Ośmiu na dziesięciu konsumentów w Polsce obawia się rosnącej inflacji – wyniki „European Consumer Payment Report 2021”
  • 0
  • 1
30.11.2021

Ośmiu na dziesięciu konsumentów w Polsce obawia się rosnącej inflacji – wyniki „European Consumer Payment Report 2021”

Tegoroczny raport Intrum „European Consumer Payment Report”, który daje wgląd w zachowanie płatnicze i zdolność do zarządzania budżetem domowym konsumentów w 24 krajach Europy (w tym Polsce), pokazuje również, jak wygląda sytuacja finansowa Polaków w drugim roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Stopniowy powrót do normalności i ożywienie gospodarcze są faktem. Mimo to na horyzoncie pojawił się kolejny problem – rosnąca inflacja, której skutków obawia się 82 proc. konsumentów w naszym kraju.

Już teraz ponad połowa (55 proc.) pytanych przez Intrum twierdzi, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie oraz że ich wydatki rosną w szybszym tempie niż dochody. Kolejny wzrost cen uderzy w konsumentów starających się odbudować bezpieczeństwo finansowe po koronakryzysie. Wzrost ten obniżył dochody i dobrobyt finansowy 46 proc. konsumentów w naszym kraju. W jaki sposób i czy w ogóle zamierzamy zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem?

Koronakryzys będzie miał wpływ na nasze finanse jeszcze przez ponad 2 lata
Jak potwierdzają dane zebrane w tegorocznym raporcie, pandemia wpłynęła negatywnie na naszą sytuację finansową. 46 proc. pytanych konsumentów przyznaje, że obecnie ma mniej pieniędzy niż przed wybuchem pandemii i otwarcie wskazuje na pogorszenie się dobrobytu finansowego. 37 proc. Europejczyków mogłoby podpisać się pod tym stwierdzeniem.

Z danych zebranych przez Intrum wynika, że w kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19 najbardziej ucierpieli konsumenci z najniższymi dochodami. W ten sposób pandemia pogłębiła istniejące w naszym społeczeństwie nierówności społeczne. Niestety, wnioski te nie są zaskakujące. Po pierwsze, konsumenci otrzymujący niższe dochody to bardzo często osoby wykonujące prace dorywcze, sezonowe, zatrudnione na umowy cywilnoprawne itp. Gdy wystąpiły pierwsze obostrzenia, pracodawcy zmuszeni przez koronakryzys w pierwszej kolejności zrezygnowali właśnie z takich pracowników.

Po drugie, przy niższych dochodach trudno jest o zbudowanie poduszki finansowej, która byłaby pomocna w trudniejszych momentach, a bez wątpienia jest nim pandemia Covid-19. Zatem niemała grupa konsumentów w naszym kraju – według naszych danych co trzecia osoba – była zmuszona w ostatnich miesiącach sięgać po zewnętrzne źródło finansowania, by zyskać środki na zapłatę bieżących rachunków – komentuje Piotr Gajda, ekspert Intrum.

Nie dziwi więc, że część konsumentów w naszym kraju obawia się o przyszłość. 23 proc. zapytanych osób uważa, że kryzys wywołany pandemią Covid-19 będzie mieć negatywny wpływ na ich finanse nawet przez ponad 2 kolejne lata. Co piąta osoba (21 proc.) uważa, że ten okres będzie wynosić od roku do dwóch lat. Mniej, bo 17 proc. jest zdania, że ich kondycja finansowa wróci do normy już za pół roku.

Inflacja większym problemem niż kolejny lockdown
Na horyzoncie pojawił się również nowy problem zagrażający finansom gospodarstw domowych. Jest nim rosnąca inflacja. Zjawisko występuje obecnie prawie w całej Europie. W Polsce odczuwalne jest jednak w szczególnie dotkliwy sposób, ponieważ wynosi już blisko 8 proc. Dlatego 55 proc. polskich konsumentów twierdzi, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie i dokładnie taki sam odsetek przyznaje, że ich rachunki rosną w szybszym tempie niż ich dochody.

Inflacja jest tym czynnikiem, który obecnie najbardziej martwi konsumentów w naszym kraju w kontekście dobrobytu i bezpieczeństwa finansowego w kolejnych miesiącach. Inflacją, czyli wzrostem cen paliw, produktów spożywczych i innych artykułów codziennego użytku zmartwionych jest 82 proc. ankietowanych. Dopiero na kolejnych pozycjach znalazły się takie problemy, jak potencjalny kolejny lockdown (65 proc.) czy wysokie stopy procentowe (55 proc.).

Poprawa bezpieczeństwa finansowego priorytetem konsumentów
Oprócz wyliczenia skutków ekonomicznych koronakryzysu odczuwanych przez konsumentów z raportu „European Consumer Payment Report 2021” można także wyciągnąć bardziej optymistyczne wnioski.

Paradoksalnie, pandemia „zmusiła” konsumentów w naszym kraju, by w większym stopniu niż dotychczas skupili się na kwestii swojego bezpieczeństwa finansowego – zaznacza Piotr Gajda.

Jakie działania chcemy podjąć w tym kierunku? 45 proc. ankietowanych deklaruje, że chce uważnej czytać warunki dokonywanych transakcji finansowych (np. przy zaciąganiu nowych pożyczek), by zrozumieć, jaki mogą mieć wpływ na ich domowy budżet. 43 proc. deklaruje, że będzie sobie wyznaczać cele finansowe, dzięki którym m.in. łatwiej jest oszczędzać.

Badanie pokazuje, że mimo kryzysu 76 proc. polskich konsumentów jest w stanie oszczędzać co miesiąc, jednak 65 proc. jest niezadowolonych z tego, ile pieniędzy mogą odkładać. 42 proc. respondentów już oszczędza pieniądze na wypadek recesji. Co więcej, 3 na 10 osób (30 proc.) w naszym kraju postrzega pandemię jako doskonałą okazję do poprawy stanu finansów.

To ważny trend i zdecydowanie wskazane działanie, ponieważ jednocześnie 64 proc. osób pytanych przez Intrum przyznaje, że Covid-19 nie będzie jedyną pandemią lub globalnym kryzysem, jaki będzie mieć miejsce w ich życiu. Dlatego chcą mieć pewność, że przed kolejnym będą w dobrej sytuacji finansowej – dodaje Piotr Gajda.

O raporcie
Firma Intrum z branży zarządzania wierzytelnościami publikuje „European Consumer Payment Report” co roku od 2013 r.  Obecna edycja jest dziewiątą przygotowaną dla Polski. Raport opiera się na badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 24 krajach w Europie, także w Polsce. W tegorocznym badaniu wzięło udział 24 012 konsumentów. Dane były zbierane w okresie od 21 lipca do 26 sierpnia 2021 r.

  • 1
82 proc. konsumentów w Polsce obawia się rosnącej inflacji

82 proc. konsumentów w Polsce obawia się rosnącej inflacji

30 listopada 2021

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
30.11.2021

„Nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo” – świąteczny apel o pomoc dla podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych

Ruszyła kampania świąteczna „Czy się spełni cud?”, w której Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zwraca szczególną uwagę na trudną sytuację systemu pieczy zastępczej w Polsce. Dramatycznie rośnie liczba dzieci kierowanych do pieczy w trybie zabezpieczenia, a nie ma rodzin zastępczych i miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby je przyjąć. Dzieci, które potrzebują pomocy, na miejsce w pieczy zastępczej czekają miesiącami w biologicznych domach.

29 listopada 2021