Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
  • 0
  • 6
29.11.2021

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?

Ceny będą dalej rosły – uważa 95% badanych Polaków. Jednocześnie 69% jest zdania, że będzie to wzrost dynamiczny. Niemal co trzeci respondent próbuje na różne sposoby podnieść swoje przychody, m.in. poprzez: szukanie dodatkowej pracy (19%), lepiej płatnej pracy (8%) czy pójście do pracodawcy po podwyżkę (5%). Otrzymanie podwyżki wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy deklaruje 14% badanych – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Mimo że ceny towarów i usług rosną od miesięcy, Polakom trudno jest uzyskać podwyżkę. Tylko 14% badanych stwierdziło, że ich wynagrodzenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosło. Co istotne – odsetek mężczyzn, którzy otrzymali podwyżkę, jest niemal dwukrotnie wyższy niż odsetek kobiet (19% versus 10%). Patrząc na grupy wiekowe, podwyżkę najczęściej dostawały osoby w wieku 35–44 lata (21%) oraz osoby w wieku 18–24 lata (17%).

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17–24.11.2021 r.

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17–24.11.2021 r.

Spośród osób szukających pracy 12% deklaruje, że udało im się zmienić pracę na lepiej płatną.

Z naszego badania wynika, że Polacy w związku ze wzrostem inflacji muszą oszczędzać. Z jednej strony dlatego, że rosną ceny, z drugiej – nie rosną ich wynagrodzenia. Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę. Oznacza to, że tylko niewielka część Polaków może sobie zrekompensować wzrosty cen wyższymi przychodami.

Warto podkreślić, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali częściej mężczyźni niż kobiety. To może wynikać z faktu, że branże, w których jest obecnie największe zapotrzebowanie na pracowników i tym samym większa skłonność do podnoszenia wynagrodzeń, czyli np. branża budowlana, logistyczna czy transportowa, są raczej zdominowane przez mężczyzn – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jak Polacy radzą sobie ze wzrostem cen?
Najczęstszą reakcją na rosnące ceny jest wybór tańszych produktów czy usług. W pierwszej kolejności badani ograniczą wydatki na kulturę, gastronomię i turystykę. Również na zakup słodyczy, alkoholu, ubrań czy obuwia. 33% respondentów rezygnuje z niektórych usług, a 32% próbuje zwiększyć przychody.

Ograniczenie konsumpcji dotyczy w największym stopniu najstarszej badanej grupy wiekowej 45–65 lat (41%) oraz osób z wykształceniem wyższym (44%).

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17–24.11.2021 r.

Na jakich produktach Polacy zamierzają oszczędzać?
Zgodnie z deklaracjami Polacy w pierwszej kolejności zamierzają ograniczać wydatki na słodycze, alkohol i ubrania. Zdecydowanie najrzadziej z kolei na paliwo oraz żywność podstawową. Osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej najczęściej deklarują oszczędzanie na poszczególnych grupach produktów. W tym przede wszystkim na kosmetykach (48%), ubraniach (58%), książkach (41%), meblach (50%) czy AGD (44%). Z kolei respondenci z najmłodszej badanej grupy wiekowej zdecydowanie częściej niż pozostali zamierzają oszczędzać na słodyczach (71%).

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17–24.11.2021 r.

A co z planami ograniczania korzystania z usług? Zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazły się: kultura, gastronomia i turystyka. Wysokie ceny w zasadzie nie wpłyną na korzystanie z prywatnej opieki medycznej i w niewielkim stopniu wpłyną na wydatki związane z edukacją.

I tutaj widoczne są pewne różnice w zależności od wieku respondentów. Ograniczanie korzystania z usług w stosunkowo największym stopniu deklarują osoby z grupy wiekowej 35–44 lata, zwłaszcza w takich kategoriach jak gastronomia (58%), usługi kosmetyczne (44%), fryzjerskie (39%) czy kultura (60%). Nieco częściej niż inni również osoby z najstarszej grupy wiekowej deklarują oszczędzanie na usługach, zwłaszcza na gastronomii (58%) i kulturze (59%).

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia. Na jakich usługach i produktach badani zamierzają oszczędzać?
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17–24.11.2021 r.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji: 17–24.11.2021 na próbie N=1017 reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Próba populacji Polaków w wieku 18–65 lat.

  • 1
Wynagrodzenia Polaków nie rosną tak jak inflacja

Wynagrodzenia Polaków nie rosną tak jak inflacja

29 listopada 2021

27 listopada 2021

26 listopada 2021