Europejscy wydawcy prasy i Microsoft wzywają do wprowadzenia w Europie mechanizmu arbitrażowego na wzór australijski
  • 0
  • 1
23.02.2021

Europejscy wydawcy prasy i Microsoft wzywają do wprowadzenia w Europie mechanizmu arbitrażowego na wzór australijski

Europejscy wydawcy prasy skupieni w organizacjach EMMA, ENPA, EPC i NME oraz firma Microsoft wezwali do wprowadzenia w Europie mechanizmu arbitrażowego na wzór australijski. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, by firmy technologiczne godziwie wynagradzały wydawców prasy za korzystanie z ich treści.

22 lutego 2021 r. wydawcy uzgodnili  wspólny komunikat. Piszą w nim, że będą współdziałać nad wypracowaniem rozwiązania gwarantującego, że europejscy wydawcy otrzymają wynagrodzenie za korzystanie z treści przez cyfrowe platformy, które mają dominującą pozycję rynkową. Odbędzie się to:

  • zgodnie z celami nowego prawa pokrewnego zawartego w dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym UE (wchodzi ona w życie w czerwcu 2021 r.),
  • na podstawie nowych australijskich przepisów, które wymagają od firm technologicznych objętych tym prawem dzielenia się przychodami.

Jak czytamy w komunikacie, rozwiązanie to powinno nakładać obowiązek uiszczania opłat za korzystanie przez te podmioty z treści wydawców prasowych. Powinno również zawierać takie przepisy dotyczące arbitrażu, by zapewnić stronom możliwość negocjowania uczciwych umów.

Przepisy powinny uwzględniać model ustanowiony w prawie australijskim. Ten umożliwia arbitrażowi ustalenie sprawiedliwej ceny z uwzględnieniem:

  • korzyści, które każda ze stron czerpie z umieszczenia treści informacyjnych na platformach cyfrowych,
  • kosztów wytworzenia treści.

EMMA, ENPA, EPC, NME i Microsoft wspólnie wzywają do wdrożenia w prawie europejskim lub krajowym mechanizmu arbitrażowego, który zobowiązywałby takie firmy do płacenia za treści prasowe z pełnym poszanowaniem prawa wydawcy określonego w dyrektywie 2019/790.

Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie przez Microsoft wartości, jaką nasze treści wnoszą do podstawowej działalności wyszukiwarek i sieci społecznościowych. To właśnie na nich Google i Facebook generują większość swoich przychodów. Kluczowe jest, by nasi regulatorzy nie dali się zwieść przekonaniu, że umowy poboczne są tym samym, ponieważ wcale tak nie jest. Poza tym podważają one prawa pokrewne, które zostały nam przyznane. Wszyscy wydawcy powinni zawrzeć umowę – nikt nie powinien zostać pominięty – powiedział Christian Van Thillo, przewodniczący European Publishers Council.

Pełna wersja komunikatu w języku angielskim dostępna jest na stronie www.iwp.pl.

  • 1
Europejscy wydawcy prasy wezwali do wprowadzenia w Europie mechanizmu arbitrażowego

Europejscy wydawcy prasy wezwali do wprowadzenia w Europie mechanizmu arbitrażowego

23 lutego 2021