Global Innovation Index 2020: jaka będzie przyszłość innowacji?
  • 0
  • 1
20.01.2021

Global Innovation Index 2020: jaka będzie przyszłość innowacji?

Kryzys Covid-19 uderzył w obszar innowacji w okresie jego rozkwitu. W 2018 r. globalne wydatki na badania i rozwój (R&D) wzrosły o 5,2%. Rosły znacznie szybciej niż globalny produkt krajowy brutto. Inwestycje venture capital i wykorzystanie własności intelektualnej (IP) były na rekordowo wysokim poziomie – pokazuje raport Global Innovation Index 2020 „Who will finance innovations?”, którego partnerem merytorycznym jest Dassault Systèmes.

Jakie wnioski wyciągną przedsiębiorstwa po fazie przestoju i niepewności wywołanej pandemią? Czy wystarczy środków i determinacji do inwestowania w nowe technologie? Raport pokazuje, że jednym ze skutków obecnego kryzysu jest stymulowanie zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony zdrowia, ale także w takich obszarach, jak zdalna praca czy edukacja, handel elektroniczny i rozwiązania mobilne.

Potencjał innowacji
Raport „Who will finance innovations?” podkreśla, że pandemia nie zmieniła faktu, iż potencjał przełomowych technologii i innowacji wciąż jest ogromny. Największe firmy i przedsiębiorstwa powinny kontynuować prace badawczo-rozwojowe oraz inwestować w innowacyjność w dążeniu do zapewnienia konkurencyjności w przyszłości.

Na przykład wiele czołowych firm R&D z sektora technologii informacyjnych ma ogromne rezerwy gotówkowe, a dążenie do cyfryzacji wzmocni innowacyjność tych firm. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny prawdopodobnie doświadczy wzrostu w zakresie R&D w wyniku ponownego skupienia się na badaniach i rozwoju w dziedzinie zdrowia. Inne kluczowe sektory, takie jak transport będą musiały szybko dostosować się do zyskującej na znaczeniu „czystej energii”. Co więcej, kryzys Covid-19 może zapoczątkować innowacje w organizacji pracy w firmach oraz wpłynąć na reorganizację produkcji na poziomie lokalnym i globalnym.

Autorzy raportu wskazują, że uwolnienie powyższego potencjału jest obecnie niezbędne. Wymaga wsparcia rządowego, a także modeli ścisłej współpracy i ciągłych inwestycji sektora prywatnego w innowacje.

Szwajcaria liderem innowacji. Europa na prowadzeniu
Indeks GII kładzie największy nacisk na analizę krajów i regionów wyróżniających się pod względem innowacyjności*. Podobnie jak w poprzednich latach, czołowe miejsce w rankingu należy do Szwajcarii. Na 2. miejscu znalazła się Szwecja, na 3. – USA. Polska uplasowała się na 38. pozycji w rankingu światowym i 25. wśród krajów europejskich. Stanowi to awans o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku.

Indeks wskazuje również, że innowacyjność Polski koresponduje z poziomem rozwoju naszej gospodarki. Europa znajduje się na szczycie światowego rankingu od lat. W ogólnym zestawieniu 16 na 25 czołowych pozycji w rankingu należy do państw europejskich, co pokazuje duży potencjał innowacyjności w Europie.

Sześć wniosków Globalnego Indeksu Innowacji
Na podstawie zebranych danych analitycy opracowujący indeks GII 2020 sformułowali następujące wnioski:

  1. Kryzys Covid-19 wpłynie na innowacje – aby uzdrowić sytuację, potrzebne jest zaangażowanie rządów i sektora prywatnego w rozwój innowacyjności.
  2. Poziom finansowania innowacji spada w czasie obecnego kryzysu, ale jest nadzieja na stopniowe odbicie. Główne obszary zainteresowania innowacjami obejmują dziś dziedziny: ochrony zdrowia, edukacji online, big data, handlu elektronicznego i robotyki.
  3. Globalny krajobraz innowacji ulega zmianie. Chiny, Wietnam, Indie i Filipiny stale umacniają pozycję.
  4. Kraje rozwijające się wykazują znakomite wyniki w wybranych obszarach innowacyjności.
  5. Podziały regionalne wciąż są silne, jednak niektóre gospodarki mają znaczny potencjał innowacyjności.
  6. Innowacje koncentrują się na poziomie klastrów naukowo-technologicznych w wybranych gospodarkach o wysokim dochodzie, a także w Chinach. Najwięcej klastrów znajduje się w Stanach Zjednoczonych (25), Chinach (17), Niemczech (10) i Japonii (5).

Pełna wersja raportu „Global Innovation Index 2020. Who will finance innovations?” jest dostępna w języku angielskim na stronie www.globalinnovationindex.org.

O badaniu
Globalny Indeks Innowacyjności (GII) jest publikowany corocznie od 2007 r. Stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i biznesowych w zakresie innowacji na świecie. Indeks GII analizuje 131 krajów i gospodarek na całym świecie i jest wspierany przez partnerów, którzy dzięki swojej wiedzy mogą wnieść cenny wkład w identyfikację i promocję innowacji*

*Kryteria brane pod uwagę obejmują liczbę osiągnięć w zakresie innowacyjności, kładą też duży nacisk na ich jakość. Indeks GII mierzy tę ostatnią w oparciu o standardy jakościowe lokalnych uniwersytetów (QS World University Ranking) oraz liczbę międzynarodowych patentów i jakość publikacji naukowych (H-Index). Na tej podstawie uzyskuje się ogólny obraz innowacyjności poszczególnych krajów i uwzględnia go w ocenie.

  • 1
Global Innovation Index

Global Innovation Index 2020

20 stycznia 2021

19 stycznia 2021