Raporty ESG spółek z WIG20 ocenione jako „obszerne, ale mało konkretne”
 • 0
 • 1
1.02.2023

Raporty ESG spółek z WIG20 ocenione jako „obszerne, ale mało konkretne”

Raporty ESG spółek z WIG20 pod względem przejrzystości i zgromadzonych informacji zajmują przedostatnie miejsce w rankingu Global ESG Monitor (GEM). Wśród największych zastrzeżeń wymieniono brak konkretów w kwestii redukcji śladu węglowego oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Polskie raporty są natomiast jednymi z najobszerniejszych. Nie przekłada się to jednak na ich wartość informacyjną.

GEM jest standardem w analizie przejrzystości danych niefinansowych ESG w największych korporacjach. Raport jest publikowany co roku i uwzględnia informacje przekazywane inwestorom w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii. Global ESG Monitor 2022 wskazuje, że raporty ESG spółek w Polsce wymagają poprawy.

Tylko jedna polska spółka przekroczyła próg 75 punktów, znajdując się w grupie organizacji o bardzo wysokiej przejrzystości

Taką ocenę otrzymał Santander Bank Polska SA, uzyskując 76 na 100 punktów.

 1. Santander Bank Polska SA (76)
 2. PZU SA (69)
 3. PKN Orlen SA (68)
 4. CCC SA (65)
 5. Orange Polska SA (64)
 6. PGE SA (61)
 7. Allegro.eu SA (59)
 8. Bank Pekao SA (57)
 9. PGNiG SA (57)
 10. KGHM Polska Miedź SA (56)

Z wynikiem 51 punktów na 100 możliwych WIG20 zajmuje przedostatnie miejsce w łącznym rankingu wszystkich 10 badanych indeksów giełdowych. Wachlarz ten rozciąga się od średniej 68 punktów dla DAX, 66 punktów dla EUROSTOXX i 41 punktów dla BET 20. W zestawieniu ze średnią wszystkich indeksów wynoszącą 55 punktów WIG 20 jest nadal o 4 punkty poniżej ogólnej średniej.

Polskie firmy często poruszają w raportach temat klimatu

Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. badanych spółek identyfikuje główne źródła emisji dwutlenku węgla. Raportuje też emisję gazów cieplarnianych. Jednak jedna czwarta spółek z WIG20 nie podaje celów i terminów redukcji emisji. W ich strategiach zrównoważonego rozwoju często brakuje istotnych szczegółów, takich jak sposób osiągania tych celów i czas ich realizacji.

W niektórych przypadkach ocena istotności wpływu na otoczenie wydaje się raczej ćwiczeniem niż narzędziem strategicznym

Osiem na dziesięć spółek z WIG20 informuje o przeprowadzeniu takiej analizy. Stosunkowo duża liczba spółek podaje podstawowe informacje na temat tego procesu. Na przykład 60 proc. wymienia konkretny rok zbierania danych i opisuje, w jaki sposób je zebrała – znacznie więcej niż spółki z pozostałych indeksów. Mimo to niewiele jest informacji na temat znaczenia i wpływu interesariuszy na funkcjonowanie spółki.

Większość polskich firm wypada również niezbyt dobrze, jeśli chodzi o kwestie związane z ujawnianiem informacji na temat ich łańcuchów dostaw. Aż 70 proc. spółek nie raportuje o ryzyku związanym z ich łańcuchami dostaw. To wynik znacznie gorszy niż w przypadku wszystkich innych indeksów badanych przez GEM. Ponadto zaledwie 40 proc. firm informuje o ryzyku związanym z zatrudnianiem dzieci w swojej działalności. Tylko 30 proc. opisuje proces oceny naruszeń praw człowieka wśród dostawców.

Jasnym punktem jest fakt, że około 7 na 10 firm raportuje informacje o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Z kolei 65 proc. podaje konkretne dane dotyczące urazów związanych z pracą.

Raporty ESG polskich spółek są dość obszerne

Zajmują drugie miejsce wśród światowych indeksów pod względem średniej wielkości ich odrębnych raportów zrównoważonego rozwoju (S-NFR). Obszerność nie we wszystkich przypadkach przełożyła się jednak na przejrzystość.

W porównaniu do swoich odpowiedników w indeksie EURO STOXX polskie spółki muszą dokonać znacznej poprawy w komunikowaniu tego, co robią, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ład korporacyjny – podsumowuje Michael Diegelmann, współzałożyciel GEM.

 • 1
Ranking Global ESG Monitor

Ranking Global ESG Monitor

1 lutego 2023