Nowy regulamin rozpowszechniania prasy od 2022 r.
 • 0
 • 1
7.12.2021

Nowy regulamin rozpowszechniania prasy od 2022 r.

Wydawcy opracowali założenia do nowego regulaminu rozpowszechniania prasy, który ogranicza liczbę wskaźników i ułatwia czytelniejsze dla rynku raportowanie. Zmieni się również sposób raportowania rozpowszechniania prasy na kwartalny. Nowy regulamin ma zostać wprowadzony od nowego roku.

Rada nadzorcza Polskich Badań Czytelnictwa po konsultacjach z wydawcami przyjęła nowy regulamin rozpowszechniania prasy za 2022 r. Nowe założenia dotyczą wydań drukowanych oraz e-wydań. Cele zmian to:

 • uproszczenie wszystkich wskaźników i procedur związanych z raportowaniem danych przez wydawców,
 • wzmocnienie kryteriów zaliczania wydań do sprzedaży,
 • ustalenie jednego podstawowego wskaźnika sumującego dla sprzedaży.

Dzięki tym zmianom wskaźniki i ich definicje mają być bardziej czytelne. Ich liczba w raporcie kontroli rozpowszechniania zmniejszy się do dwóch wskaźników sumujących: sprzedaż i dystrybucja promocyjna. Zmniejszy się również liczba wzorców deklaracji – z dwunastu do pięciu.

Zmiany te wpłyną na sposób raportowania, który po ich wprowadzeniu ma stać się zdecydowanie łatwiejszy i bardziej intuicyjny. Dla rynku przełoży się to na pełniejszą, czytelniejszą i potwierdzoną przez niezależną instytucję informację o sprzedanych przez wydawców egzemplarzach.

PBC oprócz danych źródłowych będzie publikowało kwartalne raporty dotyczące prasy. Nowy raport będzie lepiej dostosowany do światowych standardów prezentacji danych. Będzie łączył dane dotyczące reklamy, czytelnictwa i rozpowszechniania prasy, tak aby mediaplaner i reklamodawca, którzy planują kampanie reklamowe w prasie, mieli pełny obraz tytułu prasowego.

Pierwszy nowy raport zostanie opublikowany dla danych za IV kwartał 2021 r. Chodzi o to, aby zsynchronizować w czasie wyniki różnych pomiarów, dotyczących sprzedaży egzemplarzowej, czytelnictwa prasy oraz zachowań wobec reklamy. Dlatego publikacja danych dotyczących sprzedaży prasy musi mieć charakter kwartalny, ale prezentujący dane dla każdego z trzech kolejnych miesięcy kwartału. Sposób raportowania wyników dla reklamy i czytelnictwa w PBC plannerze nie zmieni się.

Rozwiązania zaproponowane przez PBC w nowym regulaminie zaczerpnięto z najbardziej rozwiniętych rynków na świecie, takich jak USA czy Wielka Brytania.

Nowy regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • 1
nowy regulamin rozpowszechniania prasy

Pojawił się owy regulamin rozpowszechniania prasy

7 grudnia 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
7.12.2021

Listopad 2021 w handlu pod kreską. Cała nadzieja w świętach. Badanie M/platform dla segmentu handlu tradycyjnego

Sytuacja w małych i średnich sklepach w listopadzie została mało optymistycznie oceniona przez prowadzących placówki handlu detalicznego. Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym (NHT) za ubiegły miesiąc wyniósł 23,8 pkt. i był niższy o 9,2 pkt. w porównaniu z październikiem. Był również niższy o 10,1 pkt. w stosunku do listopadowych prognoz. Grudniowy wskaźnik oczekiwań (NHT+1) wyniósł natomiast 44,1 pkt. i był wyższy o 10,2 pkt. od oczekiwań sprzed miesiąca – pokazuje analiza danych M/platform.

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
7.12.2021

Instagram wprowadza nowe rozwiązania, które mają chronić i wspierać nastolatków i ich rodziców

Instagram ogłosił, że wprowadzi nowe narzędzia i funkcje, które sprawią, że nastolatkowie będą bezpieczniejsi na platformie. Będzie bardziej rygorystycznie podchodzić do tego, co poleca młodym ludziom w aplikacji. Uniemożliwi także oznaczanie nastolatków przez osoby, których nie obserwują. Poza tym będzie ich zachęcać do zainteresowania się innymi tematami, jeśli przez długi czas skupiają się na jednym zagadnieniu.