Portal do Wilna w Lublinie
  • 1
  • 6
1.06.2021

Portal do Wilna w Lublinie

Miasto Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Wilna i litewską Fundacją Benediktas Gylys oraz Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” inicjuje międzynarodowy projekt pod nazwą „Portal”. Będzie to wizualny most łączący miasta i kultury. Celem jest pobudzenie interakcji społecznych oraz wywołanie poczucia wspólnoty i jedności poprzez multimedialne połączenie odległych od siebie miejsc.

Przewodnim elementem inicjatywy jest futurystyczny betonowy obiekt przypominający wirtualne drzwi, który obecny będzie na placu Litewskim w Lublinie do sierpnia. Instalacja poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazywać będzie za pośrednictwem łącza internetowego obraz między lubelskim placem a stacją kolejową Vilnius.

Portal będzie swoistym biletem do podróży w czasie, do miasta przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii stworzono wizualny most, a także umożliwiono mieszkańcom doświadczenie uczucia zwanego overview effect. To doznanie, którego do tej pory mogli zaznać tylko astronauci przy pierwszym spojrzeniu na Ziemię z kosmosu.

Projekt, którego celem jest integrowanie i wzbudzanie świadomości jedności, pozwoli na wzajemną obserwację oraz nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym. Ma spowodować zjednoczenie się miast, zachęcić do poznania nowych ludzi i kultur i być miejscem na dialog, dzięki któremu mieszkańcy staną się sobie bliżsi.

Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji. Portal daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach.

W ramach otwarcia 26 maja 2021 r. o godz. 18:00 odbył się performance z udziałem Eweliny Kamińskiej, tancerzy Lubelskiego Teatru Tańca oraz grup dziecięcych Centrum Ruchu LTT pod koordynacją Anny Żak w składzie: Ewelina Drzał, Maria Micek, Kalina Michalik, Zofia Błonka, Franciszek Błonka.

Betonowy krąg zaprojektowali inżynierowie z wileńskiego Creativity and Innovation Centre „LinkMenu fabrikas”, należącego do Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego. Tworzenie konstrukcji trwało 5 lat.

  • 6
portal do Wilna

W Lublinie powstał portal do Wilna, materiały: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

materiały: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

materiały: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

materiały: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

materiały: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Portal do Wilna w Lublinie

 

1 czerwca 2021