Niekupujący w sieci. Raport „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”
  • 0
  • 1
11.07.2018

Niekupujący w sieci. Raport „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”

Kim są osoby, które nie kupują przez internet i dlaczego nie ufają e-sklepom? Dlaczego wolą kupować w tradycyjny sposób? Co mogłoby je skłonić do zmiany przyzwyczajeń? Odpowiedzi na te pytania pojawiają się w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”.

Z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika, że 44 proc. polskich internautów wciąż nie zdecydowało się na zakupy online. W stosunku do ubiegłego roku odsetek internautów, którzy nie kupują w sieci, zmalał z 46 proc. do 44 proc.

Grupą sceptyczną wobec zakupów w e-sklepach są osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej oceniające swoją sytuację finansową. Jako główny powód unikania zakupów internetowych wskazują to, że nie mogą dotknąć produktu (45 proc.). Dużą rolę odgrywa także przyzwyczajenie do tradycyjnych sklepów (24 proc.). Osoby powyżej 50. roku życia częściej niż inne grupy wiekowe potrzebują rozmowy ze sprzedawcą (23 proc.).

Z raportu wynika, że niższe koszty dostawy mogłyby wpłynąć na zmianę zdania o e-zakupach wśród niekupujących w sieci. Ten czynnik wskazało 35 proc. z nich. Według 33 proc. konsumentów wpływ na zmianę ich decyzji miałyby atrakcyjniejsze ceny produktów w porównaniu z tymi, które są dostępne w sklepach stacjonarnych.

Niższe koszty dostawy byłyby szczególnie motywujące do zakupów online dla 46 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn. Co ciekawe, niemal jedna piąta niekupujących w sieci uważa, że żadne zachęty nie są w stanie wpłynąć na to, aby przekonali się oni do e-zakupów.

Niekupujący w sieci, zapytani o produkty, które wybraliby w przypadku zmiany zdania, wskazywali najczęściej:

  • książki, płyty i filmy (34 proc.),
  • odzież (33 proc.),
  • sprzęt RTV/AGD (28 proc.).

Wybór ten w dużej mierze pokrywa się z rzeczywistą popularnością produktów w sieci – internauci najchętniej kupują właśnie odzież (64 proc.) oraz książki i płyty (54 proc.).

 

Gemius raport fragm

Raport można pobrać ze strony www.gemius.pl po pozostawieniu danych.
O raporcie
Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy.

W raporcie znalazły się bliższe informacje na temat preferowanych godzin dostaw. Pojawiły się także opinie ankietowanych na temat zakazu handlu w niedzielę i jego wpływu na ich stosunek do kupowania online. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1500 internautów mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

11 lipca 2018