Personalia

KPR z nowym zarządem rozpoczyna trzeci rok działalności

Klub Producentów Reklamowych SAR w czasie walnego zgromadzenia 3 grudnia podsumował 2 lata działalności. Wybrany został nowy zarząd w składzie: Maciej Maciantowicz (CEO/executive producer, Dynamo Film), Jacek Kulczycki (CEO/executive producer, Oto Film) i Kacper Sawicki (executive producer, Papaya Films). Julian Dworak kontynuuje pełnienie funkcji dyrektora KPR.

Podstawowym celem klubu jest promowanie najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności w produkcji filmów reklamowych. W czasie swojej działalności KPR podejmował działania w zakresie:

  • regularnego badania rynku producentów,
  • tworzenia i promocji dobrych praktyk rynkowych, m.in. w ramach Białej księgi komunikacji marketingowej,
  • szkoleń i warsztatów dotyczących standardów dla zamawiających produkcje i dla producentów,
  • ekologicznych zmian w komunikacji marketingowej, inicjując Ad Goes Green.

Klub wpisał się w krajobraz rynku, a członkostwo w nim stanowi znak jakości dla naszych klientów. To cieszy. Jednak przed nami wciąż sporo pracy. W ciągu dwóch lat udało się wypracować realną wartość dodaną. Wskutek opracowanej wspólnie z klientami rekomendacji dobrych praktyk przetargowych zamawiający i producenci wiedzą już, jak może wyglądać efektywny przetarg. Teraz czas zadbać, żeby takich przetargów było jak najwięcej. To jedno z kluczowych zadań na najbliższe lata – powiedział Kacper Sawicki, executive producer, Papaya Films.

Badanie rynku producentów, rekomendacje przetargowe wraz z wzorami dokumentów czy forum producentów służące wymianie wiedzy potwierdzają realną wartość, którą klub wnosi. Co równie ważne, to siła, która stoi za studiami wchodzącymi w skład KPR. W świetle danych z badania producentów ostrożnie szacujemy, że wspólnie realizujemy około połowę polskich reklam. Ta kumulacja doświadczenia i wiedzy interesuje zamawiających, a dla nas jest zasobem dla dalszych wspólnych działań – mówi Jacek Kulczycki, CEO, executive producer Oto Film.

Nie spoczywamy na laurach. Sporo zrobiliśmy. Jeszcze więcej przed nami. Najważniejsze problemy to wciąż zbyt odległe terminy płatności i nieefektywne przetargi. Klub oferuje narzędzia do rozwiązywania tych problemów, jednak ich użycie zależy w takim samym stopniu od zamawiających, jak i od producentów. Będziemy działali na rzecz jak najczęstszego ich stosowania, bo to przekłada się na jakość produkcji – dodaje Maciej Maciantowicz, CEO, executive producer, Dynamo Film.

Działający od stycznia 2018 r. w ramach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR Klub Producentów Reklamowych jest jedyną w Polsce organizacją branżową zrzeszającą producentów filmów reklamowych. W jego skład wchodzi 7 największych polskich domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, Papaya Films, Tango, Tank.

  • 1
KPR

Nowy zarząd KPRReklama