Skąd nadejdą kryzysy wizerunkowe 2020 r.? Kolejna odsłona „Kryzysometru”
 • 0
 • 3
16.01.2020

Skąd nadejdą kryzysy wizerunkowe 2020 r.? Kolejna odsłona „Kryzysometru”

Problemy związane z ekologią oraz cyberbezpieczeństwem wizerunkowym – to główne zagrożenia kryzysowe, jakich w 2020 r. spodziewają się specjaliści ds. wizerunku. Ponad połowa rzeczników, dyrektorów i managerów public relations przewiduje, że w obecnym roku kryzys wizerunkowy dotknie ich organizację.

Agencja Alert Media Communications przeprowadziła badanie wśród ponad 100 wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli branży PR. Były to osoby odpowiadające za komunikację w najważnieszych polskich firmach, instytucjach państwowych i samorządowych oraz organizacjach pozarządowych*.

To, że kryzys nadejdzie, jest bardziej prawdopodobne niż spokój. Taki jest wniosek ogólny z badania. W ostatnich dniach grudnia 2019 r. agencja przeprowadziła badanie „Kryzysometr”. Co roku będzie publikować wskaźnik określający ocenę specjalistów od komunikacji, dotyczący możliwości wystąpienia kryzysu wizerunkowego w ich organizacjach w kolejnym się roku.

Prawdopodobieństwo oceniane jest w skali od 1 do 100. W aktualnym badaniu ze średniej opinii wszystkich jego uczestników powstał „Kryzysometr 2020”. Wyniósł 52%. Oznacza to, że więcej ankietowanych spodziewa się kryzysu w swojej firmie niż tego, że problemy wizerunkowe nie nastąpią.

Większe obawy przed kryzysem mają przedstawiciele instytucji publicznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zdarzeń w ich organizacjach oceniają oni na 61%. Bardziej optymistycznie na rozpoczynający się rok patrzą przedstawiciele biznesu. W tym gronie prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu oceniane jest na 46%.

– „Kryzysometr” to wskaźnik, który stworzyliśmy na wzór indeksów badających nastroje inwestorów giełdowych. Sprawdza on skalę optymizmu lub obaw, z jakimi specjaliści od komunikacji wchodzą w kolejny rok. Obecnie widzimy, że prognozy są dość pesymistyczne. Ponadto ankietowani wskazują na szereg nowych zagrożeń, z jakimi będą musiały mierzyć się ich organizacje – mówi Krzysztof Tomczyński, partner i account director w Alert Media Communications.

Gdzie licho się czai, czyli lista prognozowanych zagrożeń
W badaniu spytano o prognozowane źródła kryzysów wizerunkowych na 2020 r. Na pierwszym miejscu ankietowani wskazali ryzyko oskarżeń o zanieczyszczanie środowiska (61% wskazań).

Pokazuje to, że temat ekologii – coraz powszechniej obecny w debacie publicznej – przekłada się na podwyższenie oczekiwań w tym obszarze wobec firm i instytucji. Specjaliści od wizerunku zdają sobie sprawę, że brak odpowiedzi na to społeczne zapotrzebowanie tworzy dzisiaj bardzo wysokie ryzyko reputacyjne.

Jako drugi z obszarów potencjalnych kryzysów wizerunkowych wymieniono różnego rodzaju zagrożenia związane z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych. Wśród nich:

 • fake news i deepfake (48% wskazań),
 • cyberataki i wycieki danych (43%),
 • „hejtostrofy” i fale negatywnych komentarzy w sieciach społecznościowych (28%).

Cyberprzestrzeń to coraz częściej obszar wybuchu i rozgrywania się kryzysów. Choć kryzysy od dawna upodobały sobie Sieć, to właśnie w 2019 r. odnotowaliśmy w Alert Media znaczący wzrost projektów, w których klienci zwracali się do nas o pomoc w kwestiach cyberbezpieczeństwa wizerunkowego. Trend ten zapewne będzie rósł w 2020 r. Nie dziwi zatem, że na zagrożenia w tym obszarze zwracają również uwagę nasi ankietowani praktycy PR – oceniła Beata Łaszyn, wiceprezes zarządu Alert Media Communications.

To, co w zestawieniu zaskakuje, to relatywnie niska pozycja tradycyjnych przyczyn występowania kryzysów. Mowa o zdarzeniach, od których większość firm zaczynała dotychczas tworzenie swoich instrukcji zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Na końcu stawki znalazły się takie zdarzenia, jak np. niewłaściwa obsługa klienta (7% wskazań), problemy z produktami i jakością (6%) czy wypadki i katastrofy (6%).

Nasza praktyka wskazuje, że wciąż wiele kryzysów dotyczy produktów, ale rzeczywiście nowe zagrożenia rosną w cyberprzestrzeni i sferze wrażliwości społecznej. Ankietowani specjaliści PR dobrze to czują.

Oznacza to, że wchodzimy merytorycznie w nową erę zarządzania komunikacją kryzysową. Charakteryzować się ona będzie całą gamą nowych, wciąż nie całkiem znanych i zdiagnozowanych zagrożeń, którymi trzeba zarządzać według nowych metodologii. Właśnie dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie oraz odpowiednie przygotowanie firm i organizacji: szkolenia, symulacje, właściwe procedury i manuale dostosowane do nowych wyzwań – podsumował Adam Łaszyn, prezes zarządu Alert Media Communications.

O badaniu

W badaniu „Kryzysometr 2020” przeprowadzonym przez agencję Alert Media Communications wzięło udział 108 rzeczników, dyrektorów i managerów PR z najważniejszych polskich firm, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie grudnia 2019 r.

* W badaniu respondentami byli wyłącznie specjaliści PR tzw. in house, czyli zatrudnieni w korporacjach lub instytucjach. Nie brali w nim udziału usługodawcy PR, czyli pracownicy agencji PR.

 • 3
Gdzie narodzą się kryzysy w 2020 r.?

Gdzie narodzą się kryzysy w 2020 r.?

Gdzie narodzą się kryzysy w 2020 r.?
Gdzie narodzą się kryzysy w 2020 r.?

16 stycznia 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
16.01.2020

Spicy Mobile inwestuje 10 mln zł w platformę reklamy programmatic dopasowującą reklamę do cech osobowości

Spicy Mobile inwestuje ponad 10 mln zł w budowę platformy emisji reklam. Stworzone narzędzie będzie automatycznie dopasowywać komunikat reklamowy do cech osobowościowych użytkownika, wykorzystując technologię machine learning. Będzie również odpowiadało za wycenę i zakup emisji odpowiedniej kreacji reklamowej, którą zobaczy najbardziej zainteresowany produktem lub usługą użytkownik.