalizacja będzie kluczowa dla zaspokojenia potrzeb konsumentów. 53 proc. z nich przyznaje, że zmiany demograficzne mogą znacznie wpłynąć na prowadzenie efektywnej działalności biznesowej.

Jeśli na to wszystko narzuci się rosnącą inflację i ryzyko globalnej recesji, rozwiązaniem będzie:

 • rekonfigurowanie dotychczasowego modelu biznesowego,
 • dokładna analiza wydajności wszystkich procesów w organizacji.

– Rok 2024 będzie dalej rokiem rosnących napięć geopolitycznych. Wpłyną one zarówno na krajobraz biznesowy, jak i samych konsumentów. Stabilność i bezpieczeństwo będą wynikać bezpośrednio z umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Respondenci naszego globalnego badania pokazują, że mają tego świadomość:

 • wskazując ważność transformacji cyfrowej procesów,
 • zauważając wpływ makrotrendów na kondycję biznesu

– mówi Bartłomiej Nieścierowicz, CGI senior vice president & business unit leader PLLE.

Badanie pokazuje, że w porównaniu do 2022 r. w 2023 szczególną rangę zyskały:

 • cyberbezpieczeństwo,
 • zgodność z regulacjami,
 • zauważenie potencjału działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na liście priorytetów w 2022 r. pozostawała głównie poprawa doświadczeń konsumentów. Teraz biznes skupia się bezpośrednio na operacjach i jak największym zabezpieczeniu procesów wewnątrz organizacji.

Ponad 90 proc. respondentów przyznało, że ich organizacje mają strategie cyfrowe, a 31 proc. z nich rozszerza je obecnie na swój zewnętrzny ekosystem. Widać tutaj znaczący postęp w porównaniu z odpowiedziami respondentów z poprzednich lat. Mimo to zaledwie 30 proc. ankietowanych decydentów twierdzi, że ich organizacje osiągają oczekiwane wyniki dzięki strategiom cyfrowym. Firmy te identyfikuje się jako cyfrowych liderów.

Tylko jeden na pięciu dyrektorów, z którymi przeprowadzono wywiady, rozszerza swoją strategię dotyczącą danych na cały łańcuch wartości i partnerów. Dwa najczęstsze obszary inwestycji, które wskazało 83 proc. decydentów, to:

 • poprawa jakości pozyskiwanych danych,
 • inwestycje w ich zarządzanie i analitykę.

Badanie CGI wykazało również korelacje pomiędzy elastycznością modelu biznesowego a wynikami, jakie przynosi wdrożenie strategii cyfrowej. Menedżerowie, którzy wskazują, że elastyczność modelu biznesowego ich organizacji jest na wysokim poziomie, mają trzy razy większe szanse na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

O badaniu

Każdego roku CGI przeprowadza badanie wśród kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za decyzje biznesowe i IT w swoich organizacjach. Insighty od decydentów pozwalają pozyskać pogłębiony i rzeczywisty obraz procesu transformacji cyfrowej organizacji. W 2023 r. przebadanych zostało 1764 menedżerów wysokiego szczebla z całego świata. Pogłębione wywiady skupiają się na takich tematach jak:

 • digitalizacja,
 • elastyczność modelu biznesowego,
 • innowacje,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zgodność z regulacjami,
 • zrównoważony rozwój,
 • zarządzanie zmianą.
 • 1
Wpływ makrotrendów na organizacje

Wpływ makrotrendów na organizacje

19 stycznia 2024

18 stycznia 2024