Global ESG Monitor 2022 – raport i ranking firm w zakresie raportowania pozafinansowego
  • 0
  • 2
5.12.2022

Global ESG Monitor 2022 – raport i ranking firm w zakresie raportowania pozafinansowego

Agencja OneMulti wraz z międzynarodowymi partnerami prezentuje wyniki Global ESG Monitor 2022 (GEM). To badanie poziomu przejrzystości raportowania niefinansowego (ESG) spółek. W tym roku wzięto pod lupę 625 raportów największych firm publicznych z Australii, Azji, USA i Europy, w tym po raz pierwszy spółki z indeksu WIG 20.

W ramach Global ESG Monitor 2022 przeanalizowano 625 raportów ESG. Pochodzą one z 350 spółek wchodzących w skład indeksów z dziesięciu głównych rynków giełdowych. Kompleksowe raporty regionalne pojawią się w dalszej kolejności w najbliższych tygodniach. Na początku grudnia ukazał się globalny raport GEM. Obejmuje cztery najistotniejsze kontynentalne indeksy giełdowe z Europy, USA, Azji i Australii [1].

2022 był rokiem, w którym znaczenie kwestii ESG gwałtownie wzrosło – powiedział Michael Diegelmann, współzałożyciel GEM. – Kryzysy środowiskowe i społeczne codziennie trafiają do mediów. Korporacje muszą jasno komunikować, co robią i jak kierują swoimi działaniami. Postępy są widoczne. Najważniejszym spostrzeżeniem jest jednak to, że wiele dużych, międzynarodowych firm wciąż nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie raportowania ESG. Jest to zauważane przez inwestorów i opinię publiczną.

Ranking GEM to autorski model analityczny Global ESG Monitor, oparty na narzędziu GEM Assay

W tegorocznej edycji niewiele korporacji zbliżyło się do maksimum wynoszącego 100 punktów. Najwyższy wynik na świecie w zakresie przejrzystości raportowania pozafinansowego wyniósł 90, a najniższy – 7.

GEM Assay analizuje oficjalne dokumenty spółek na podstawie 184 kryteriów opublikowanych w ich oficjalnych raportach ESG. Raporty te są wykorzystywane przez inwestorów do podejmowania decyzji finansowych. W tegorocznej edycji po raz pierwszy badaniem objęto także polskie spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20 warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Porównując przejrzystość raportowania ESG na różnych kontynentach, można stwierdzić, że średni wynik korporacji wyniósł:

  • 66 na 100 punktów w Europie (EuroStoxx);
  • 56 w Azji (S&P);
  • 53 w USA (S&P) i Australii (ASX 50).

Nie jest zaskoczeniem, że GEM znalazł tak znaczące różnice w przejrzystości raportowania w poszczególnych narodach i regionach. Wciąż nie ma jednolitego, przyjętego na całym świecie standardu w zakresie raportowania ESG. Stanowi to wyzwanie dla firm – mówi Ariane Hofstetter, współzałożycielka GEM oraz szefowa działu badań i data science. – Stosowanie ważnych narzędzi analitycznych, takich jak oceny istotności, jest już powszechne. Mimo to nadal istnieje wiele przejawów myślenia życzeniowego i nieścisłości. Brakuje też wiarygodności i odpowiedzialności za prezentowane oficjalnie dane.

ESG Global Monitor - czołówka

Badanie GEM wyraźnie pokazuje, że to europejskie spółki wyznaczają globalne standardy w zakresie przejrzystości ESG. Dziewięć z dwunastu najlepszych firm pochodziło ze strefy euro, a trzy z Azji. Firmą z najwyższym ogólnym wynikiem, a tym samym najbardziej przejrzystą w zakresie raportowania ESG, była włoska firma energetyczna Enel SpA.

Cały raport można pobrać po pozostawieniu danych na stronie Global ESG Monitor.

[1] GEM Global Report obejmuje najbardziej istotne indeksy giełdowe z Europy (EuroStoxx), USA (S&P 50), Azji (S&P 50) i Australii (ASX 50).

  • 1
ESG Global Monitor

ESG Global Monitor – firmy a raportowanie pozafinansowe

5 grudnia 2022