Canal+ Polska z karą 46 mln zł od UOKiK
  • 0
  • 1
9.01.2024

Canal+ Polska z karą 46 mln zł od UOKiK

Konsultanci Canal+ Polska wprowadzali klientów w błąd co do celu rozmowy telefonicznej. Miał być bezpłatny pakiet kanałów, ale faktycznie chodziło o podpisanie równoległej umowy. UOKiK nałożył na firmę karę 46 557 853 zł. Zobowiązał także do zwrotu środków konsumentom.

Wątpliwości prezesa UOKiK wzbudziło ukrywanie rzeczywistego celu rozmowy. Konsultanci Canal+ dzwonili do abonentów, zapowiadając przyznanie dodatkowego pakietu lub bezpłatnego prezentu. W rzeczywistości było to tylko przynętą do zawarcia nowej umowy długoterminowej. Niektórzy konsumenci dopiero po dłuższym czasie zauważali dodatkowe opłaty i zmianę umowy.

Pierwsze kilka miesięcy po rozmowie z konsultantem telewizja była udostępniana bezpłatnie. Po upływie okresu bezpłatnego konsument nie miał możliwości rozwiązania umowy. Musiał ponosić koszty wynikające z obydwu umów.

Do urzędu wpływały w tej sprawie skargi od konsumentów

W trakcie postępowania przeanalizowano kilkaset nagrań rozmów sprzedażowych. Canal+ proponował w nich konsumentom zawarcie równoległej umowy, o której nie wiedzieli, dopóki nie musieli zacząć za nią płacić.

Jak ustalił UOKiK, aby skłonić konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji, konsultanci:

  • wskazywali, że okoliczności nawiązywanego połączenia są wyjątkowe (np. że kontaktują się z działu wyróżnień),
  • informowali o limitowanej liczbie pakietów.

Dochodziło również w ramach rozmów do zawyżania cen wyjściowych, czyli cen podobnych pakietów oferowanych dla nowych abonentów nawet o 50 proc. Sprawiało to, że prezentowana w rozmowie telefonicznej oferta wydawała się atrakcyjniejsza niż w rzeczywistości.

– Konsument powinien mieć zapewnioną transparentną i uczciwą obsługę ze strony przedsiębiorcy. Taką, która pozwala mu na w pełni świadome zawarcie umowy. Konstruowanie skryptów rozmów sprzedażowych w taki sposób, by ukrywały realny cel rozmowy telefonicznej sprzedawcy z klientem oraz faktyczne koszty, z jakimi wiąże się oferta, jest niedozwolone. Podkreślam, że wszystkie kluczowe elementy wpływające na decyzję konsumenta muszą być jawne i uczciwie przedstawione – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W przypadku sprzedaży na odległość uczciwe informowanie o celu kontaktu na początku rozmowy pozwala konsumentowi ocenić, czy w ogóle jest zainteresowany ofertą

W większości analizowanych przez UOKiK nagrań rozmów sprzedażowych nie było wiadomości o tym, że celem połączenia jest zawarcie nowej umowy. Zamiast tego konsument słyszał, że chodzi o np. przyznanie dodatkowego pakietu kanałów telewizyjnych lub dodatkowego dekodera.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK nałożył na Canal+ Polska karę finansową ponad 46 mln zł (46 557 853 zł). Zobowiązał także firmę do zwrotu środków konsumentom, którzy od 10 października 2019 r. do 23 kwietnia 2022 r. zawarli umowę w ramach akcji promocyjnej.

Klienci, którzy widząc, że zostali wprowadzeni w błąd, rozwiązali kontrakt przed upływem okresu obowiązywania, otrzymają po uprawomocnieniu się decyzji zwrot kwoty naliczonego roszczenia. Natomiast wszyscy, którzy złożyli reklamację, otrzymają wówczas zwrot uiszczonych opłat za korzystanie z usług.

Informacja o decyzji UOKiK ma trafić:

  • w korespondencji pocztowej oraz e-mailowej do poszkodowanych klientów,
  • na stronę www.canalplus.pl,
  • na profile Canal+ w mediach społecznościowych.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje od niej odwołanie do sądu.

  • 1
Canal+ z karą od UOKiK

Canal+ z karą od UOKiK

8 stycznia 2024

7 stycznia 2024