Zaangażowanie w reklamę prasową – nowe badanie PBC
  • 0
  • 0
15.05.2019

Zaangażowanie w reklamę prasową – nowe badanie PBC

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa wspólnie z wydawcami oraz domami mediowymi wypracowała kształt nowego badania prasy. Obok znacznie powiększonej próby PBC wprowadzi na stałe badanie rzeczywistych zachowań respondentów skupionych na reklamie prasowej.

Celem nowego badania PBC jest dostarczenie rynkowi danych pokazujących, że reklama w prasie spełnia ważne funkcje w mediaplanie. Jest czytana z uwagą i skupieniem oraz angażuje czytelnika.

Dzięki dodatkowemu badaniu czytelnictwa w formie ankiety internetowej (metoda CAWI) każdego roku przybędzie 12 tys. wywiadów. Łącznie z dotychczasowym badaniem prowadzonym przez ankieterów w domach respondentów (metoda CAPI) uzyskanych zostanie rocznie ponad 30 tys. ankiet. Większa próba badawcza to dokładniejsze analizy czytelnictwa.

Pasywne badanie reklam ma pozwolić zmierzyć zasięg reklamy, intensywność i jakość kampanii w prasie. Będzie również dawać możliwość wyliczenia nowych kosztów dotarcia do grup docelowych.

W najbliższym czasie ze szczegółami projektu zapoznają się pracownicy biur reklamy wydawców prasy oraz mediaplannerzy. Następnie badanie zostanie upublicznione.

Wyniki nowego badania PBC (połączone dotychczasowe badanie CAPI i badanie w formie ankiety internetowej CAWI) dostępne będą jeszcze przed wakacjami w programie PBC Planner. Wyniki badania reklam z nowymi wskaźnikami planowania kampanii reklamowych w prasie zostaną natomiast zaprezentowane na rynku jesienią tego roku.

Nowe badanie PBC powstało na wzór badań ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii.

Powiększone badanie czytelnictwa
Badanie przy użyciu ankiety internetowej trwa nieprzerwanie od sierpnia 2018 r. Wywiad został wzbogacony o pytania wraz z prezentacją pierwszych stron ostatnich czterech wydań każdego tytułu. Są one na bieżąco aktualizowane i prezentowane respondentom w całej Polsce.

Dzięki nowemu badaniu udaje się dotrzeć do osób bardziej aktywnych, korzystających w dużej mierze z nowych technologii. Zarówno młodszych czytelników, jak i starszych.

Wywiad w Sieci dla części naszych potencjalnych respondentów jest dużo bardziej naturalny niż spotkanie face to face z ankieterem. Dzięki temu docieramy do większej grupy osób bardzo aktywnych zawodowo czy osób młodych, co przekłada się na lepszą reprezentatywność zrealizowanej próby – mówi Waldemar Izdebski, szef PBC.

Zaangażowanie w reklamę prasową
Jesienią nowe badanie PBC zostanie rozszerzone o wyniki badania eyetrackingowego. Eyetracking rejestruje ruchy gałki ocznej. Pozwala to określić, jak badani czytają gazety oraz na co zwracają uwagę, skupiając się na reklamie.

Badanie eyetrackingowe może dać nam dużo więcej informacji na temat jakości wprowadzanej na rynek kampanii reklamowej oraz jej skuteczności. Co więcej, dzięki śledzeniu ruchów oka czytelnika mamy pewność, które elementy reklamy najbardziej przyciągnęły wzrok.

Dzięki krótkim, szybko przemieszczającym się ruchom oka możemy wyciągnąć wnioski na temat podświadomego przetwarzania komunikatu. Długie, trwające kilkaset milisekund spojrzenia świadczą o dobrej jakości kontaktu z reklamą. Możemy powiedzieć, że przekaz na pewno dotarł do czytelnika – mówi dr Ilona Kotlewska-Waś, analityk PBC, neurobiolog, adiunkt w Katedrze Kognitywistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15 maja 2019