10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu – pokazują wyniki badania
 • 0
 • 1
8.06.2021

10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu – pokazują wyniki badania

Z badania „Obywatele europejscy a własność intelektualna” przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. 10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu. 6,8% towarów importowanych do UE – o wartości 121 mld euro – to towary podrobione.

Prawie co dziesiąty Europejczyk (9%) stwierdził, że został wprowadzony w błąd przy zakupie fałszywych towarów. Przy czym między państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice. Państwami o wyższym odsetku konsumentów wprowadzanych w błąd są: Bułgaria (19%), Rumunia (16%) i Węgry (15%). Natomiast Szwecja (2%) i Dania (3%) odnotowują najniższe wyniki pod tym względem w UE. Polska plasuje się nieco powyżej średniej europejskiej. 10% Polaków twierdzi, że zostało wprowadzonych w błąd i namówionych, by kupili podrobione produkty.

W globalnym kontekście, w którym handel elektroniczny gwałtownie rośnie – według Eurostatu w 2020 r. ponad 70% Europejczyków dokonywało zakupów przez Internet – niepewność dotycząca podrabianych produktów nadal stanowi problem wśród obywateli UE. Z badania wynika, że jedna trzecia Europejczyków (33%) zastanawiała się, czy kupiony przez nich produkt jest oryginalny.

Podróbki stanowią 6,8% produktów przywożonych do UE, o wartości 121 mld euro – pokazują wyniki wspólnego badania EUIPO i OECD. Zdarzają się w każdej branży: od kosmetyków i zabawek, win i napojów, elektroniki po odzież, a nawet pestycydy. Mogą one stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zwłaszcza z powodu narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne.

W czasie pandemii Covid-19 wzrosły obawy związane z podrabianymi produktami. Zjawisko to uwypuklił znaczny wzrost liczby podrabianych leków, takich jak antybiotyki i środki przeciwbólowe, a także innych produktów medycznych (środki ochrony indywidualnej i maski ochronne). Sprawcy naruszeń wykorzystują bowiem niepewność ludzi co do nowych metod leczenia i szczepionek.

Oprócz zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa podróbki często prowadzą do naruszeń bezpieczeństwa i strat finansowych.

Piractwo cyfrowe jest również lukratywnym rynkiem dla osób dopuszczających się naruszeń. W przypadku telewizji IPTV – treści telewizyjnych nabywanych za pośrednictwem łącza internetowego – straty są znaczne. Dostawcy nielegalnej telewizji IPTV otrzymują rocznie w UE prawie 1 mld euro. Szkodzi to twórcom treści i przedsiębiorstwom działającym zgodnie z prawem.

Przestępczość związana z własnością intelektualną jest dochodową działalnością z udziałem zorganizowanych grup przestępczych. Coraz liczniejsze dowody wskazują też na powiązania między podrabianiem a piractwem, a także innymi przestępstwami, takimi jak handel narkotykami i ludźmi, cyberprzestępczość lub oszustwa.

Własność intelektualna jest jednym z najcenniejszych atutów Europy i kluczowym elementem ożywienia gospodarczego i społecznego, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Pandemia Covid-19 sprawiła, że problem przestępczości związanej z własnością intelektualną znalazł się w centrum zainteresowania. Ma to związek ze wzrostem liczby podrabianych leków i produktów medycznych, które dodatkowo zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli.

Jest to problem, z którym borykamy się od dawna, często powiązany z innymi rodzajami nielegalnych działań i który wymaga pilnych, zdecydowanych i skoordynowanych działań. Ostatnio ponownie uznano go za jeden z dziesięciu priorytetów UE w walce z przestępczością zorganizowaną – mówi Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO.

Podrabianie ma wpływ nie tylko na konsumentów. Powoduje również znaczne szkody dla gospodarki UE, a w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Według tablicy wyników MŚP w zakresie własności intelektualnej opublikowanej przez EUIPO co czwarte MŚP w Europie twierdzi, że ucierpiało z powodu naruszenia praw własności intelektualnej. W samej tylko Polsce dotyczy to 25,9% MŚP.

Przedsiębiorstwa posiadające prawa własności intelektualnej (PWI), takie jak znaki towarowe lub patenty, zgłosiły:

 • utratę obrotów (33%),
 • nadszarpnięcie reputacji (27%),
 • utratę przewagi konkurencyjnej (15%)

w wyniku naruszenia ich praw.

Obecnie mniej niż 9% wszystkich MŚP w UE ma zarejestrowane prawa własności intelektualnej. Jednak w przypadku przedsiębiorstw korzystających z PWI sam ten fakt robi wielką różnicę. MŚP będące w posiadaniu PWI takich jak patenty, wzory lub znaki towarowe mają o 68% wyższe dochody na pracownika niż te, które ich nie posiadają. Ponadto ich pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie.

 • 1
podrobione produkty

Jeden na dziesięciu Europejczyków nieświadomie kupił podrobione produkty

 

8 czerwca 2021

7 czerwca 2021

 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
7.06.2021

Co trzeci Polak zalicza siebie do klasy średniej

Co trzeci Polak (35%) zalicza siebie do klasy średniej. 36% badanych uważa, że do klasy średniej należą Polacy, którzy zarabiają miesięcznie na rękę między 4 a 6 tys. zł. Większość (65%) uważa, że państwo powinno dążyć do takiego rozwoju gospodarki, żeby ludzie się bogacili dzięki swojej pracy, ale prawie co trzeci Polak (30%) jest zdania, że wszyscy powinni zarabiać na podobnym, średnim poziomie. Zdecydowana większość badanych (74%) spodziewa się działań unikowych ze strony przedsiębiorców lub przenoszenia kosztów na konsumentów po zapowiedziach ogłoszonych w „Nowym ładzie” – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu Ciekaweliczby.pl.