Google uwzględni doświadczenie strony w rankingach wyszukiwania
 • 0
 • 1
1.06.2020

Google uwzględni doświadczenie strony w rankingach wyszukiwania

Google zmienia algorytm rankingu wyszukiwania. Pod uwagę brane będzie teraz doświadczenie strony (page experience).

Doświadczenie strony to zestaw sygnałów, które mierzą, w jaki sposób użytkownicy postrzegają interakcję ze stroną poza wartością czysto informacyjną. Obejmuje Core Web Vitals, który jest zestawem wskaźników mierzących rzeczywiste wrażenia użytkownika w zakresie ładowania, interaktywności i stabilności wizualnej strony. Obejmuje również istniejące sygnały wyszukiwania: łatwość obsługi mobilnej, bezpieczne przeglądanie, HTTPS oraz wytyczne dotyczące reklam pełnoekranowych.

Core Web Vitals to:

 • Largest Contentful Paint (LCP) – mierzy wydajność ładowania, sprawdzając, jak szybko główny element strony wyświetla się na ekranie. Górna granica dobrego wyniku wynosi 2,5 sekundy. Wynik powyżej 4 sekund jest słaby.
 • First Input Delay (FID) analizuje interaktywność, mierząc czas od momentu, w którym użytkownik po raz pierwszy wchodzi w interakcję ze stroną (np. przez kliknięcie linku), do chwili, gdy przeglądarka będzie w stanie odpowiedzieć. Górna granica dobrego wyniku wynosi 100 milisekund. Wynik powyżej 300 milisekund jest słaby.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) uwzględnia stabilność wizualną, patrząc na nieoczekiwany ruch zawartości strony, zwykle powodowany przez ładowanie asynchroniczne. Wynik poniżej 0,1 jest dobry. Powyżej 0,25 słaby

Jak podkreśla Google, doświadczenie korzystania ze strony jest ważne, firma jednak nadal będzie starała się szeregować strony na podstawie kryterium najlepszych ogólnych informacji, nawet jeśli jakość strony będzie niższa. Świetna obsługa strony nie zastępuje zawartości. Jednak w przypadkach, gdy istnieć będzie wiele stron, które będą podobne pod względem znaczenia, wygoda może być ważniejsza dla widoczności w wyszukiwarce.

Źródło: www.warc.com

 • 1
doświadczenie strony

Google weźmie pod uwagę doświadczenie strony

1 czerwca 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
1.06.2020

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu przyznał rację spółce Cinkciarz.pl w dwunastu postępowaniach zainicjowanych przez Mastercard International przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W 2016 r. Mastercard wniósł 12 sprzeciwów wobec wniosków o rejestrację znaków towarowych spółki Cinkciarz.pl zawierających elementy dwóch nachodzących na siebie kół. Podnosił, że wchodzą one w zakres monopolu znaków towarowych Mastercarda.

29 maja 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.05.2020

Majowa poprawa nastrojów konsumentów po kwietniowym historycznym załamaniu. Analiza GfK

W maju nastroje polskich konsumentów nieco się poprawiły. W kwietniu osiągnęły historyczne minimum wywołane pandemią i zamknięciem gospodarki. Maleje pesymizm w odniesieniu do przyszłości. Poprawiły się oceny przyszłej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Mimo to obie składowe nadal pozostają na bardzo niskich poziomach – pokazuje Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK.