„Wciąż jestem tym, kim byłem” – kampania Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
  • 3
  • 4
14.03.2019

„Wciąż jestem tym, kim byłem” – kampania Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową rozpoczęła kampanię „Wciąż jestem tym, kim byłem”. Ma ona uświadamiać, z jakimi problemami zmagają się dzieci chore na nowotwór oraz wracające do codzienności po zakończeniu terapii onkologicznej. W akcji udział wzięło troje ambasadorów: Agata Buzek, Jerzy Stuhr i Cyber Marian. Zostali oni lektorami animowanych filmów.

Animacje mają na celu naświetlenie problemów emocjonalnych, z jakimi muszą radzić sobie dzieci doświadczające choroby nowotworowej. Zarówno te będące w trakcie długotrwałego leczenia, jak i po jego zakończeniu, wracające do domu i do szkoły po długim pobycie w szpitalu związanym z terapią onkologiczną.

Zmiana wyglądu, poczucie wyobcowania, a także lęk przed nawrotem choroby to jedne z wielu problemów, z jakimi muszą zderzyć się ozdrowieńcy.

Każdy z filmów opowiada inną historię dziecka chorego na nowotwór. Szczególną uwagę starano się zwrócić na relacje z rówieśnikami. Dla chorych dzieci bywają one źródłem ogromnego wsparcia. Nieraz jednak – przez brak wiedzy, jak się zachować – powodują dodatkowe trudności emocjonalne.

Animacje zostaną wykorzystane podczas warsztatów dla nauczycieli oraz zajęć z dziećmi.

Filmy stworzyło Better Story Studio.

  • 4

14 marca 2019