Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2023/24 – raport SAR
 • 0
 • 1
4.04.2024

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2023/24 – raport SAR

Wzrost stawek godzinowych oraz wynagrodzeń w branży marketingowej nie nadążał za inflacją. Tak wynika z badania wynagrodzeń i stawek godzinowych w sektorze komunikacji marketingowej 2023/24.

Badanie zlecone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało przeprowadzone przez WTW Consulting. Wzięło w nim udział niemal sto podmiotów branży komunikacji marketingowej, agencji członkowskich SAR. Przeanalizowano 7315 indywidualnych danych płacowych. Z zebranych danych wynika, że wynagrodzenia w marketingu w roku 2023 wzrosły przeciętnie o 8%.

– Deklarowane przez firmy stawki wynagrodzeń i wzrosty budżetów na wynagrodzenia nie były w stanie nadążyć za galopującą inflacją. Z ubiegłorocznego badania wyciągnęliśmy podobne wnioski. Wówczas jednak inflacja wynosiła średnio 14,4%, a budżety wzrosły o 5% (2% mniej niż w innych sektorach).

W 2023 r. pracodawcy podnieśli swoje budżety na wynagrodzenia o 9%. Oznacza to, że przeznaczyli na podwyżkę wynagrodzeń więcej niż w roku poprzednim, choć poziom inflacji zaczął spadać. Zmiana ta może świadczyć o chęci nadrobienia niedoborów we wzroście wynagrodzeń w poprzednim roku. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo wysiłku rynek wciąż nie był w stanie nadążyć za poziomem inflacji – wskazuje Krzysztof Gugała z WTW Consulting.

W badaniu pojawiło się również pytanie o płacowe plany budżetowe na 2024 r.

Badane firmy w ujęciu mediany deklarują, że w tym roku podniosą budżet na wynagrodzenia o 7% dla pracowników już zatrudnionych. Z kolei deklarowane całkowite wzrosty budżetów na wynagrodzenia w 2024 r., ale z uwzględnieniem planowanych do obsadzenia nowych stanowisk, wzrosną w ujęciu mediany o 10%.

– Deklarowany wzrost budżetów na wynagrodzenie w 2024 r. na poziomie 7% przewyższa prognozowany wskaźnik inflacji w wartości 4,6%. Może to wiązać się z faktem niepewności co do prognoz i próbą zabezpieczenia się pracodawców na wypadek wzrostu wskaźnika inflacyjnego – wyjaśnia Marcin Gaworski, prezes zarządu SAR, CEO & partner w 180Heartbeats+ Jung v Matt.

Od trzech lat branża raportuje też lukę płacową – Gender Gap

Analiza luki płacowej nieskorygowanej (porównanie płac wszystkich kobiet i mężczyzn zatrudnionych w branży bez względu na stanowisko) wskazuje, że kobiety otrzymują średnio o 11% mniejsze wynagrodzenie na umowie o pracę oraz o 14% niższe na umowach B2B. Dla porównania, nieskorygowana luka płacowa dla sektora firm prywatnych w Polsce w roku 2023 osiągnęła według badań WTW Consulting wartość 21%.

Natomiast porównanie płac według standardu Equal Pay (obliczony wzorem: średnia płaca mężczyzn minus średnia płaca kobiet, podzielone przez średnią płacę mężczyzn na konkretnym analizowanym stanowisku) wynosi 1% na umowach o pracę i -4% na umowach B2B. To oznacza, że kobiety zatrudnione na umowach o pracę zarabiają o 1% mniej niż mężczyźni. Na umowach B2B na tych samych stanowiskach już średnio o 4% więcej.

– Raport potwierdza, że w sektorze komunikacji marketingowej w Polsce z roku na rok systematycznie poprawia się sytuacja płacowa kobiet. To efekt kilku czynników, takich jak np.:

 • prowadzenie przez pracodawców konsekwentnej polityki dotyczącej wyrównywania wynagrodzeń niezależnie od płci,
 • kultura inkluzywności,
 • dążenie do eliminacji dyskryminacji m.in. ze względu na płeć,
 • budowanie systemu wynagrodzeń opartego na obiektywnych kryteriach.

Na pewno na ten stan rzeczy wpływa także konieczność przygotowania się przez organizacje do implementacji przepisów dyrektywy unijnej w sprawie równości płac. Niezależnie od tego dostosowanie się do tychże wymogów unijnych dotyczy całego rynku pracodawców. Dlatego cieszy nas fakt, że sektor komunikacji marketingowej pod tym względem znacznie szybciej adaptuje się do zmieniających się przepisów. Staje się dobrym przykładem dla pozostałych branż – tłumaczy Lena Stryjewska, członkini zarządu SAR, managing director w 2012 Agency.

Badanie SAR praktyk biznesowych w sektorze komunikacji marketingowej – stawki cennikowe

Wzrost budżetów płac jest związany bezpośrednio ze wzrostem stawek cennikowych (godzinowych). Ich wzrost plasuje się średnio na poziomie 7% w 2024 r.

Wyniki badania pokazują, że stawki godzinowe rosną tak, jak poziom budżetów na wynagrodzenia w organizacjach. Całość wzrostu stawek zatem przeznaczona jest na wzrost wynagrodzeń.

Taki wzrost stawek względem wskaźnika inflacji oznacza, że agencje:

 • albo obniżyły koszty swojej działalności poprzez ograniczenia kosztów operacyjnych, takich jak np. koszt powierzchni biurowej (efekt pracy zdalnej) czy zaplecza administracyjnego,
 • albo skupiły się na podnoszeniu efektywności pracy związanej z wykorzystaniem nowych narzędzi usprawniających pracę (wykorzystania technologii AI).

Może to być również efekt oporu po stronie klientów na etapie negocjacji. Zeszłoroczne badanie stawek pokazało wzrost na poziomie 14%, czyli dwukrotnie wyższym niż w tym roku. Być może teraz agencje zmieniły strategię negocjacji. Choć poziom wzrostu wyjściowych stawek w negocjacjach jest niższy niż w zeszłym roku, agencje bardziej stanowczo bronią ich na dalszych etapach rozmów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy widać, że branża komunikacji marketingowej mierzy się z wieloma wyzwaniami

Wynikają one z wyjątkowo dynamicznych zmian na rynku. Do ograniczonych możliwości negocjacyjnych agencji prowadzą:

 • mocno rozdrobniony rynek z relatywnie dużą liczbą mniejszych podmiotów, będących w stanie zaoferować niższe stawki cennikowe ze względu na niższe koszty działalności,
 • rosnące oczekiwania klientów względem optymalizacji budżetów.

Pomimo rosnących kosztów działalności i presji płacowej ze strony pracowników agencje nieznacznie podnoszą swoje cenniki godzinowe. Nadal jest to jednak zdecydowanie poniżej poziomu inflacji. Konieczność wprowadzania praktyk ESG, często również wymagana przez klientów, nakłada na agencje dodatkowe obowiązki. Te ostatnie angażują czas i zasoby.

Szansą na podniesienie efektywności pracy i dzięki temu na optymalizację kosztów pracy jest wykorzystanie nowych narzędzi usprawniających pracę (z zakresu AI). Takie narzędzia stosuje już wiele film w sektorze komunikacji marketingowej.

Badanie dotyczące praktyk biznesowych obejmowało także zagadnienia dotyczące:

 • kosztów przetargów,
 • struktury zatrudnienia w branży,
 • stopnia realizacji polityki ESG.

W kolejnych odsłonach raportu udostępnione zostaną dane dotyczące tych zagadnień.

Tab.1. Mediany wynagrodzenia gwarantowanego: miesięcznie [PLN] / UoP

RODZINA/STANOWISKOMEDIANA PLN (MIESIĘCZNIE)
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER  13 000
COPYWRITER  8 650
SENIOR ART DIRECTOR  12 450
ART DIRECTOR  8 710
GRAPHIC DESIGNER7 000
SENIOR GRAPHIC DESIGNER9 160
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D8 315
GRAPHIC DESIGNER7 154
DTP OPERATOR7 000
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D8 315
MEDIA  
MEDIA MANAGER (PLANNING/BUYING)13 000
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER9 700
MEDIA PLANNER/BUYER7 400
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER7 200
SEM/SEO
SEM SPECIALIST7 828
SEO SPECIALIST7 500
ONLINE ADVERTISING
PROGRAMATIC SPECIALIST8 000
PERFORMANCE SPECIALIST8 000
PROGRAMATIC SPECIALIST8 480
DIGITAL
UX MANAGER  9 500
PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGER9 000
STRATEGY PLANNING
STRATEGIC PLANNER9 500
SENIOR STRATEGIC PLANNER11 500
TRAFFIC
TRAFFIC MANAGER9 051
CLIENT SERVICE  
ACCOUNT DIRECTOR15 000
ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR12 250
ACCOUNT MANAGER9 000
ACCOUNT EXECUTIVE6 900
ACCOUNT ASSISTANT4 800
SOCIAL MEDIA MANAGER9 050

 

Tab.2. Mediany stawek cennikowych: [PLN, netto] / UoP

RODZINA/STANOWISKOMEDIANA STAWKI GODZINOWEJ PLN
CREATIVE  
CREATIVE DIRECTOR  430
CREATIVE GROUP HEAD310
SENIOR COPYWRITER  290
COPYWRITER  227
JUNIOR COPYWRITER  178
SENIOR ART DIRECTOR  285
ART DIRECTOR  225
JUNIOR ART DIRECTOR  196
GRAPHIC DESIGNER200
DTP OPERATOR170
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D215
PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGER220
BRAND DESIGN  
DESIGNER234
SENIOR STRATEGIC PLANNER BRAND DESIGN340
SENIOR PROJECT MANAGER / ACCOUNT MANAGER / SENIOR BRAND CONSULTANT300
DIGITAL
UX DESIGNER220
MEDIA  
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER240
MEDIA PLANNER/BUYER210
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER170
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER320
CONTENT DESIGNER / COMMUNITY MANAGER150
SEM/SEO
SENIOR SEM SPECIALIST209
SENIOR SEO SPECIALIST201
PRODUCTION  
BROADCAST PRODUCER240
PR SERVICES – EXTERNAL
PR MANAGER300
PR EXECUTIVE201
STRATEGY PLANNING
STRATEGIC DIRECTOR430
STRATEGIC PLANNER250
SENIOR STRATEGIC PLANNER329
TRAFFIC
TRAFFIC MANAGER171
CLIENT SERVICE  
CLIENT SERVICE DIRECTOR420
GROUP ACCOUNT DIRECTOR370
ACCOUNT DIRECTOR315
ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR291
ACCOUNT MANAGER230
ACCOUNT EXECUTIVE185
SOCIAL MEDIA MANAGER240

 

 • 1
Wynagrodzenia w marketingu 2023/24

Wynagrodzenia w marketingu 2023/24 – raport SAR

 

3 kwietnia 2024