8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu. Dane State of Science Index 3M
 • 0
 • 10
18.05.2022

8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu. Dane State of Science Index 3M

Mniej niż jedna dziesiąta Polaków (8%) zaprzecza zmianie klimatu. 68% badanych odczuwa niepokój o życie swoje i bliskich, a 67% uważa, że zmiana klimatu dotyka ich osobiście. Najbardziej boimy się pogodowych ekstremów (65%), podwyższonej temperatury (63%) i braku dostępu do jedzenia (56%). Wydaje się, że Polacy dostrzegli, iż zmiana klimatu jest faktem – pokazują dane State of Science Index firmy 3M. Co z tym zrobią?

Najnowsza edycja przeprowadzanego przez firmę 3M badania analizuje postawy społeczne wobec nauki, technologii czy klimatu. Przynosi odpowiedzi na pytania o stosunek Polaków do ochrony środowiska. Dane pokazują także sytuację w 16 innych krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Polską edycję badania zrealizowano za pomocą ankiety online na grupie 1003 pełnoletnich respondentów.

Okazuje się, że w Polsce zwracamy dużą uwagę na oszczędzanie wody. Na tle innych krajów bardziej dbamy o oszczędzanie energii, ale nie chcemy rezygnować z jedzenia mięsa. Mamy konkretne ekologiczne wskazówki dla samorządów czy całego społeczeństwa. Mimo to jedna czwarta badanych przyznaje, że nie wie, jakie działania samodzielnie podejmować, aby być bardziej eko.

8% badanych nie wierzy w to, że klimat się zmienia. Ten wynik jest analogiczny do danych z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Kanady. Jedna trzecia badanych Polaków (32%) zapytanych o to, jak bardzo się martwi, że w przyszłości może zostać zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, nie widzi takiego ryzyka. Równocześnie 68% badanych odczuwa niepokój o życie swoje i swoich bliskich. W grupie 92% respondentów, którzy przyznają, że zmiana klimatu jest faktem, 67% uważa, że to dotyka ich osobiście. Tymczasem jedna czwarta (25%) twierdzi, że to nie ma wpływu na ich codzienne życie.

Polacy postawili na oszczędzanie wody, ale nie zrezygnują z mięsa

W jaki sposób Polacy starają się zmniejszyć efekty zmiany klimatu? Zapytani o przykłady z ostatnich sześciu miesięcy, wskazują na:

 • mniejsze zużycie wody (58%),
 • mniejsze zużycie plastiku (47%),
 • zmianę urządzeń na energooszczędne, np. urządzenia AGD (45%).

Dla porównania, ankietowani w innych krajach skupieni są przede wszystkich na ograniczaniu wykorzystania plastiku, a oszczędzanie wody jest u nich na drugim miejscu. Na tle Polski w energooszczędne urządzenia zaskakująco mało inwestują mieszkańcy Wielkiej Brytanii (26%), Francji (28%) czy Niemiec (32%). Z danych wynika także, że Polacy wyróżniają się pozytywnie, korzystając z transportu publicznego (37%). Odstają za to od innych krajów dietą, która rzadziej jest wegańska (17%).

Polacy nie boją się ekolimitów

Polacy uważają, że najważniejsze działania, które ich lokalne społeczności powinny podjąć, aby działać w sposób bardziej zrównoważony, to:

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków użyteczności publicznej (48%),
 • zwiększenie terenów zielonych poprzez tworzenie parków czy ogrodów (48%),
 • ustanowienie limitów zużycia wody (42%).

Ten ostatni punkt jest charakterystyczny dla naszego kraju. Na takie rozwiązanie wskazuje dwa razy mniej Francuzów, Brytyjczyków, niemal o połowę mniej Włochów, a także znacznie mniej Niemców.

Mniej plastiku i wody w procesie produkcji

Zdaniem badanych 5 priorytetów dla dużych firm produkcyjnych to:

 • zmniejszenie ilości plastiku stosowanego w produktach (56%),
 • zmniejszenie ilości wody zużywanej do produkcji (54%),
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektów (53%),
 • ponowne wykorzystanie odpadów w procesie produkcji (52%),
 • zmniejszenie ich ilości (51%).

Ograniczenie zużycia wody przez biznes jest dla Polaków znacznie ważniejsze niż dla ankietowanych z innych krajów. Mowa tu o Wielkiej Brytanii (36%), Włoszech (45%) czy Niemczech (46%).

Zielona energia i stop odpadom

Co powinno być kluczowe dla społeczeństwa w obecnej sytuacji? Zdaniem badanych:

 • znalezienie sposobów wytwarzania energii odnawialnej do zasilania domów czy pojazdów (60%),
 • wypracowanie metod eliminowania odpadów w produkcji (58%),
 • stworzenie technologii, które redukują emisję gazów cieplarnianych (57%),
 • zapewnienie technologii monitorujących zanieczyszczenie powietrza (56%),
 • opracowanie rozwiązań, które ochronią nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (53%).

Wyniki badania State of Science Index wskazują jasno, że wśród Polaków znacząco wzrosła świadomość ekologiczna. Co ważne, skonkretyzowały się również nasze oczekiwania. Energia z odnawialnych źródeł, mniejsze zużycie wody, więcej terenów zielonych, redukcja emisji CO2… To wybrane obszary, które postrzegamy jako ważne dla nas i dla otoczenia, w którym żyjemy. To również wyzwanie i zobowiązanie dla samorządów i sektora prywatnego. Muszą one coraz aktywniej podejmować działania i dostosowywać długookresowe strategie tak, aby odpowiadać na wyzwania klimatyczne i oczekiwania mieszkańców czy konsumentów – mówi Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych i ESG w 3M na Polskę i kraje Europy Wschodniej.

Chcemy tańszego eko

Co blokuje nas przed większą aktywnością proekologiczną? Respondenci mówią przede wszystkim o tym, że:

 • produkty ekologiczne są zbyt drogie (43%),
 • nie widzą wokół siebie osób, które podejmowałyby działania proekologiczne (27%),
 • nie wiedzą, jak to robić (24%),
 • poprzez swoje zachowanie nie zrobią różnicy środowisku (21%),
 • nie mają na to czasu (16%),
 • środowisko zregeneruje się samo (8%).

Wśród Europejczyków brak wiedzy, jak dbać o środowisko, rzuca się w oczy w odpowiedziach nie tylko polskich ankietowanych. Jest tak również u Włochów (27%), Francuzów (26%), Brytyjczyków (24%) czy Niemców (23%).

O badaniu
Polską edycję State of Science Index zrealizował Ipsos na zlecenie firmy 3M. W badaniu ankietowym wzięła udział reprezentatywna grupa pełnoletnich osób (N=1003). Podobnie w 16 innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Francji.

 • 10
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu

8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu

8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu
 

18 maja 2022