Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym
 • 0
 • 1
1.06.2020

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu przyznał rację spółce Cinkciarz.pl w dwunastu postępowaniach zainicjowanych przez Mastercard International przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W 2016 r. Mastercard wniósł 12 sprzeciwów wobec wniosków o rejestrację znaków towarowych spółki Cinkciarz.pl zawierających elementy dwóch nachodzących na siebie kół. Podnosił, że wchodzą one w zakres monopolu znaków towarowych Mastercarda.

Wydział ds. Sprzeciwów EUIPO w pierwszej instancji przyznał spółce Cinkciarz.pl rację. Oddalił sprzeciwy ze względu na fakt, że znaki nie są podobne. Izba Odwoławcza przy EUIPO uchyliła jednak decyzje pierwszej instancji. Zdaniem izby sprawy sprzeciwów powinny były zostać zawieszone przez wzgląd na inne równolegle toczące się postępowania. Ich wynik miał znaczenie prejudycjalne dla kwestii sprzeciwów.

Pomimo takiej konkluzji izba spraw nie tylko nie zawiesiła, lecz uchyliła decyzje i cofnęła sprawy do niższej instancji wraz z niekorzystnymi dla spółki Cinkciarz.pl wytycznymi dotyczącymi kwestii podobieństwa znaków.

Z takim werdyktem nie zgodził Cinkciarz.pl. Polska spółka złożyła 12 skarg do Sądu UE. Wskazała m.in., że Izba Odwoławcza powinna była zawiesić postępowania w każdym przypadku, jeżeli uznała, że zawieszenie jest uzasadnione. W skargach także podniesiono, że izba nie powinna była orzekać merytorycznie w przedmiocie odwołań złożonych przez Mastercard i nie powinna była na tym etapie wydawać żadnych zaleceń dla niższej instancji, jak należy sprawy rozstrzygnąć.

Sąd UE w ogłoszonych 28 maja wyrokach w połączonych dwunastu sprawach podzielił w pełni powyższą argumentację spółki Cinkciarz.pl. Wyrok ten, chociaż nie rozstrzygnął na tym etapie kluczowej kwestii podobieństwa znaków towarowych, nie utrzymał w mocy decyzji Izby Odwoławczej zawierających niekorzystne dla spółki Cinkciarz.pl​ wytyczne, jak ma rozstrzygnąć sprawę niższa instancja EUIPO. Podkreślają to dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska i adwokat Karol Gajek, prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak, którzy reprezentowali spółkę Cinkciarz.pl w Sądzie UE we wszystkich dwunastu sprawach.

Wyrok stanowi precedens dotyczący praktyki EUIPO w zakresie obowiązku zawieszania sprawy ze względu na inne toczące się postępowania mające wpływ na jej wynik. Prawnicy zaznaczają jednocześnie, że wyrok nie jest prawomocny.

 • 1
Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym

1 czerwca 2020

29 maja 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.05.2020

Majowa poprawa nastrojów konsumentów po kwietniowym historycznym załamaniu. Analiza GfK

W maju nastroje polskich konsumentów nieco się poprawiły. W kwietniu osiągnęły historyczne minimum wywołane pandemią i zamknięciem gospodarki. Maleje pesymizm w odniesieniu do przyszłości. Poprawiły się oceny przyszłej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Mimo to obie składowe nadal pozostają na bardzo niskich poziomach – pokazuje Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.05.2020

Koronaraport ExpertSendera: polski e-commerce w modzie i turystyce

W 2019 r. Polacy najczęściej kupowali przez Internet odzież (69%) i obuwie (55%). Najpopularniejszą kategorią planowanych zakupów online były podróże/rezerwacja (31%)*. Pandemia zmieniła jednak sytuację w e-commerce, a kategorie moda i podróże oceniane są jako te, które najbardziej ucierpiały. Mimo to Polacy chętniej niż przed pandemią otwierają e-maile o tej tematyce. Mowa o 4% wzrostu w modzie i 45,6% w podróżach w kwietniu – wynika z danych ExpertSendera.