Przegłosowano uchwałę krajobrazową dla Warszawy
  • 0
  • 1
16.01.2020

Przegłosowano uchwałę krajobrazową dla Warszawy

16 stycznia warszawscy radni przyjęli uchwałę krajobrazową dla stolicy. Projekt ma być zapowiedzią końca chaosu reklamowego na stołecznych ulicach i placach. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 51 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.

Podstawowym celem uchwały krajobrazowej jest wprowadzenie na obszarze Warszawy przepisów tworzących jednolite, powszechnie obowiązujące i skutecznie egzekwowane ramy funkcjonowania nośników reklamowych. Maja one działać z poszanowaniem uwarunkowań ładu przestrzennego oraz kontekstu urbanistycznego, architektonicznego, konserwatorskiego i przyrodniczego.

W projekcie przewidziano regulację wszystkich zagadnień dopuszczonych zakresem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mowa o tablicach reklamowych i urządzeniach reklamowych, w tym szyldach, a także obiektach małej architektury i ogrodzeniach.

Uwzględniono konieczność dostosowania się podmiotów gospodarczych do nowych regulacji. Wydłużono więc czas dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ze wskazanego w ustawie minimalnego okresu 12 miesięcy do 24 miesięcy. W przypadku szyldów będzie to 36 miesięcy.

Regulacjami i obowiązkiem dostosowania (60 miesięcy) objęto jedynie takie obiekty małej architektury, które usytuowane są na publicznie dostępnych obszarach, pozostających we władaniu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Odstąpiono od obowiązku dostosowania do przepisów uchwały istniejących ogrodzeń.

W badaniu (próba 1100 osób) przeprowadzonym w październiku 2014 r. w ramach programu „Barometr warszawski”:

  • 78% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem, że liczba reklam w przestrzeni publicznej Warszawy powinna zostać znacznie ograniczona,
  • 84% – że format i lokalizacja reklam zewnętrznych powinny być zatwierdzane przez władze miejskie,
  • 71% – że dopuszczalne jest ograniczenie swobody korzystania z nieruchomości, jeśli jest to warunkiem zapewnienia ładu w przestrzeni publicznej,
  • 33% – że czerpie przydatne informacje z reklamy zewnętrznej umieszczonej w Warszawie.
  • 1
Warszawa ma uchwałę krajobrazową

Warszawa ma uchwałę krajobrazową

16 stycznia 2020