„Wciąż się zmieniamy” – Coca-Cola z kampanią o odpadach, ograniczonych zasobach wody, aktywizacji zawodowej kobiet i młodych ludzi
  • 1
  • 0
22.05.2019 Aktualizacja:

„Wciąż się zmieniamy” – Coca-Cola z kampanią o odpadach, ograniczonych zasobach wody, aktywizacji zawodowej kobiet i młodych ludzi

22 maja Coca-Cola zainicjowała globalną kampanię „Wciąż się zmieniamy”. Jak deklaruje, chce robić więcej niż tylko napoje.

Marka przekonuje, że pragnie być częścią zmiany. „Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonać realnych zmian” – podkreśla w spocie. Skupia się na wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejszy świat. Coca-Cola wskazuje na:

  • problem odpadów opakowaniowych,
  • ograniczone zasoby wodne,
  • aktywizację zawodową kobiet i młodzieży.

W kampanii będzie prezentować projekty, które prowadzi w Europie i na świecie.

Polska jest pierwszym krajem, w którym ruszyła kampania. Zainicjowało ją ogłoszenie współpracy firmy z m.st. Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia. W jej ramach Coca-Cola ufunduje miastu 10 automatów do oddawania opakowań.

Coca-Cola jako wiodący producent napojów na świecie widzi problem całościowo. Zajmując się kwestiami środowiskowymi i społecznymi, chcemy pokazać, że jako firma nie chcemy tylko produkować napojów. Mamy również ambicję, aby dokonywać realnych zmian. „Wciąż się zmieniamy” to więcej niż kampania. To nasze zobowiązanie, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem – mówi Stoyan Ivanow, dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services.

Filary kampanii dotyczą kluczowych priorytetów działalności Coca-Coli w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Odpady opakowaniowe
W ramach ambicji „Świat bez odpadów” ogłoszonej w Davos w styczniu 2018 r. Coca-Cola do 2030 r. chce osiągnąć następujące cele w trzech obszarach z zakresu opakowań:

  • Projektowanie. Coca-Cola dąży do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Kontynuuje też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie firmy na świecie mogły w 100% podlegać recyklingowi. Ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 r. Dzisiaj w Polsce Coca-Cola używa średnio 8–10% takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5% w opakowaniach szklanych i 51% w opakowaniach aluminiowych, a prawie wszystkie jej opakowania nadają się do recyklingu. Firma pracuje nad tym, by sukcesywnie zwiększać udział surowców wtórnych, szczególnie w opakowaniach PET. Ponadto w Polsce, jak przekonuje, od lat podejmowane są działania, aby zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek. Od 2001 r. obniżono wagę plastikowych opakowań o 45%.
  • Zbiórka. Zgodnie z globalną ambicją do 2030 r. Coca-Cola chce zbierać i przekazywać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumenta. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty na regułach gospodarki w obiegu zamkniętym. W obliczu znowelizowanego pakietu dyrektyw odpadowych nad takim systemem pracują kraje członkowskie UE. Potrzebne są właściwe nawyki wszystkich konsumentów. Kluczowe jest, by każde opakowanie trafiało do odpowiedniego pojemnika w ramach selektywnej zbiorki odpadów, a następnie mogło być przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie i zaangażowanie wielu stron w tworzenie nowego systemu i edukację. W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi Coca-Cola uruchomiła program „Działaj z imPETem”, realizowany z organizacją odzysku Rekopol. Dzięki tej inicjatywie w ciągu roku udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju.
  • Partnerstwo. Coca-Cola chce współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych oraz edukacji. Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach ambicji „Świata bez odpadów” jest współpraca z m.st. Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia. W jej ramach firma przekaże mieszkańcom Warszawy 10 automatów do oddawania opakowań. Pierwsze 5 maszyn zostanie rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej przed wakacjami, kolejne 5 – jesienią. Automaty dostarczy polska firma EcoTech System. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania otrzyma punkty w specjalnej aplikacji. Będzie mógł je wymienić np. na zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy kawę w wybranej sieci kawiarni.

Aktywizacja młodych ludzi i kobiet
Na całym świecie młodzi ludzie zmagają się z problemem bezrobocia, brakiem dostępu do edukacji, a kobiety nadal nie mają równych szans na rynku pracy. Coca-Cola działa, by zmniejszać bariery stojące na drodze ich rozwoju. Oferuje m.in. programy aktywizacyjne, które mają obudzić potencjał na rzecz budowy przyszłości, o której marzą.

Do 2020 r. firma zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie w uwolnieniu ich potencjału zawodowego. Do 2025 r. chce zaś wyszkolić i wesprzeć rozwój miliona młodych ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Aby osiągnąć założone cele, Coca-Cola w Polsce we współpracy z Fundacją Sukces Pisany Szminką realizuje 2 ogólnopolskie programy skierowane do kobiet i młodych: „Sukces to ja” oraz „YEP Academy”.

Zasoby wodne
Strategia Coca-Coli w kwestii efektywnego zarządzania zasobami wodnymi wiąże się ze skutecznym zarządzaniem wodą, ochroną jej zasobów i zapewnieniem dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje. To także nieustanne poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i uzupełniania zapasów.

Projekty związane z gospodarowaniem zasobami wody zostały wdrożone dotąd w 170 krajach. W 2015 r. firma zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 r. wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155% jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.

22 maja 2019