Można już zgłaszać firmy do 27. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
 • 0
 • 1
9.01.2024

Można już zgłaszać firmy do 27. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejną edycję konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Tegoroczne hasło to „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”.

Do 8 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać małe i duże przedsiębiorstwa oraz fundacje utworzone przez firmy, które angażują się społecznie m.in. na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska. Firmy samodzielnie mogą zgłaszać swoje programy wolontariatu pracowniczego.

Konkurs istnieje od ponad 25 lat. Jego celem jest:

 • popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi,
 • promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ.

Dziś zaangażowanie społeczne firm ma jeszcze większe znaczenie niż 25 lat temu. Staje się elementem strategii biznesowej, a od niedawna także częścią oceny pozafinansowej przedsiębiorstw według standardów ESG.

Kategorie, w których firmy mogą być nominowane, odpowiadają różnym obszarom działań społecznych. Są to:

 • Kultura i edukacja,
 • Lokalne partnerstwa,
 • Ochrona środowiska i klimatu,
 • Pomoc społeczna i charytatywna,
 • Otwartość na różnorodność,
 • Zdrowy tryb życia,
 • Pomoc uchodźcom i Ukrainie,
 • Wolontariat pracowniczy.

Od 2023 r. firmy nagradzane są również w kategorii specjalnej „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”. Jest ona inspirowana „Kartą zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”. Nagrodę otrzyma przedsiębiorstwo, które w najwyższym stopniu realizuje zasady w niej opublikowane. Kategoria ta ma na celu zebranie wzorcowych przykładów partnerstwa i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wnioski konkursowe oraz regulamin można pobrać na stronie: dobroczyncaroku.pl. Aby nominować firmę do tytułu Dobroczyńcy Roku, należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 8 lutego, do godz. 13:00.

Każdy wniosek zostanie oceniony przez ekspertów i ekspertki, a spośród najwyżej ocenionych kapituła konkursu wyłoni laureatów. W skład kapituły wchodzą m.in. przedstawiciele i przedstawicielki najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce:

 • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • UN Global Compact Polska,
 • Forum Darczyńców,
 • Business Centre Club,
 • Pracodawców RP,
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Konfederacji Lewiatan.

Statuetki zostaną wręczone 6 czerwca 2024 r.

Organizatorem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem konkursu – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur konkursowych czuwa firma EY.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym konkursu.

 • 1
Startuje konkurs Dobroczyńca Roku

Startuje konkurs Dobroczyńca Roku

9 stycznia 2024

8 stycznia 2024