Kupują więcej produktów podrobionych i nadal korzystają z pirackich treści – badanie EUIPO o młodych Europejczykach
 • 0
 • 4
8.06.2022

Kupują więcej produktów podrobionych i nadal korzystają z pirackich treści – badanie EUIPO o młodych Europejczykach

Ponad połowa (52%) ankietowanej młodzieży w ciągu ostatniego roku kupiła co najmniej jeden podrobiony produkt w Internecie, celowo lub przypadkowo. Jedna trzecia (33%) uzyskała dostęp do nielegalnych treści online. Badanie przeprowadził Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

52% ankietowanych Europejczyków w wieku 15–24 lat stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku kupili (celowo lub przypadkowo) co najmniej jeden podrobiony produkt w Internecie. Z kolei jedna trzecia (33%) – że uzyskała dostęp do treści cyfrowych z nielegalnych źródeł.

Uwzględniając sytuację po pandemii, w badaniu potwierdzono, że 37% młodych ludzi celowo kupiło co najmniej jeden podrobiony produkt. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi wynikami (14% w 2019 r.). Ten odsetek różni się znacznie w poszczególnych krajach. Najwyższy jest w Grecji (62%), a najniższy w Czechach (24%).

Produkty podrobione kupowane przez młodych ludzi celowo to:

 • odzież i akcesoria (17%),
 • obuwie (14%),
 • urządzenia elektroniczne (13%),
 • artykuły higieniczne, kosmetyki, wyroby do higieny osobistej i perfumy (12%).

Jednak młodzi są także zwodzeni, żeby kupować podróbki. Nieświadomy zakup produktów podrobionych stanowi również 37%. Respondenci potwierdzili, że mają trudności w odróżnieniu towarów autentycznych od podrobionych. 48% respondentów nie kupiło takich produktów lub nie miało co do tego pewności.

W Polsce 44% młodych ludzi celowo kupiło podróbkę, a 19% świadomie uzyskało dostęp do pirackich treści

Z drugiej strony 60% młodych Europejczyków – w porównaniu z 50% w 2019 r. – stwierdziło, że woli korzystać z treści cyfrowych pochodzących z legalnych źródeł. W Polsce ten odsetek wynosi 57% młodych osób.

W kontekście kupowania produktów podrobionych i korzystania z pirackich treści cyfrowych głównymi czynnikami są nadal cena i dostępność. Coraz ważniejsze stają się jednak także oddziaływanie otoczenia i wpływ społeczny. Do głównych czynników odstraszających należą:

 • cyberzagrożenia,
 • oszustwa cybernetyczne,
 • wpływ na środowisko.

Jeśli chodzi o treści cyfrowe, legalne źródła zyskują na popularności wśród młodszych pokoleń. 60% stwierdziło, że w minionym roku nie używało, nie odtwarzało, nie pobierało ani nie transmitowało treści z nielegalnych źródeł. W 2019 r. deklarowało tak 51%, a 2016 – 40% badanych. Jest to potwierdzeniem istniejącej tendencji.

Umyślne piractwo pozostaje jednak na stałym poziomie. Jedna piąta (21%) młodych konsumentów potwierdza, że świadomie korzystała z pirackich treści w minionych 12 miesiącach. Znaczna część młodych ludzi została wprowadzona w błąd, aby korzystali oni z pirackich treści. 12% uzyskało dostęp do pirackich treści przypadkowo, a 7% nie wie, czy to miało miejsce.

Głównym rodzajem pirackich treści były:

 • filmy (61%),
 • seriale telewizyjne (52%),
 • muzyka (36%).

Do korzystania z nich używano głównie specjalnych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych.

Najważniejsze czynniki skłaniające do kupowania podróbek i korzystania z pirackich treści

Cena i dostępność w dalszym ciągu są głównymi powodami celowego kupowania podrobionych produktów i korzystania z pirackich treści. Mimo to na znaczeniu przybiera wpływ otoczenia społecznego, np. zachowania rodziny, przyjaciół lub znajomych.

Inne czynniki to:

 • nieprzywiązywanie wagi do tego, czy produkt jest podrobiony (lub czy treści pochodzą z nielegalnego źródła),
 • niedostrzeganie różnicy między produktami oryginalnymi a podrobionymi,
 • łatwość znajdowania lub zamawiania podrobionych produktów w Internecie.

Jeden na dziesięciu respondentów przywołał rekomendacje uzyskane od influencerów lub sławnych osób.

Zarówno w przypadku produktów, jak i  treści cyfrowych młodzi ludzie wskazują osobiste zagrożenia oszustwami cybernetycznymi oraz cyberzagrożenia jako ważne czynniki ograniczające ich zachowania. Ponadto młodzi respondenci obecnie coraz częściej wymieniają większą świadomość negatywnego wpływu na środowisko lub na społeczeństwo.

O badaniu:

Zestawienie wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi, edycja z 2022 r., opublikowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zawiera aktualne informacje o zachowaniach młodych ludzi w odniesieniu do naruszania praw własności intelektualnej w sytuacji po pandemii.

W tym badaniu ankietowym analizuje się dwa aspekty naruszania praw własności intelektualnej:

 • trendy w zakresie kupowania przez młodych ludzi towarów podrobionych,
 • tendencje dotyczące uzyskiwania przez nich dostępu do treści pirackich.

Ocena obejmuje okres od roku 2016.

Obecne badanie jest kontynuacją pierwszej i drugiej edycji zestawienia wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi z 2016 i 2019 r. Celem badania jest zrozumienie:

 • postrzegania własności intelektualnej przez młodych ludzi,
 • ich zachowań w odniesieniu do własności intelektualnej w sytuacjach, gdy korzystają z treści cyfrowych lub kupują fizyczne towary.

Od 7 do 28 lutego 2022 r. przeprowadzono analizę ilościową dla roku 2022 dla łącznej próby 22 021 młodych osób w wieku 15–24 lat, w 27 państwach członkowskich UE. Zestawienie wskaźników z 2022 r. zawiera:

 • szczegółowe dane ilościowe i jakościowe dotyczące postaw i zachowań młodych konsumentów,
 • ocenę trendów zachodzących od czasu poprzedniego badania w 2019 r.

Obejmuje także nowe obszary. Ma to pomóc zainteresowanym podmiotom i decydentom w dostosowaniu polityki i opracowaniu odpowiednich inicjatyw informacyjnych.

 • 4
Młodzi Europejczycy (w tym Polacy) kupują więcej produktów podrobionych

Młodzi Europejczycy (w tym Polacy) kupują więcej produktów podrobionych

Młodzi Europejczycy (w tym Polacy) kupują więcej produktów podrobionych
Młodzi Europejczycy (w tym Polacy) kupują więcej produktów podrobionych
Młodzi Europejczycy (w tym Polacy) kupują więcej produktów podrobionych
 

8 czerwca 2022