Dentsu Proud – sieć pracownicza LGBTQ+ w Dentsu Polska
  • 0
  • 1
4.04.2024

Dentsu Proud – sieć pracownicza LGBTQ+ w Dentsu Polska

Sieć pracownicza Dentsu Proud skupiona jest wokół osób identyfikujących się jako LGBTQ+ oraz osób sojuszniczych. Polska jest trzecim krajem w regionie EMEA Dentsu, gdzie powstała taka jednostka.

Celem Dentsu Proud jest:

  • współtworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy,
  • wspieranie klientów w aktywnościach na rzecz społeczności LGBTQ+,
  • wspólne działania na rzecz widoczności postulatów tej społeczności,
  • inspirowanie innych do budowania bardziej równościowego społeczeństwa.

Do sieci należy 15 osób. Jej powstanie w Polsce jest częścią realizacji strategii DEI w Dentsu Polska i regionie CEE. Rolę chair objęła Mania Kostrzewska, DEI director w Dentsu CEE, a co-chair – Marcin Świejkowski, senior strategist w Dentsu Creative. Rzeczniczką sieci została Anna Tokarek, która odpowiada za komunikację zewnętrzną Dentsu Polska.

Działania sieci będą skupiać się na:

  • zwiększaniu świadomości i edukacji równościowej w zakresie LGBTQ+,
  • współtworzeniu kampanii i produktów, które będą wpisywać się w szeroko rozumianą inkluzywność i budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Sieć będzie organizować spotkania i aktywności wspierające kształtowanie kultury równościowej oraz angażowanie osób sojuszniczych we wspólne działania na rzecz włączania w organizacji i poza nią.

  • 1
Powstała Dentsu Proud

Powstała Dentsu Proud

4 kwietnia 2024

3 kwietnia 2024